◄ 31:3
Luku 31
31:5 ►

Lopullisuuden Saavuttajakunta

4. Adoptoidut serafit

31:4.1

Monet kuolevaisten uskollisista serafisuojelijoista saavat käydä läpi taivaaseennousijan elämänvaiheen yhdessä ihmissuojattiensa kanssa, ja Isään fuusioiduttuaan monet näistä suojelusenkeleistä vannovat ikuisuuden finaliittivalan yhdessä suojelemiensa kuolevaisten kanssa ja omaksuvat näin ikiajoiksi kuolevaiskumppaniensa määränpään. Enkeleillä, jotka läpikäyvät kuolevaisten olentojen ylösnousemuskokemuksen, saattaa olla ihmisen määränpään kaltainen tulevaisuus; heidät voidaan samalla tavoin ja ikuisiksi ajoiksi ottaa tämän Lopullisuuden Saavuttajien Yhteisön jäseniksi. Suuret määrät adoptoituja ja glorifioituja serafeja liitetään moninaisiin ei-kuolevaisten finaliittien yhteisöihin.


◄ 31:3
 
31:5 ►