◄ 18:1
Luku 18
18:3 ►

Korkeimmat Kolminaisuus-persoonallisuudet

2. Päivien Ikuiset

18:2.1

Jokaista Havonan miljardia maailmaa ohjaa Korkein Kolminaisuuspersoonallisuus. Nämä hallitsijat tunnetaan Päivien Ikuisina, ja heidän lukumääränsä on tasan miljardi, yksi kutakin Havonan sfääriä kohden. He ovat Paratiisin-Kolminaisuuden jälkeläisiä, mutta aivan niin kuin Korkeimmuuden Salaisuuksienkin tapauksessa, ei myöskään heidän alkuperästään ole mitään muistiinmerkintöjä. Ajasta aikaan nämä kaikin puolin viisaitten isien kaksi ryhmää ovat hallinneet Paratiisi–Havona-järjestelmään kuuluvia ihania maailmojaan, ja he työskentelevät ilman vuorottelua tai uudelleensijoittelua.

18:2.2

Päivien Ikuiset ovat näkyviä kaikille heidän toimipiireissään asuville tahdollisille olennoille. He johtavat säännöllisin välein pidettäviä planeettakohtaisia konklaaveja. Määräajoin ja vuorotellen he käyvät seitsemän superuniversumin päämajasfääreillä. He ovat lähisukulaisia ja jumalallisuuden osalta tasavertaisia Päivien Muinaisten kanssa, jotka johtavat seitsemän superhallituksen kohtaloita. Päivien Ikuisen ollessa poissa sfääriltään hänen maailmaansa johtaa Kolminaisuuden Opettaja-Poika.

18:2.3

Havonassa asuvat Päivien Ikuiset ovat Havonan syntyperäisasukkaita ja keskusuniversumin muiden elollisten luotujen kaltaisia elollisuuden vakiintuneita luokkia lukuun ottamatta kehitelleet omat sfäärinsä täysin omien persoonallisten ajatustensa ja ihanteidensa mukaisesti. He käyvät toistensa planeetoilla, mutta he eivät kopioi eivätkä jäljittele; he ovat aina täysin omintakeisia.

18:2.4

Arkkitehtuuri, luontoperäinen kaunistus, morontiarakennelmat ja henkiluomukset ovat kullakin sfäärillä jäljittelemättömiä ja ainutlaatuisia. Jokainen maailma on ikuisen kauneuden tyyssija ja täysin erilainen kuin mikään muu keskusuniversumin maailma. Ja matkatessanne sisäänpäin Havonan kautta Paratiisiin jokainen teistä viettää pidemmän tai lyhyemmän ajan jokaisella tällaisella ainutlaatuisella ja jännittävällä sfäärillä. Paratiisista puhuttaessa teidän maailmassanne on luontevaa sanoa ylöspäin, mutta oikeampaa olisi ylösnousemuksen jumalallisesta määränpäästä puhuttaessa sanoa sisäänpäin.


◄ 18:1
 
18:3 ►