◄ 15:1
Luku 15
15:3 ►

Seitsemän superuniversumia

2. Superuniversumien organisaatio

15:2.1

Avaruuden asuttujen maailmojen sijainnin ja todellisen lukumäärän tietää vain Universaalinen Isä; hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä ja numerolta. Minä voin esittää vain asuttujen tai asuttaviksi kelvollisten planeettojen summittaisen lukumäärän, sillä muutamilla paikallisuniversumeilla on älylliseen elämään soveltuvia maailmoja enemmän kuin toisilla. Eikä kaikkia suunnitelmissa olevia universumeja ole vielä organisoitu. Esittämieni arvioiden ainoana tarkoituksena on sen vuoksi tarjota edes jonkinlainen käsitys aineellisen luomistuloksen suunnattomuudesta.

15:2.2

Suuruniversumissa on seitsemän superuniversumia, ja ne rakentuvat suurin piirtein seuraavalla tavalla:

15:2.3

1. Järjestelmä. Superhallituksen perusyksikkö koostuu noin tuhannesta asutetusta tai asutukseen kelpaavasta maailmasta. Tähän ryhmään eivät kuulu leimuavat auringot, kylmät maailmat, liian lähellä kuumia aurinkoja olevat planeetat eivätkä muut luoduille olennoille soveltumattomat sfäärit. Näitä tuhatta elämän ylläpitämiseen soveltuvaa maailmaa kutsutaan järjestelmäksi, mutta kun on kysymys nuoremmasta järjestelmästä, saattaa olla, että vain verraten pieni määrä näistä maailmoista on asuttuja. Kutakin asutettua planeettaa johtaa Planeettaprinssi, ja jokaisen paikallisjärjestelmän päämajana on Järjestelmän Hallitsijan hallitsema arkkitehtoninen sfääri.

15:2.4

2. Konstellaatio. Sata järjestelmää (noin 100.000 asutettavaksi kelvollista planeettaa) muodostaa konstellaation. Jokaisella konstellaatiolla on arkkitehtoninen päämajasfäärinsä, ja sitä johtaa kolme Vorondadek-Poikaa, Kaikkein Korkeimmat. Kullakin konstellaatiolla on myös Päivien Uskollinen tarkkailijana ja Paratiisin-Kolminaisuuden suurlähettiläänä.

15:2.5

3. Paikallisuniversumi. Sata konstellaatiota (noin 10.000.000 asutukseen kelpaavaa planeettaa) muodostaa paikallisuniversumin. Kullakin paikallisuniversumilla on suurenmoinen arkkitehtoninen päämajamaailmansa, ja sitä hallitsee yksi Mikaelien luokkaan kuuluva Jumalan rinnakkainen Luoja-Poika. Kukin universumi saa nauttia Paratiisin-Kolminaisuuden edustajan, Päivien Yhdistyneen, siunauksellisesta läsnäolosta.

15:2.6

4. Piensektori. Sata paikallisuniversumia (noin 1.000.000.000 asuinkelpoista planeettaa) muodostaa superuniversumin hallituksen piensektorin. Sillä on ihana päämajamaailma, josta sen hallitsijat, Päivien Äskettäiset, hoitavat piensektorin asioita. Kunkin piensektorin päämajassa on kolme Päivien Äskettäistä, Korkeinta Kolminaisuuden Persoonallisuutta.

15:2.7

5. Suursektori. Sata piensektoria (noin 100.000.000.000 asutukseen soveltuvaa maailmaa) muodostaa yhden suursektorin. Kukin suursektori omaa verrattoman päämajan, ja sitä johtaa kolme Päivien Täydellistä, Korkeinta Kolminaisuuden Persoonallisuutta.

15:2.8

6. Superuniversumi. Kymmenen suursektoria (noin 1.000.000.000.000 asutettavaa planeettaa) muodostaa superuniversumin. Jokaisella superuniversumilla on valtavan suuri ja loistava päämajamaailmansa, ja sitä hallitsee kolme Päivien Muinaista.

15:2.9

7. Suuruniversumi. Seitsemän superuniversumia muodostavat nykyisen järjestyneen suuruniversumin, joka koostuu jokseenkin seitsemästäbiljoonasta asutettavaksi kelpaavasta maailmasta ynnä arkkitehtonisista sfääreistä ja Havonan miljardista asutetusta sfääristä. Superuniversumeja hallitsevat ja hallinnoivat Paratiisista käsin epäsuorasti ja heijasteisesti Seitsemän Valtiashenkeä. Päivien Ikuiset hallinnoivat suoraan Havonan miljardia maailmaa siten, että yksi tällainen Korkein Kolminaisuuden Persoonallisuus johtaa yhtä tällaista täydellistä sfääriä.

15:2.10

Jos Paratiisi–Havonan sfäärit jätetään pois laskuista, universumiorganisaation suunnitelmaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

Superuniversumeja . . . . . . . . . . . . 7
Suursektoreja. . . . . . . . . . . . . . 70
Piensektoreja . . . . . . . . . . . . 7.000
Paikallisuniversumeja . . . . . . . 700.000
Konstellaatioita . . . . . . . . 70.000.000
Paikallisjärjestelmiä . . . . 7.000.000.000
Asutettavia planeettoja . 7.000.000.000.000
15:2.18

Kunkin seitsemän superuniversumin koostuma on likimain seuraavankaltainen:

Yksi järjestelmä käsittää noin . . . . . . . . . . . 1.000 maailmaa
Yksi konstellaatio (100 järjestelmää). . . . . . . 100.000 maailmaa
Yksi universumi (100 konstellaatiota) . . . . . 10.000.000 maailmaa
Yksi piensektori (100 universumia) . . . . . 1.000.000.000 maailmaa
Yksi suursektori (100 piensektoria). . . . 100.000.000.000 maailmaa
Yksi superuniversumi (10 suursektoria) . 1.000.000.000.000 maailmaa
15:2.25

Kaikki tällaiset arviot ovat parhaimmillaankin likimääräisiä, sillä kaiken aikaa on kehittymässä uusia järjestelmiä, samalla kun toisia organisaatioita siirtyy väliaikaisesti pois aineellisen olemassaolon piiristä.


◄ 15:1
 
15:3 ►