◄ 13:1
Luku 13
13:3 ►

Paratiisin pyhät sfäärit

2. Isän maailmojen sisäiset suhteet

13:2.1

Nämä erilaisten hengellisten olentoryhmien kotimaailmat ovat suunnattomia ja häkellyttäviä sfäärejä ja verrattomassa kauneudessaan ja suurenmoisessa loistossaan Paratiisin vertaisia. Ne ovat jälleennäkemisen maailmoja, jälleentapaamisen sfäärejä, jotka toimivat pysyvinä kosmisina osoitepaikkoina. Lopullisuuden saavuttajina teille annetaan asuinsija Paratiisissa, mutta Ascendington tulee olemaan kaikkina aikoina kotiosoitteenne, jopa silloinkin kun astutte palvelukseen ulkoavaruudessa. Kautta ikuisuuden tulette pitämään Ascendingtonia kotinanne, johon liittyy herkät muistot ja mieleen palautuvat muistikuvat. Sitten kun teistä tulee seitsemännen asteen henkiolentoja, saatatte luopua Paratiisissa asuvan statuksestanne.

13:2.2

Mikäli ulkouniversumeja ollaan valmistelemassa, mikäli ne on tarkoitus asuttaa ajallisuuden luoduilla, joilla on ylösnousemuksen potentiaali, päättelemme siinä tapauksessa, että näiden tulevien aikojen lasten on myös määrä pitää Ascendingtonia Paratiisin-kotimaailmanaan.

13:2.3

Ascendington on se ainoa pyhä sfääri, joka tulee olemaan varauksetta avoin sinun, paratiisitulokkaan, tarkasteluillesi. Vicegerington on se ainoa pyhä sfääri, joka on kokonaan ja varauksetta avoin minun tarkasteluilleni. Vaikka sen salaisuudet liittyvät omaan alkuperääni, en nykyisen universumiaikakauden kuluessa katso Vicegeringtonia kodikseni. Kolminaisuusperäiset olennot ja kolminaistetut olennot eivät ole sama asia.

13:2.4

Kolminaisuusperäiset olennot eivät täysin jaa Isän maailmoja; heillä on vain heille kuuluvat kotinsa Paratiisin Saarella, hyvin lähellä Kaikkein Pyhintä Sfääriä. He ilmestyvät useinkin Ascendingtoniin, ”Isän, Pojan ja Hengen syliin”, jossa he seurustelevat avaruuden vähäisistä maailmoista saapuneiden veljiensä kanssa.

13:2.5

Saattaisitte olettaa, että Luoja-Pojat, jotka ovat Isä–Poika-alkuisia, pitäisivät Vicegeringtonia kotinaan, mutta näin ei asia tänä Seitsenkertaisen Jumalan toiminnan universumiaikakautena ole. On monia samankaltaisia ongelmia, jotka hämmentävät teitä, sillä tulette varmasti kohtaamaan monia vaikeuksia pyrkiessänne ymmärtämään näitä varsin lähellä Paratiisia olevia asioita. Ette myöskään järkeilemällä voi menestyksellisesti selvittää näitä kysymyksiä, sillä tietonne ovat niin peräti vähäiset. Ja jos Isän maailmoista enemmän tietäisittekin, kohtaisitte yksinkertaisesti vain yhä enemmän vaikeuksia niin kauan, että tiedätte niistä kaiken. Millä tahansa näistä salaisista maailmoista olemiseen oikeuttava status hankitaan palvelulla kuten myös alkuperän luonteen perusteella, ja toisiaan seuraavat universumiaikakaudet saattavat sijoittaa ja varmasti sijoittavatkin uudelleen joitakin näistä persoonallisuusryhmittymistä.

13:2.6

Sisäkehän maailmat ovat todellisuudessa enemmänkin kanssakäymiseen tarkoitettuja tai statuksesta kertovia kuin todellisia asuinsfäärejä. Yhtä maailmaa lukuun ottamatta kuolevaiset saavuttavat jokaisessa Isän maailmoista jonkin statuksen. Kun te kuolevaiset esimerkiksi saavutatte Havonan, teille myönnetään lähtölupa Ascendingtoniin, jonne olette sangen tervetulleita, mutta teillä ei ole lupaa vierailla kuudessa muussa pyhässä maailmassa. Sitten kun olette käyneet läpi paratiisijärjestelmän ja kun teidät on hyväksytty Lopullisuuden Saavuttajien jäsenyyteen, teille myönnetään pääsylupa Sonaringtoniin, sillä olette Jumalan poikia yhtä hyvin kuin taivaaseennousijoita—ja olette vielä sen lisäksi muutakin. Mutta aina on jäävä yksi Sonaringtonin seitsemännes, jumalallisten Poikien inkarnaatiosalaisuuksien sektori, joka pysyy tutkimuksiltanne suljettuna. Näitä salaisuuksia ei koskaan paljasteta taivaaseen nouseville Jumalan pojille.

13:2.7

Lopulta teillä on täysin vapaa pääsy Ascendingtoniin ja suhteellisen vapaa pääsy Diviningtonia lukuun ottamatta kaikille muille Isän sfääreille. Muttei teidän sittenkään, kun teille on myönnetty lupa laskeutua viidelle jäljellä olevalle salaiselle sfäärille, kun teistä on tullut lopullisuuden saavuttajia, sallita vierailla näiden maailmojen kaikilla sektoreilla. Eikä teidän myöskään ole lupa laskeutua Diviningtonin, ”Isän sylin”, rannoille, vaikka aivan varmasti tulette kerran toisensa jälkeen seisomaan ”Isän oikealla puolella”. Koko iäisyydessä ei koskaan tule ilmaantumaan mitään sellaista, joka tekisi välttämättömäksi läsnäolonne Ajatuksensuuntaajien maailmassa.

13:2.8

Nämä henkielollisten tapaamispaikkamaailmat ovat siinä määrin kiellettyä maata, että meitä on pyydetty olemaan kysymättä edes pääsylupaa näiden sfäärien niille alueille, jotka ovat täysin omien kokemusmaailmojemme ulkopuolella. Sinusta voi tulla yhtä luotutäydellinen kuin Universaalinen Isä on jumaluustäydellinen, mutta et silti saa tietää kaikkiin muihin universumipersoonallisuuksien luokkiin liittyviä kaikkia kokemuksellisia salaisuuksia. Kun Luojalla on kokemusperäinen persoonallisuutta koskeva salaisuus luotunsa kanssa, Luoja pitää tämän salaisuuden ikuisesti luottamuksellisena.

13:2.9

Kaikki nämä salaisuudet ovat oletettavasti Korkeimmuuden Kolminaistettujen Salaisuuksien kollektiivisen ryhmän tuntemia. Nämä olennot puolestaan tuntee täysin vain heidän oma erityinen maailmaryhmänsä, muut olentoluokat ymmärtävät heitä vain vähän. Tulet Paratiisiin päästyäsi tuntemaan ne kymmenen Korkeimmuuden Salaisuutta, jotka johtavat Ascendingtonia, ja rakastamaan heitä palavasti. Diviningtonia lukuun ottamatta tulet niin ikään ymmärtämään osittain Isän muiden maailmojen Korkeimmuuden Salaisuuksia, vaikkakaan et yhtä täydellisesti kuin Ascendingtonissa.

13:2.10

Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet, niin kuin heidän nimestäänkin voisi päätellä, ovat yhteydessä Korkeimpaan; he ovat niin ikään suhteessa Perimmäiseen ja tulevaisuuden Korkein–Perimmäiseen. Nämä Korkeimmuuden Salaisuudet ovat Korkeimman salaisuuksia samoin kuin Perimmäisen salaisuuksia ja vielä Korkein–Perimmäisenkin salaisuuksia.


◄ 13:1
 
13:3 ►