◄ 20:9
Luku 20
21:0 ►

Jumalan Paratiisin-Pojat

10. Paratiisin-Poikien yhteispalvelu

20:10.1

Kaikki Jumalan Paratiisin-Pojat ovat alkuperältään ja olemukseltaan jumalallisia. Joka ainoan Paratiisin-Pojan työ joka ainoan maailman hyväksi on suoritettu aivan kuin palveleva Poika olisi ensimmäinen ja ainoa Jumalan Poika.

20:10.2

Paratiisin-Pojat ovat Jumaluuden kolmen persoonan toiminnallisten puolien jumalallinen ilmentymä ajallisuuden ja avaruuden toimipiireille. Luoja-, Hallinnolliset ja Opettaja-Pojat ovat ikuisten Jumaluuksien antamia lahjoja ihmislapsille ja kaikille niille maailmankaikkeuden muille luoduille, joilla on ylösnousemuksen potentiaali. Nämä Jumalan Pojat ovat jumalallisia hoivaajia, jotka omistautuvat taukoamatta sille työlle, että he auttavat ajallisuuden luotuja saavuttamaan ikuisuuden korkean hengellisen määränpään.

20:10.3

Luoja-Pojissa sekoittuu Universaalisen Isän rakkaus Iankaikkisen Pojan laupeuteen, ja se paljastuu paikallisuniversumeille Mikaelien luomisvoimana, rakkaudentäyteisenä huolenpitona ja ymmärtäväisenä hallitsijanvaltana. Hallinnollisissa Pojissa paljastetaan Iankaikkisen Pojan laupeus—Äärettömän Hengen hoivaan yhdistyneenä—evolutionaarisille maailmoille näiden tuomitsemis-, palvelu- ja lahjoittautumis- Avonaalien elämänkaaressa. Kolminaisuuden Opettaja-Pojissa koordinoituvat kolmen Paratiisijumaluuden rakkaus, laupeus ja huolenpito korkeimmilla ajallis-avaruudellisilla arvotasoilla, ja ne esitetään universumeille elävänä totuutena, jumalallisena hyvyytenä ja todellisena hengellisenä kauneutena.

20:10.4

Paikallisuniversumeissa nämä Poikien luokat toimivat yhdessä tuottaakseen avaruuden luoduille ilmoituksen Paratiisin Jumaluuksista: Luoja-Poika kuvastaa paikallisuniversumin Isän ominaisuudessa Universaalisen Isän infiniittistä olemusta. Laupiaina ja armollisina lahjoittautuvina Poikina Avonaalit ilmentävät infiniittistä myötätuntoa olennoivan Iankaikkisen Pojan verratonta olemusta. Ylösnousemuspersoonallisuuksien todellisten opettajien ominaisuudessa Kolminaisuuden Daynaali-Pojat paljastavat Äärettömän Hengen opettajapersoonallisuuden. Jumalallisen täydellisessä yhteistyössään Mikaelit, Avonaalit ja Daynaalit myötävaikuttavat Korkeimman Jumalan persoonallisuuden ja suvereenisuuden todellistumiseen ja paljastumiseen ajallis-avaruudellisissa universumeissa ja ajallis-avaruudellisille universumeille. Kolmiyhteisten toimintojensa harmoniassa nämä Jumalan Paratiisin-Pojat toimivat iäti Jumaluuden persoonallisuuksien etujoukossa seuratessaan Ensimmäisen Suuren Lähteen ja Keskuksen Jumaluuden koskaan päättymätöntä laajenemista Paratiisin ikuiselta Saarelta avaruuden tuntemattomiin syvyyksiin.

20:10.5

[Esittänyt yksi Uversan Viisauden Täydellistäjistä.]


◄ 20:9
 
Luku 21 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.