◄ 25:0
Luku 25
25:2 ►

Avaruuden sanansaattajajoukot

1. Havonan Servitaalit

25:1.1

Vaikka näitä keskusuniversumin ”keskiväliolentoja” kutsutaan servitaaleiksi, eivät he ole palvelijoita missään tämän sanan sellaisessa merkityksessä, että he tekisivät toisarvoista työtä. Hengellisessä maailmassa ei ole mitään sellaista kuin toisarvoinen työ; kaikki palvelus on pyhää ja riemastuttavaa; korkeammat olentoluokat eivät liioin suhtaudu alentuvasti olemassaolon alempiin luokkiin.

25:1.2

Havonan servitaalit ovat Seitsemän Valtiashengen ja heidän työtoveriensa, Seitsemän Korkeimman Voimanohjaajan, yhteinen luomus. Tämä luova yhteistyösuhde tulee lähimmäksi sitä, että se on esikuvana evolutionaaristen universumien kaksinaista alkuperää olevien olentoluokkien lisääntymistapaa edustavalle pitkälle olentosarjalle, joka alkaa Luoja-Pojan ja Luovan Hengen yhdessä suorittamasta Kirkkaan Aamutähden luomisesta ja päätyy Urantian kaltaisten maailmojen sukupuoliseen lisääntymiseen.

25:1.3

Servitaalien lukumäärä on suunnattoman suuri, ja heitä luodaan alati lisää. Heitä ilmaantuu tuhannen jäsenen ryhminä kolmantena hetkenä, sen jälkeen kun Valtiashenget ja Korkeimmat Voimanohjaajat ovat kokoontuneet yhteisalueelleen kaukana Paratiisin pohjoisosassa olevalla sektorilla. Joka neljäs servitaali on tyypiltään muita fyysisempi; jokaisesta tuhannesta servitaalista on siis seitsemänsataaviisikymmentä ilmeisen selvästi henkistä tyyppiä, kun sen sijaan jäljelle jäävät kaksisataaviisikymmentä ovat olemukseltaan puolittain fyysisiä. Nämä neljännet luodut ovat jossakin määrin aineellisten olentojen kaltaisia (aineellisia havonalaisessa merkityksessä) ja muistuttavat enemmän fyysisiä voimanohjaajia kuin Valtiashenkiä.

25:1.4

Hengellisellä on persoonallisuuksien välisissä suhteissa hallitseva asema aineelliseen nähden, vaikkei Urantialla nyt siltä näytäkään. Ja Havonan servitaalien tuottamisessa vallitsee tämä hengen herruuden laki; vakiintuneen suhdeluvun mukaan tuloksena on kolme hengellistä olentoa yhtä puolittain fyysistä kohden.

25:1.5

Kaikki vasta luodut servitaalit, samoin kuin vasta ilmestyneet Kandidaattien Opastajat, käyvät läpi koulutuskurssit, joita vanhemmat opastajat jokaisella Havonan seitsemästä kehästä jatkuvasti pitävät. Sitten servitaalit osoitetaan toimintoihin, joihin he parhaiten soveltuvat, ja koska heitä on kahta tyyppiä—hengellisiä ja puolittain fyysisiä—ei ole montakaan seikkaa, jotka rajoittaisivat näiden monitaitoisten olentojen hallitsemaa työkenttää. Korkeammat eli henkiset ryhmät osoitetaan valikoiden Isän, Pojan ja Hengen palvelustehtäviin ja Seitsemän Valtiashengen työhön. Aika ajoin heitä lähetetään suurin joukoin palvelemaan seitsemän superuniversumin päämajasfäärejä ympäröivissä opintomaailmoissa, maailmoissa, joiden asiana on Havonan kehille siirtymiseen valmistautuvien, ylösnousemuksellisten ja ajallisuudesta tulevien sielujen lopullinen valmentaminen ja hengellinen sivistäminen. Sekä henkiservitaaleja että heidän fyysisempiä tovereitaan osoitetaan myös Kandidaattien Opastajien avustajiksi ja työtovereiksi auttamaan ja opettamaan niitä eri luokkiin kuuluvia ylösnousemusluotuja, jotka ovat päässeet Havonaan ja jotka pyrkivät Paratiisiin.

25:1.6

Havonan servitaalit ja Kandidaattien Opastajat osoittavat ylimaallista vihkiytymistä työlleen ja sellaista liikuttavaa kiintymystä toisiaan kohtaan, jota te, koska se on hengellistä, voitte ehkä ymmärtää vain, jos vertaatte sitä inhimillisen rakkauden ilmiöön. Jumalallinen liikuttuneisuus on vallalla, silloin kun servitaalien pitää erota opastajista, niin kuin useinkin käy, kun servitaaleja lähetetään tehtäväkäynneille keskusuniversumin rajojen ulkopuolelle. Mutta he lähtevät iloiten, eivät murheen vallassa. Kaiken tyydyttävä ilo siitä, että on pantu paljon vartijaksi, on hengellisille olennoille tunne, joka peittää alleen kaiken muun. Siellä missä vallitsee tietoisuus jumalallisen velvollisuuden uskollisesta suorittamisesta, ei voi olla surua. Ja kun ihmisen ylösnousemuksellinen sielu seisoo Ylimmän Tuomarin edessä, tämän sielun ikuisuuden ratkaisevaa päätöstä eivät määrää aineelliset menestykset eivätkä määrälliset saavutukset, vaan korkeissa oikeussaleissa kaikuva tuomio julistaa: ”Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija; olet ollut uskollinen muutamissa oleellisissa asioissa; sinut asetetaan universumin olevaisten hallitsijaksi.”

25:1.7

Kun Havonan servitaalit ovat suorittamassa palveluksiaan superuniversumeissa, heidät määrätään aina sen Valtiashengen johtamaan toimipiiriin, jota he yleisten ja erityisten hengellisten ominaisuuksiensa puolesta eniten muistuttavat. He palvelevat vain seitsemän superuniversumin pääkaupunkeja ympäröivissä opetusmaailmoissa. Ja viimeinen Uversan raportti osoittaa, että sen 490 satelliitilla palveli miltei 138 miljardia servitaalia. He ovat mukana loputtoman moninaisissa näiden opetusmaailmojen työhön liittyvissä tehtävissä, maailmojen, jotka muodostavat Orvontonin superuniversumin superyliopistot. Siellä he toimivat seuralaisinanne, he ovat laskeutuneet luoksenne seuraavan elämänvaiheenne tasolta tutkiakseen teitä ja innoittaakseen teitä tietoisuudella ja varmuudella lopulta tapahtuvasta valmistumisestanne ajallisuuden universumeista iäisyyden maailmoihin. Ja näissä kontakteissaan servitaalit saavat alustavaa kokemusta ajallisuuden ylösnousemusluotujen hoivaamisesta, joka on suureksi avuksi, kun he myöhemmin työskentelevät Havonan kehillä Kandidaattien Opastajien kumppaneina tai—ylennettyinä servitaaleina—itsekin Kandidaattien Opastajina.


◄ 25:0
 
25:2 ►