◄ 13:0
Luku 13
13:2 ►

Paratiisin pyhät sfäärit

1. Isän seitsemän pyhää maailmaa

13:1.1

Pyhän elämän sfäärien Isän kehä sisältää universumien universumissa ainoat olennaisesti universumiin liittyvät persoonallisuuden salaisuudet. Nämä Paratiisin satelliitit, kolmesta kehästä sisimmäisin, ovat ainoat kielletyt persoonallisuutta koskevat keskusuniversumin alueet. Ala-Paratiisi ja Pojan maailmat ovat nekin ikään suljettuja persoonallisuuksilta, muttei kumpikaan näistä maailmoista ole millään tavalla suoranaisesti tekemisissä persoonallisuuden kanssa.

13:1.2

Kolminaisuuden Stationaaristen Poikien korkeimpaan luokkaan kuuluvat Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet ohjaavat Isälle kuuluvia Paratiisin maailmoja. Näistä maailmoista osaan kertoa vain vähän, niiden moninaisista toiminnoista saatan kertoa vieläkin vähemmän. Kertomani tieto koskee vain niitä olentoja, jotka toimivat näissä maailmoissa ja lähtevät niistä. Ja vaikka jonkin verran tunnenkin kuutta näistä erityismaailmoista, en silti ole koskaan laskeutunut Diviningtonille; se maailma on minulta tyystin kielletty.

13:1.3

Eräänä näiden maailmojen salaisuuden syynä on se, että jokainen näistä pyhistä sfääreistä omaa Paratiisin-Kolminaisuuden muodostavien Jumaluuksien jonkin erityisedustuman tai ilmentymän, joka ei ole persoonallisuus, vaan sellainen ainutlaatuinen Jumalallisuuden läsnäolo, jota osaavat arvostaa ja jonka kykenevät ymmärtämään vain ne nimenomaiset älyllisten olentojen ryhmät, jotka asuvat tuolla sfäärillä tai joilla on sinne pääsy. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet ovat näiden erityisten ja persoonattomien Jumalallisuuden läsnäolojen edustajia. Ja Korkeimmuuden Salaisuudet ovat mitä suurimmassa määrin persoonallisia olentoja, joille on annettu ylevän ja vaativan työnsä edellyttämät suurenmoiset kyvyt ja jotka ovat tehtäväänsä oivallisella tavalla soveltuvia.

13:1.4

1. DIVININGTON. Tämä maailma on—ainutlaatuisessa mielessä—”Isän syli”, Universaalisen Isän persoonallisen yhteydenpidon sfääri, ja siellä sijaitsee hänen jumalallisuutensa erityisilmentymä. Divinington on Ajatuksensuuntaajien Paratiisin-kohtauspaikka, mutta se on myös lukuisten muiden entiteettien, persoonallisuuksien ja Universaalisesta Isästä lähtöisin olevien olentojen koti. Iankaikkisen Pojan lisäksi monet muutkin persoonallisuudet ovat saaneet alkunsa Universaalisen Isän yksinään suorittamista toimenpiteistä. Tällä asuinsijalla ovat kanssakäymisissä ja siellä toimivat vain Isän osaset sekä ne persoonallisuudet ja muut olennot, joiden alkuperä juontuu suoraan ja ainoastaan Universaalisesta Isästä.

13:1.5

Diviningtonin salaisuuksiin kuuluu Ajatuksensuuntaajien lahjoittamisen ja niiden toiminnan salaisuus. Niiden luonne, alkuperä sekä menetelmä, jolla ne ovat yhteydessä evolutionaaristen maailmojen vähäisiin luotuihin, ovat tämän paratiisisfäärin salaisuus. Nämä hämmästyttävät tapahtumat eivät meitä muita henkilökohtaisesti koske, ja sen vuoksi Jumaluudet katsovat oikeaksi salata täydeltä ymmärrykseltämme tämän suuren ja jumalallisen palvelumuodon tietyt piirteet. Sikäli kuin tulemme kosketuksiin jumalallisen toiminnan tämän osa-alueen kanssa, saamme näistä toiminnoista kaiken tiedon, mutta meillä ei ole täyttä tietoa tämän suurenmoisen lahjoitustoiminnan intiimeimmistä yksityiskohdista.

13:1.6

Tähän sfääriin kätkeytyvät myös Isän kaikkien muunhahmoisten osasten, Gravitaatiosanansaattajien ja muiden, teille paljastamattomien olentojoukkojen olemuksen, tarkoituksen ja toimintojen salaisuudet. On varsin luultavaa, että minulta salatut Diviningtonia koskevat totuudet saattaisivat paljastettuina vain hämmentää ja haitata minua nykyisessä työssäni, ja toisaalta ehkäpä ne sitä paitsi ovat luokkaani kuuluvan olennon käsityskyvyn tuolla puolen.

13:1.7

2. SONARINGTON. Tämä sfääri on ”Pojan syli”, Iankaikkisen Pojan henkilökohtainen vastaanottomaailma. Se on taivaasta laskeutuvien ja taivaaseen nousevien Jumalan Poikien Paratiisin-päämaja, silloin ja sen jälkeen kun he ovat saaneet täydet valtuutensa ja lopullisen hyväksymisensä. Tämä maailma on Iankaikkisen Pojan kaikkien Poikien ja hänen rinnakkaisten ja häneen liittyvien Poikiensa Paratiisin-koti. On olemassa lukuisia jumalallisten poikien luokkia, jotka liittyvät tähän ylimaalliseen asuinsijaan ja joita ei ole paljastettu kuolevaisille, sillä he eivät ole tekemisissä niiden ylösnousemusjärjestelmää koskevien suunnitelmien kanssa, joiden mukaan ihminen etenee hengellisesti universumien kautta edelleen Paratiisiin.

13:1.8

Sonaringtonin salaisuuksiin kuuluu jumalallisten Poikien ruumiillistumisen salaisuus. Kun Jumalan Pojasta tulee Ihmisen Poika, kun hän kirjaimellisesti syntyy naisesta, kuten teidän maailmassanne tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten tapahtui, se on universaalinen mysteeri. Sellaista tapahtuu kaiken aikaa kaikissa universumeissa, ja se on jumalallisena poikana olemisen sonaringtonilainen salaisuus. Suuntaajat ovat Jumala Isän mysteeri. Jumalallisten Poikien inkarnaatio on Jumala Pojan mysteeri; se on Sonaringtonin seitsemänteen sektoriin suljettu salaisuus. Tämä on maailma, jonne ei pääse kukaan muu kuin ne, jotka ovat tämän ainutlaatuisen kokemuksen omakohtaisesti läpikäyneet. Ainoastaan ne ruumiillistumisen vaiheet, joilla on tekemistä ylösnousemuksellisen elämänvaiheenne kanssa, on saatettu tietoonne. On olemassa monia muita ruumiillistumismysteerin vaiheita, jotka ilmenevät teille paljastamattomien Paratiisin-Poikien ruumiillistuessa. Nämä Pojat ovat sellaisissa universumipalveluun liittyvissä tehtävissä, joita ei teille paljasteta. Ja on vielä muitakin Sonaringtonin mysteerejä.

13:1.9

3. SPIRITINGTON. Tämä maailma on ”Hengen syli”, niiden korkeiden olentojen Paratiisin-koti, jotka edustavat yksinomaisesti Ääretöntä Henkeä. Tänne kokoontuvat Seitsemän Valtiashenkeä ja jotkut heidän jälkeläisistään kaikista universumeista. Tällä taivaallisella asuinsijalla voidaan kohdata myös lukuisia paljastamattomia henkipersoonallisuuksien luokkia. Nämä olennot on osoitettu sellaisiin maailmankaikkeuden moninaisiin toimintoihin, jotka eivät liity suunnitelmiin ajallisuuden kuolevaisten olentojen ylentämiseksi Paratiisin ikuisuustasoille.

13:1.10

Spiritingtonin salaisuuksiin kuuluvat heijasteisuuden läpitunkemattomat mysteerit. Kerromme teille heijastamisen laajasta ja universaalisesta ilmiöstä, etenkin siitä, miten se vaikuttaa seitsemän superuniversumin päämajamaailmoissa, muttemme koskaan täysin selitä tätä ilmiötä, sillä emme sitä täysin ymmärrä. Paljon, hyvinkin paljon, toki siitä käsitämme, mutta monet perusseikat ovat meille yhä hämäriä. Heijasteisuus on Jumala Hengen salaisuus. Teille on selvitetty heijastuksen toimintoja siltä osin kuin se koskee kuolevaisen eloonjäämiseen liittyvää ylösnousemusjärjestelmää, ja siinäkin se kiistämättä vaikuttaa, mutta sen lisäksi heijastaminen on korvaamaton piirre universumitoiminnan lukuisten muiden osa-alueiden normaalissa sujumisessa. Tätä Äärettömän Hengen antamaa varustusta käytetään hyväksi myös kanavissa, jotka palvelevat muuta kuin tiedonkeruuta ja informaation levittämistä. Ja on olemassa muitakin Spiritingtonin salaisuuksia.

13:1.11

4. VICEGERINGTON. Tämä planeetta on ”Isän ja Pojan syli”, ja se on tiettyjen teille paljastamatta jäävien olentojen salainen sfääri. Nämä olennot saavat alkunsa Isän ja Pojan teoista. Se on myös useiden moninaista alkuperää olevien kunnialla kruunattujen olentojen Paratiisin-koti. Heidän alkuperänsä on moniosainen, mikä johtuu niistä monista erilaisista menetelmistä, joita seitsemässä superuniversumissa on käytössä. Tähän maailmaan kokoontuvat monet sellaiset olentoryhmät, joiden henkilöllisyyttä ei ole paljastettu Urantian kuolevaisille.

13:1.12

Vicegeringtonin salaisuuksiin kuuluvat kolminaistamisen salaisuudet. Ja kolminaistaminen on se salaisuus, joka valtuuttaa Kolminaisuuden edustamiseen, Jumalten sijaishallitsijoina toimimiseen. Valta Kolminaisuuden edustamiseen liittyy vain niihin olentoihin—paljastettuihin tai paljastamattomiin—, jotka ovat kolminaistettuja, luotuja, olevaistettuja tai iäistettyjä keiden tahansa kahden tai kaikkien kolmen Paratiisin-Kolminaisuuden jäsenen toimesta. Tietyntyyppisten kunnialla kruunattujen olentojen kolminaistavin toimin aikaansaadut persoonallisuudet eivät edusta muuta kuin tässä kolminaistamisessa liikkeelle pantua käsitepotentiaalia, vaikka sellaiset olennot saattavatkin nousta sitä kaikille kaltaisilleen avoinna olevaa polkua, joka johtaa Jumaluuden syleilyyn.

13:1.13

Kolminaistamattomat olennot eivät täysin ymmärrä joko kahden tai kolmen Luojan tai tiettyjen luotujen olentojen käyttämää kolminaistamismenetelmää. Et tule tällaista ilmiötä koskaan ymmärtämään, ellet kunnialla kruunatun elämänkaaresi kaukaisessa tulevaisuudessa sattuisi jolloinkin kokeilemaan tätä rohkeaa yritystä ja siinä onnistumaan, koska muussa tapauksessa nämä Vicegeringtonin salaisuudet pysyvät ainiaaksi sinulta kiellettyinä. Mutta minulle, joka olen korkea-arvoinen kolminaisuusalkuinen olento, kaikki Vicegeringtonin sektorit ovat avoinna. Ymmärrän täysin alkuperäni ja tulevaisuuteni salaisuuden, ja aivan yhtä täysin ja pyhästi minä sitä suojelen.

13:1.14

On olemassa vielä muitakin kolminaistamisen muotoja ja vaiheita, joita ei ole saatettu urantialaisten tietoon, ja nämä kokemukset ovat henkilökohtaisten aspektiensa osalta Vicegeringtonin salaisella sektorilla asianmukaisesti suojattuina.

13:1.15

5. SOLITARINGTON. Tämä maailma on ”Isän ja Hengen syli”, ja se on kohtaamispaikkana suurenmoiselle paljastamattomien olentojen joukolle. Näiden olentojen alkuperä on Universaalisen Isän ja Äärettömän Hengen yhteisissä teoissa, ja he omaavat Hengeltä saamansa perimän lisäksi Isän luonteenpiirteitä.

13:1.16

Se on myös Yksinäisten Sanansaattajien ja enkelien yläpuolella olevien muiden persoonallisuuksien koti. Perin harva näistä olennoista on tiedossanne. Heitä kuuluu tavattoman moniin sellaisiin luokkiin, joita ei ole paljastettu Urantialla. Siitä, että heidän kotipaikkansa on viidennessä maailmassa, ei välttämättä seuraa, että Isällä olisi mitään tekemistä Yksinäisten Sanansaattajien ja heidän enkelien ryhmää korkeammalla olevien kumppaniensa luomisen kanssa, mutta kuluvan universumiaikakauden aikana hän kylläkin vaikuttaa heidän toimintaansa. Nykyisen universumiaikakauden aikana Solitarington on myös Universumivoiman Ohjaajien statuksenmukainen sfääri.

13:1.17

Lisäksi on olemassa lukuisia muita henkipersoonallisuuksien yhteisöjä, joita kuolevainen ihminen ei tunne, mutta jotka pitävät Solitaringtonia Paratiisin-kotinsa sfäärinä. Olisi muistettava, että universumitoimintojen kaikki jakautumat ja tasot ovat aivan yhtä täydellisesti varustetut hoivaavin hengin kuin on se maailma, jonka huolena on auttaa kuolevaista ihmistä nousemaan jumalalliseen paratiisipäämääräänsä.

13:1.18

Solitaringtonin salaisuudet. Tämä maailma kätkee itseensä paitsi tiettyjä kolminaistamisen salaisuuksia myös ne salaisuudet, jotka koskevat Äärettömän Hengen henkilökohtaisia suhteita tiettyihin Kolmannen Lähteen ja Keskuksen korkeampiin jälkeläisiin. Solitaringtonissa ovat ne mysteerit, jotka koskevat Isän, Pojan ja Hengen henkien muodostamien lukuisten paljastamattomien luokkien ja Kolminaisuuden kolminkertaisen hengen sekä Korkeimman, Perimmäisen ja Korkein–Perimmäisen henkien välillä vallitsevia mitä läheisimpiä yhteyksiä.

13:1.19

6. SERAFINGTON. Tämä sfääri on ”Pojan ja Hengen syli”, ja se on kotimaailmana niille laajoille joukoille salaisiksi jääviä olentoja, jotka Poika ja Henki ovat luoneet. Se on myös määränpääsfäärinä kaikille enkelijoukkojen hoivaaville luokille, joihin kuuluvat supernafit, sekonafit ja serafit. Keskusuniversumissa ja sen ulkopuolella olevissa universumeissa palvelee myös monia sellaisten suurenmoisten henkien luokkia, jotka eivät ole ”hoivaavia henkiä niille, jotka perivät pelastuksen”. Kaikki nämä hengelliset työntekijät kaikilla universumitoimintojen tasoilla ja kaikissa maailmoissa pitävät Serafingtonia Paratiisin-kotinaan.

13:1.20

Serafingtonin salaisuuksiin kuuluu kolmiosainen mysteeri, jonka osista saan mainita vain yhden: serafikuljetuksen mysteerin. Eri serafiluokkien ja niihin liittyvien henkiolentojen kyky sulkea henkihahmonsa sisään kaikenlaisia ei-aineellisia persoonallisuuksia ja kuljettaa niitä pitkiä planeettainvälisiä matkoja on salaisuus, joka on suljettu Serafingtonin pyhiin sektoreihin. Kuljetusserafit ymmärtävät tämän mysteerin, mutta he eivät välitä tätä tietoa meille muille, tai ehkä he eivät edes voisi sitä tehdä. Serafingtonin muut mysteerit liittyvät sentyyppisten henkipalvelijoiden persoonallisiin kokemuksiin, joita ei vielä ole paljastettu kuolevaisille. Ja me pidättäydymme käsittelemästä tällaisten lähisukulaisolentojenne salaisuuksia, sillä voitte miltei käsittää tällaiset teitä lähellä olevat olemassaolon lajit, ja tuntuisi luottamuksen pettämiseltä esittää hallussamme olevaa osittaistakaan tietoa näistä ilmiöistä.

13:1.21

7. ASCENDINGTON. Tämä ainutlaatuinen maailma on ”Isän, Pojan ja Hengen syli”, taivaaseen nousevien avaruuden luotujen olentojen kohtaamispaikka, niiden ajallisuuden pyhiinvaeltajien vastaanottosfääri, jotka Paratiisin-matkallaan kulkevat Havona-universumin kautta. Ascendington on ajallisuuden ja avaruuden ylösnousevien sielujen aktuaalinen Paratiisin-koti siksi, kunnes he saavuttavat paratiisillisen statuksen. Te kuolevaiset vietätte useimmat Havonan ”lomanne” Ascendingtonissa. Havonassa viettämänne elämän aikana Ascendington tulee olemaan teille sitä, mitä vaihtelunohjaajat merkitsivät teille paikallis- ja superuniversumissa tapahtuneen ylösnousemusetenemisen kuluessa. Siellä te olette mukana tuhansissa sellaisissa toiminnoissa, jotka ovat kuolevaisen mielikuvituksen ulottumattomissa. Ja aivan kuten jokaisen edeltävän, Jumalaa kohti etenevän ylösnousemusvaiheen aikana, ihmisminuutenne on astuva uusiin suhteisiin jumalallisen minuutenne kanssa.

13:1.22

Ascendingtonin salaisuuksiin kuuluu muun muassa se mysteeri, miten aineelliseen ja kuolevaiseen mieleen rakentuu asteittain ja varmasti hengellinen ja potentiaalisesti kuolematon luonteen ja identiteetin vastine. Tämä ilmiö on universumien mysteereistä eräs kaikkein hämmentävimmistä: kuolemattoman sielun kehittyminen kuolevaisen ja aineellisen luodun mielessä.

13:1.23

Ette tule koskaan täysin ymmärtämään tätä salaperäistä tapahtumaa, ennen kuin saavutatte Ascendingtonin. Ja juuri siksi koko Ascendington tulee olemaan avoinna ihmettelevälle katseellenne. Yksi Ascendingtonin seitsemännes on kielletty minulta—juuri se sektori, joka koskee tätä nimenomaista salaisuutta. Tämä salaisuus on (tai tulee olemaan) teidän tyyppiinne kuuluvien olentojen yksinomainen kokemus ja omaisuus. Tämä kokemus kuuluu teidän inhimilliselle olemassaolon muodollenne. Se persoonallisuuden luokka, johon minä kuulun, ei ole tämänkaltaisten tapahtumien kanssa suoranaisesti tekemisissä. Sen vuoksi se on minulta kielletty, mutta teille se lopulta paljastetaan. Mutta senkin jälkeen kun se on teille paljastettu, se jää jostakin syystä iäksi teidän salaisuudeksenne. Ette paljasta sitä meille ettekä millekään muulle olentoryhmälle. Tiedämme jumalallisen Suuntaajan ja inhimillistä alkuperää olevan kuolemattoman sielun ikuisesta fuusiosta, mutta ylösnousemukselliset lopullisuuden saavuttajat tuntevat tämän saman kokemuksen absoluuttisena realiteettina.


◄ 13:0
 
13:2 ►