◄ 28:2
Luku 28
28:4 ►

Superuniversumien hoivaavat henget

3. Sekonafit

28:3.1

Sekonafijoukot ovat kunkin superuniversumin päämajaan osoitettujen Heijastavien Henkien aikaansaamia. Näiden enkelten luomiseen seitsenjäsenisinä ryhminä liittyy tietty Paratiisiin reagoiva tekniikka. Kuhunkin seitsikkoon kuuluu aina yksi ensi asteen, kolme toisen asteen ja kolme kolmannen asteen sekonafia; he personoituvat aina täsmälleen tässä suhteessa. Kun seitsemän tällaista sekonafia luodaan, heistä yksi, ensimmäinen, liitetään Päivien Muinaisten palvelukseen. Mainitut kolme toisen asteen enkeliä liitetään superhallitukseen kuuluvien kolmen Paratiisista polveutuvan hallintopersoonallisuusryhmän yhteyteen: Jumalallisten Neuvonantajien, Viisauden Täydellistäjien ja Universaalisten Sensoreiden ryhmiin. Kolme kolmannen asteen enkeliä kiinnitetään superuniversumihallitsijoiden ylösnousemuksellisten kolminaistettujen työtovereiden—Voimallisten Sanansaattajien, Korkea-arvoisten sekä Nimettömien ja Numerottomien—palvelukseen.

28:3.2

Nämä superuniversumien sekonafit ovat Heijastavien Henkien jälkeläisiä, ja siksi heijasteisuus kuuluukin luonnostaan heidän olemukseensa. He reagoivat heijasteisesti kaikkeen, mikä kuuluu jokaisen Kolmannesta Lähteestä ja Keskuksesta sekä Paratiisin Luoja-Pojasta polveutuvan luodun jokaiseen vaiheeseen, mutta he eivät välittömästi heijasta niitä olentoja ja entiteettejä, persoonallisia tai muita, jotka polveutuvat yksinomaan Ensimmäisestä Lähteestä ja Keskuksesta. Meillä on monia todisteita siitä, että Äärettömän Hengen universaalisen älyn yhteyspiirit ovat todellisia, mutta vaikkei meillä mitään muuta todistetta olisikaan, sekonafien heijastustoiminnat olisivat täysin riittävä osoitus Myötätoimijan infiniittisen mielen universaalisen läsnäolon todellisuudesta.


◄ 28:2
 
28:4 ►