◄ 18:2
Luku 18
18:4 ►

Korkeimmat Kolminaisuus-persoonallisuudet

3. Päivien Muinaiset

18:3.1

Kun ajallisuuden kuolevaiset valmistuvat paikallisuniversumin päämajaa ympäröivistä koulutusmaailmoista ja kun heidät siirretään oman superuniversuminsa opetussfääreille, he ovat edistyneet hengellisessä kehityksessään niin pitkälle, että he kykenevät tunnistamaan näiden edistyneiden maailmojen korkeat hengelliset hallitsijat ja johtajat—Päivien Muinaiset mukaan luettuina—ja olemaan kanssakäymisissä heidän kanssaan.

18:3.2

Kaikki Päivien Muinaiset ovat periaatteessa samankaltaisia; he ilmentävät Kolminaisuuden yhteisiä piirteitä ja yhdistynyttä olemusta. Heillä on yksilöllisyytensä, ja persoonallisuudeltaan he ovat erilaisia, mutta he eivät eroa toisistaan sillä tavoin kuin Seitsemän Valtiashenkeä eroavat. Heidän myötään saavat muissa suhteissa toisistaan eroavat seitsemän superuniversumia yhdenmukaisen johdon, jokainen superuniversumi kun on muista poikkeava, erillinen ja ainutlaatuinen luomus. Seitsemän Valtiashenkeä ovat olemukseltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia, mutta Päivien Muinaiset, superuniversumien persoonalliset hallitsijat, ovat kaikki yhdenmukaisia ja Paratiisin-Kolminaisuuden täydellistäkin täydellisempiä jälkeläisiä.

18:3.3

Korkeuksissa olevat Seitsemän Valtiashenkeä määrittävät kukin oman superuniversuminsa olemuksen, mutta Päivien Muinaiset määräävät näiden samaisten superuniversumien hallinnon. He tuovat hallinnollista yhdenmukaisuutta luovan moninaisuuden keskelle, ja he takaavat sen, että kokonaisuus on kaiken pohjalla olevista, luomiseen liittyvistä eroista huolimatta suuruniversumin seitsemässä segmentaalisessa ryhmittymässä harmoninen.

18:3.4

Kaikki Päivien Muinaiset kolminaistettiin samanaikaisesti. Heidän myötään alkoi universumien universumin persoonallisuusrekisterin pito, ja siitä johtuu heidän nimensä—Päivien Muinaiset. Kun pääsette Paratiisiin ja etsitte kirjallisia muistiinmerkintöjä, jotka koskevat kaiken alkua, havaitsette, että persoonallisuutta käsittelevään jaksoon tehty ensimmäinen merkintä on kertomus näiden kahdenkymmenenyhden Päivien Muinaisen kolminaistamisesta.

18:3.5

Nämä korkeat olennot hallitsevat aina kolmijäsenisinä ryhminä. On monia sellaisia toiminnan osa-alueita, joissa he työskentelevät yksittäin, sitten on tapauksia, joissa voivat toimia ketkä tahansa kaksi jäsentä, mutta hallintonsa korkeimmissa sfääreissä heidän on toimittava yhdessä. He eivät henkilöinä koskaan poistu asuinmaailmoistaan, muttei heillä sellaiseen ole tarvettakaan, sillä nuo maailmat ovat kaukaisuuteen ulottuvan heijastusjärjestelmän superuniversumikohtioita.

18:3.6

Jokaisen Päivien Muinais -kolmikon henkilökohtainen asuinsija on heidän päämajasfäärinsä hengellisessä polariteettipisteessä. Tällainen sfääri jakautuu seitsemäänkymmeneen hallinnolliseen sektoriin, ja sfäärillä on seitsemänkymmentä alajakautumapääkaupunkia, joissa Päivien Muinaiset aika ajoin asuvat.

18:3.7

Jos ajatellaan sitä, mikä on Päivien Muinaisten valta, miten pitkälle heidän toimivaltansa ulottuu ja miten laajaa heidän oikeudenkäyttövaltansa on, niin he ovat kaikista ajallis-avaruudellisten luomistulosten välittömistä hallitsijoista täydellisimmät ja mahtavimmat. Koko valtavassa universumien universumissa vain heillä on valtaoikeudet langettaa lopullinen ja toimeenpantava tuomio, joka koskee tahdollisten olentojen elämän sammuttamista ikiajoiksi. Ja kaikkien kolmen Päivien Muinaisen tulee olla mukana superuniversumin korkeimman oikeusistuimen lopullisia päätöksiä tehtäessä.

18:3.8

Ellei Jumaluuksia ja heidän paratiisikumppaneitaan oteta lukuun, Päivien Muinaiset ovat täydellisimmät, monitaitoisimmat ja jumalallisimmin kyvyin varustetut hallitsijat koko ajallis-avaruudellisen olemassaolon piirissä. He ovat selvästikin superuniversumien korkeimmat hallitsijat. Mutta he eivät ole tätä hallitsemisen oikeuttaan ansainneet kokemuksellaan, ja siksi heidät on jonakin tulevana aikana määrä korvata Korkeimmalla Olennolla, joka on täysivaltainen kokemuksellinen hallitsija ja jonka sijaishallitsijoita heistä epäilemättä aikanaan tulee.

18:3.9

Korkein Olento on kokemuksellisen palvelun myötä ansaitsemassa seitsemään superuniversumiin kohdistuvaa täysivaltaisuuttaan, samaan tapaan kuin Luoja-Poika kokemuksellisesti ansaitsee omaan paikallisuniversumiinsa kohdistuvan suvereenisuuden. Mutta nykyisenä, Korkeimman keskeneräisen kehityksen aikakautena, Päivien Muinaiset huolehtivat ajallisuuden ja avaruuden kehittyvien universumien koordinoidusta ja täydellisestä hallinnollisesta ylivalvonnasta. Ja kaikkia Päivien Muinaisten antamia säädöksiä ja päätöksiä luonnehtii omaperäinen viisaus ja omakohtainen aloitteellisuus.


◄ 18:2
 
18:4 ►