◄ 9:1
Luku 9
9:3 ►

Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen

2. Kaikkialla oleva Henki

9:2.1

Jumala on kolmessa mielessä henki: hän itse on henki; Pojassaan hän ilmenee kvalifioimattomana henkenä; Myötätoimijassa henkenä, joka on liitossa mielen kanssa. Ja näiden hengellisten realiteettien lisäksi uskomme erottavamme kokemuksellisten henki-ilmiöitten tasoja—Korkeimman Olennon, Perimmäisen Jumaluuden ja Jumaluusabsoluutin henget.

9:2.2

Ääretön Henki on aivan yhtä paljon Iankaikkisen Pojan täydenne kuin Poika on Universaalisen Isän täydenne. Iankaikkinen Poika on Isän hengellistynyt personoituma; Ääretön Henki on Iankaikkisen Pojan ja Universaalisen Isän personoitu hengellistymä.

9:2.3

On moniaita hengellisen vahvuuden esteettömiä uomia ja aineellisuuden ylittävän voiman lähteitä, jotka kytkevät Urantian ihmiset suoraan Paratiisin Jumaluuksiin. On olemassa Ajatuksensuuntaajien yhteys suoraan Universaaliseen Isään, Iankaikkisen Pojan laajalle ulottuva hengellisen vetovoiman vaikutus sekä Myötäluojan hengellinen läsnäolo. Pojan hengen ja Hengen toiminnan välillä on eroa. Hengellisessä hoivassaan Kolmas Persoona saattaa toimia joko mielenä, johon on lisätty henki, tai pelkästään henkenä.

9:2.4

Näiden paratiisillisten läsnäolojen lisäksi urantialaiset saavat hyödykseen paikallis- ja superuniversumin hengelliset vaikutukset ja toiminnat, sillä nämä universumit tarjoavat miltei loputtoman joukon rakastavia persoonallisuuksia, jotka johtavat tarkoitukseltaan vilpittömiä ja sydämeltään rehellisiä alati ylöspäin ja sisäänpäin, kohti Jumaluuden ihanteita ja tavoitteena olevaa korkeinta täydellisyyttä.

9:2.5

Me tunnemme Iankaikkisen Pojan universaalisen hengen läsnäolon—voimme erehtymättä tunnistaa sen. Äärettömän Hengen, Jumaluuden Kolmannen Persoonan, läsnäolon voi tuntea jopa kuolevainen ihminen, sillä aineelliset olennot voivat aktuaalisesti kokea tämän jumalallisen vaikutuksen siunauksellisuuden, vaikutuksen, joka toimii Pyhän Hengen vuodattumana paikallisuniversumien ihmisroduille. Ihmiset voivat myös jossakin määrin tiedostaa Suuntaajan, Universaalisen Isän persoonattoman läsnäolevan. Nämä jumalalliset henget, jotka työskentelevät ihmisen ylentämiseksi ja hengellistämiseksi, toimivat kaikki yhteisymmärryksessä ja täydellisessä yhteistyössä. Kuolevaisen ylösnousemukseen ja täydellisyyden saavuttamiseen tähtäävien suunnitelmien hengellisen toimeenpanon osalta he ovat kuin yksi.


◄ 9:1
 
9:3 ►