◄ 7:6
Luku 7
8:0 ►

Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen

7. Korkein Isää koskeva ilmoitus

7:7.1

Iankaikkinen Poika on täydellinen, tyhjentävä, universaalinen ja lopullinen Universaalisen Isän hengen ja persoonallisuuden paljastus. Kaiken Isää koskevan tietämyksen ja tiedon pitää tulla Iankaikkiselta Pojalta ja hänen Paratiisin-Pojiltaan. Iankaikkinen Poika on iäisyydestä, ja hän on kokonaan ja ilman hengellistä kvalifiointia yhtä Isän kanssa. Jumalallisen persoonallisuuden osalta he ovat rinnasteisia, hengelliseltä olemukseltaan he ovat tasavertaisia, jumalallisuuden osalta he ovat identtiset.

7:7.2

Jumalan luonne ei mitenkään olennaisesti voisi laajeta Pojan persoonassa, sillä jumalallinen Isä on infiniittisen täydellinen, mutta tämä luonne ja persoonallisuus avartuvat, kun niistä luoduille olennoille osoitettavaa paljastusta varten riisutaan ei-persoonallinen ja ei-hengellinen. Ensimmäinen Lähde ja Keskus on paljon enemmän kuin persoonallisuus, mutta kaikki, mikä kuuluu Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen isäpersoonallisuuden henkikvaliteetteihin, on hengellisesti läsnä Iankaikkisen Pojan absoluuttisessa persoonallisuudessa.

7:7.3

Ensimmäinen Poika ja hänen Poikansa ovat parhaillaan antamassa koko luomakunnalle universaalista ilmoitusta Isän hengellisestä ja persoonallisesta olemuksesta. Juuri Paratiisin-Poika paljastaa Universaalisen Isän ihmisille ja enkeleille keskusuniversumissa, superuniversumeissa, paikallisuniversumeissa tai asutuilla planeetoilla. Iankaikkinen Poika ja hänen Poikansa paljastavat väylän, jota myöten luodut tulevat Universaalisen Isän luokse. Jopa mekin, ylhäistä alkuperää olevat, ymmärrämme Isän paljon täysimääräisemmin tutkiessamme hänen luonteestaan ja persoonallisuudestaan Iankaikkisessa Pojassa ja Iankaikkisen Pojan Pojissa annettua ilmoitusta.

7:7.4

Isä laskeutuu luoksenne persoonallisuuden ominaisuudessa vain Iankaikkisen Pojan jumalallisten Poikien kautta. Ja saavutatte Isän tämän saman elävän tien kautta. Nousette Isän luo tämän jumalallisten Poikien ryhmän antaman opastuksen turvin. Ja tämä on totuus siitäkin huolimatta, että persoonallisuutenne on suoraan Isältä saamanne lahja.

7:7.5

Älkää unohtako, että kaikissa näissä Iankaikkisen Pojan laaja-alaisissa toimissa kaukaisuuksiin ulottuvalla hengellisen hallinnon alalla Poika on persoona aivan yhtä totuudellisesti ja todellisesti kuin Isä on persoona. Aiemmin ihmisen hahmossa olleiden olentojen on tosiaankin helpompi lähestyä Iankaikkista Poikaa kuin Universaalista Isää. Edetessänne ajallisuudesta tulevina pyhiinvaeltajina Havonan kehien läpi saatte kyvyn Pojan luo pääsemiseen paljon ennen kuin teillä on valmius Isän näkemiseen.

7:7.6

Teidän on määrä ymmärtää enemmän armoa edustavan Iankaikkisen Pojan luonnetta ja armeliaisuutta mietiskellessänne Luoja-Poikanne rakkaudentekonaan suorittamaa näiden jumalallisten ominaisuuksien julkituontia. Tämä Poika oli kerran maan päällä Ihmisen Poikana, ja nyt hän on oman paikallisuniversuminne ylevä hallitsija—Ihmisen Poika ja Jumalan Poika.

7:7.7

[Laatinut yksi Jumalallisista Neuvonantajista, jolle annettiin tehtäväksi muotoilla tämä Paratiisin Iankaikkista Poikaa käsittelevä esitys.]


◄ 7:6
 
Luku 8 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.