◄ 17:2
Luku 17
17:4 ►

Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää

3. Heijastavat Henget

17:3.1

Neljänkymmenenyhdeksän Heijastavan Hengen alkuperä on Kolminaisuudessa, mutta jokainen heidän ilmaantumiseensa liittyneestä seitsemästä luomistapahtumasta tuotti tuloksena sen typpisen olennon, joka muistuttaa olemukseltaan tapahtumassa mukana olleen Valtiashengen ominaispiirteitä. Näin he toisistaan poikkeavalla tavalla heijastavat Universaalisen Isän, Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän Hengen jumaluuspiirteiden yhteenliittymisen seitsemän mahdollisen yhdistelmän luonnetta ja ominaispiirteitä. Tämä selittää, miksi on välttämätöntä, että näitä Heijastavia Henkiä on kunkin superuniversumin päämajassa seitsemän. Jokaista seitsemää tyyppiä edustamaan tarvitaan yksi tällainen Henki, jotta saavutetaan Paratiisin kolmen Jumaluuden jokaisen mahdollisen julkitulon kaikkien vaiheiden täydellinen heijastuminen, sillä tällaisia ilmiöitä saattaa sattua missä tahansa seitsemän superuniversumin osassa. Niin muodoin kuhunkin superuniversumiin määrättiin palvelemaan yksi jokaisen tyypin edustaja. Nämä seitsemästä erilaisesta Heijastavasta Hengestä koostuvat ryhmät pitävät toimipaikkaansa superuniversumipääkaupungeissa, kunkin hallintopiirin heijastuskohtiossa, eikä se ole yhteneväinen hengellisen polariteettipisteen kanssa.

17:3.2

Heijastavilla Hengillä on nimi, mutta näitä nimityksiä ei avaruuden maailmoissa paljasteta. Nimet liittyvät näiden olentojen olemukseen ja luonteeseen, ja ne ovat osa yhdestä Paratiisin salaisten sfäärien seitsemästä universaalisesta mysteeristä.

17:3.3

Heijastavuuden attribuutti—Myötätoimijan, Korkeimman Olennon ja Valtiashenkien mielitasojen ilmiö—on siirrettävissä kaikille olennoille, jotka ovat tekemisissä tämän laajan, universaalisen tietojenkeruujärjestelmän toiminnan kanssa. Ja tähän sisältyy suuri mysteeri: Eivät sen paremmin Valtiashenget kuin Paratiisin Jumaluudetkaan—yksin tai yhdessä—osoita kyseisiä, rinnasteisen universaalisen heijastamisen kykyjä täsmälleen samalla tavoin kuin ne ilmenevät näissä neljässäkymmenessäyhdeksässä Majestonin yhdyspersoonallisuudessa, ja kuitenkin he ovat kaikkien näiden ihmeteltävin kyvyin varustettujen olentojen luojia. Jumalallinen perinnöllisyys tuo luodussa toisinaan esille tiettyjä ominaisuuksia, jotka eivät näy Luojassa.

17:3.4

Majestonia ja Heijastavia Henkiä lukuun ottamatta heijastuspalvelun henkilöstö on kokonaisuudessaan Äärettömän Hengen ja hänen lähimpien kumppaniensa ja alaistensa luoma. Jokaisen superuniversumin Heijastavat Henget ovat puolestaan omien Heijastusavustajiensa luojia. Heijastusavustajat ovat heidän henkilökohtaisia Päivien Muinaisten hoveihin osoitettuja näkemyksen esittäjiään.

17:3.5

Heijastavat Henget eivät ole pelkkiä tiedonvälittäjiä, vaan he ovat myös muistiin merkitseviä persoonallisuuksia. Heidän jälkeläisensä—sekonafit—ovat myös muistiin merkitseviä eli tallentavia persoonallisuuksia. Kaikki todellista hengellistä arvoa omaava aineisto rekisteröidään kaksin kappalein, ja toinen näistä muistitallenteista säilyy niiden sekonafipersoonallisuuksien lukuisten luokkien johonkin luokkaan kuuluvan jäsenen henkilökohtaisessa muistissa, jotka kuuluvat Heijastavien Henkien suurilukuiseen henkilöstöön.

17:3.6

Universumien viralliset muistiinpanot tehdään kirjaajaenkeleiden toimesta ja kautta, mutta heijastamisen välityksellä kerätään tarkat hengelliset muistiinpanot ja niitä säilytetään Äärettömän Hengen perheeseen kuuluvien, tähän tehtävään soveltuvien ja tarkoituksenmukaisten persoonallisuuksien mielessä. Toisin kuin universumin formaaliset ja elottomat arkistot nämä ovat eläviä muistiinpanoja, ja ne säilyvät täydellisinä Äärettömän Hengen kirjaajapersoonallisuuksien elävässä mielessä.

17:3.7

Heijastusorganisaatio on myös koko luomakunnan uutistenkeruu- ja säädökset levittävä koneisto. Se on toiminnassa jatkuvasti, toisin kuin erilaiset kaukoviestitystoiminnat, jotka ovat toiminnassa vain jaksoittain.

17:3.8

Kaikki se tärkeä, mikä tulee julki paikallisuniversumin päämajassa, heijastetaan automaattisesti asianomaisen superuniversumin pääkaupunkiin. Ja päinvastoin, kaikki paikallisuniversumin kannalta merkitystä omaava heijastetaan asianomaisen superuniversumin päämajasta ulospäin paikallisuniversumien pääkaupunkeihin. Heijastuspalvelu ajallisuuden universumeista ylös superuniversumeihin näyttää automaattiselta tai itsestään toimivalta, mutta sitä se ei ole. Se kaikki on perin persoonallista ja älyperäistä; sen täsmällisyys on tulos siitä, että persoonallisuuksien yhteistyö on täydellistä, ja siksi sitä voi tuskin lukea Absoluuttien persoonattomien läsnäoloesiintymisten ansioksi.

17:3.9

Vaikkeivät Ajatuksensuuntaajat otakaan osaa universaalisen heijastusjärjestelmän toimintaan, meillä on silti täysi syy uskoa, että kaikki Isän osaset ovat varsin tietoisia näistä toimituksista ja kykenevät käyttämään niiden sisältöä hyödykseen.

17:3.10

Paratiisin ulkopuolella tapahtuvan heijastuspalvelun avaruuskantama näyttää nykyisen universumiaikakauden kuluessa rajoittuvan seitsemän superuniversumin äärirajoihin. Muutoin tämän palvelumuodon toiminta tuntuu olevan ajasta ja avaruudesta riippumatonta. Se näyttää olevan riippumatonta kaikista tunnetuista universumin aliabsoluuttisista yhteyspiireistä.

17:3.11

Heijastusorganisaatio toimii jokaisen superuniversumin päämajassa erillisenä yksikkönä. Mutta tietyissä erikoistilanteissa ja Majestonin johdolla kaikki seitsemän saattavat toimia yhdessä koko maailmankaikkeuden kattavasti, ja näin ne tekevätkin, niin kuin tapahtuu juhlittaessa jonkin kokonaisen paikallisuniversumin astumista valoon ja elämään, samoin kuin esitettäessä Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan tuhatvuotistervehdykset.


◄ 17:2
 
17:4 ►