◄ 17:1
Luku 17
17:3 ►

Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää

2. Majeston—Heijastustoiminnan Päällikkö

17:2.1

Heijastavien Henkien alkuperä on jumalallisessa Kolminaisuudessa. Näitä ainoalaatuisia ja jossain määrin salaperäisiä olentoja on viisikymmentä. Kyseisiä erikoisia persoonallisuuksia luotiin kerrallaan seitsemän, ja jokainen tällainen luomistapahtuma toteutui suhteessa, jossa toisena osapuolena oli Paratiisin-Kolminaisuus ja toisena osapuolena yksi Seitsemästä Valtiashengestä.

17:2.2

Tässä ajallisuuden aamunkoitossa toteutuneessa suurisuuntaisessa tapahtumassa oli kysymys Valtiashenkien edustamien Korkeimpien Luojapersoonallisuuksien ensimmäisestä hankkeesta, jossa he toimivat myötäluojina Paratiisin-Kolminaisuuden kanssa. Tämä Korkeimpien Luojien luomisvoiman liitto Kolminaisuuden luovien potentiaalien kanssa on Korkeimman Olennon aktuaalisuuden nimenomainen lähde. Niinpä kun heijastavan luomisen sykli oli kulunut umpeen, kun kukin Seitsemästä Valtiashengestä oli päässyt täydelliseen luovaan synkroniaan Paratiisin-Kolminaisuuden kanssa, kun neljäskymmenesyhdeksäs Heijastava Henki oli personoitunut, silloin ilmeni Jumaluusabsoluutissa uusi ja kauaskantoinen reaktio. Tämä reaktio antoi Korkeimmalle Olennolle uusia persoonallisuuteen liittyviä oikeuksia ja se huipentui Majestonin personoimiseen. Majeston on heijastamisen päällikkö ja kaiken sen toiminnan paratiisikeskus, jota neljäkymmentäyhdeksän Heijastavaa Henkeä ja heidän kumppaninsa suorittavat kaikkialla universumien universumissa.

17:2.3

Majeston on kiistämättä persoona, heijastusilmiöiden persoonallinen ja erehtymätön keskus ajallisuuden ja avaruuden kaikissa seitsemässä superuniversumissa. Hänellä on pysyvä paratiisipäämaja lähellä kaiken olevaisen keskusta, Seitsemän Valtiashengen tapaamispaikassa. Hän huolehtii pelkästään heijastuspalvelun koordinoinnista ja ylläpitämisestä kaukaisuuksiin ulottuvassa luomakunnassa; muulla tavoin hän ei ole mukana maailmankaikkeuden asioiden hoidossa.

17:2.4

Majestonia ei ole sisällytetty luetteloomme Paratiisin persoonallisuuksista, koska hän on ainoa olemassa oleva jumalallinen persoona, jonka Korkein Olento on luonut toiminnallisessa yhteydessä Jumaluusabsoluutin kanssa. Hän on persoona, mutta hän on yksinomaan ja ilmeisen automaattisesti tekemisissä vain tämän yhden maailmankaikkeuden järjestykseen kuuluvan osa-alueen kanssa. Nykyisellään hän ei toimi missään sellaisessa persoonallisessa ominaisuudessa, joka olisi yhteydessä maailmankaikkeuden persoonallisuuksien muihin (heijastamattomiin) luokkiin.

17:2.5

Majestonin luominen merkitsi Korkeimman Olennon ensimmäistä verratonta luomistekoa. Tämä toimintahalu oli Korkeimmassa Olennossa tahdonvarainen, mutta Jumaluusabsoluutin häkellyttävä reaktio ei ollut edeltäkäsin tiedossa. Sitten ikuisuudessa tapahtuneen Havonan ilmaantumisen maailmankaikkeus ei ollut ollut todistamassa yhtä valtavaa todellisuudeksituloa, jossa olisi ollut kysymys näin suunnattomasta ja kauaskantoisesta voiman ryhmittymisestä ja tehtävänmukaisten henkiaktiviteettien koordinoitumisesta. Se, miten Jumaluus Korkeimman Olennon ja hänen kumppaniensa luovaan tahtoon vastasi, ohitti laajasti näiden tavoitteelliset aikomukset ja ylitti suuresti heidän käsitystensä mukaiset ennusteet.

17:2.6

Tunnemme pelonsekaista kunnioitusta sitä mahdollisuutta kohtaan, mitä tulevat ajat, jolloin Korkein ja Perimmäinen saavuttavat uusia jumalallisuuden tasoja ja kohoavat uusille persoonallisuustoiminnan alueille, saattavat olla todistamassa jumalallistettaessa vielä muita odottamattomia olentoja ja olentoja, joista ei ole osattu edes uneksia, olentoja, jotka omaavat entistäkin laajempia maailmankaikkeuden koordinoimisen kykyjä, joita ei ole pystytty edes kuvittelemaan. Mitään rajaa ei näytä olevan sille potentiaalille, miten Jumaluusabsoluutti reagoi tällaiseen kokemuksellisen Jumaluuden ja Paratiisin eksistentiaalisen Kolminaisuuden välisten suhteiden yhdistymiseen.


◄ 17:1
 
17:3 ►