◄ 14:0
Luku 14
14:2 ►

Keskus- ja jumalallinen universumi

1. Paratiisi—Havonan järjestelmä

14:1.1

Paratiisin laidalta seitsemän superuniversumin sisärajoille edettäessä kohdataan seuraavat seitsemän avaruuden olotilaa ja liikettä:

14:1.2

1. Paratiisia hipovat rauhalliset väliavaruuden vyöhykkeet.

14:1.3

2. Kolmen paratiisikehän ja seitsemän havonakehän myötäpäiväinen liike.

14:1.4

3. Havonan kehät keskusuniversumin pimeistä gravitaatiokappaleista erottava, puolittain rauhallinen avaruusvyöhyke.

14:1.5

4. Pimeiden gravitaatiokappaleiden sisempi, vastapäivään liikkuva vyö.

14:1.6

5. Toinen ainutlaatuinen avaruusvyöhyke, joka on kummankin pimeiden gravitaatiokappaleiden avaruusradan välissä.

14:1.7

6. Ulompi pimeiden gravitaatiokappaleiden vyö, joka kiertää Paratiisia myötäpäivään.

14:1.8

7. Kolmas avaruuden vyöhyke—puolittain rauhallinen vyöhyke—joka erottaa pimeiden gravitaatiokappaleiden ulomman vyön seitsemän superuniversumin sisimmistä kehistä.

14:1.9

Havonan miljardi maailmaa ovat järjestyneet seitsemäksi samankeskiseksi kehäksi, jotka ympäröivät välittömästi Paratiisin satelliittien kolmea kehää. Sisimmässä Havonan kehässä on yli kolmekymmentäviisimiljoonaa maailmaa ja uloimmassa niitä on yli kaksisataaneljäkymmentäviisi miljoonaa, ja näiden väliin jäävissä kehissä maailmoja on edellisiin suhteessa olevat lukumäärät. Jokainen kehä on erilainen, mutta ne ovat kaikki täydellisesti tasapainossa ja oivallisesti organisoituja, ja niitä jokaista läpäisee Äärettömän Hengen erityisedustuma, yksi Kehien Seitsemästä Hengestä. Muiden tehtäviensä lisäksi tällainen persoonaton Henki koordinoi taivaallisten asioiden hoidon oman kehänsä joka puolella.

14:1.10

Havonan planeettakehät eivät ole päällekkäin, vaan niihin kuuluvat maailmat seuraavat toisiaan säännöllisessä, lineaarisessa järjestyksessä. Keskusuniversumi pyörii liikkumattoman Paratiisin Saaren ympäri yhtenä valtavan suurena tasona, joka käsittää kymmenen samankeskistä, tasapainossa olevaa yksikköä—Paratiisin sfäärien kolme ja Havonan maailmojen seitsemän kehää. Fyysiseltä kannalta tarkasteltuina Havonan ja Paratiisin kehät ovat yksi ja sama järjestelmä; niiden erillään pitäminen johtuu niiden toiminnallisesta ja hallinnollisesta erillisyydestä.

14:1.11

Aikaa ei Paratiisissa lasketa; Keskussaaren alkuperäisasukkaat käsittävät luonnostaan tapahtumien perättäisen kulun. Mutta ajan kulku liittyy Havonan kehiin ja niissä oleviin lukuisiin sekä taivaallisiin että maista alkuperää oleviin olentoihin. Jokaisella Havonan maailmalla on oma, kehänsä määrittämä paikallisaikansa. Kaikilla tiettyyn kehään kuuluvilla maailmoilla on yhtä pitkä vuosi, sillä niiden kiertoaika Paratiisin ympäri on yhdenmukainen, ja niiden planeettavuoden pituus lyhenee edettäessä uloimmilta sisimmälle kehälle.

14:1.12

Havonakehien ajan lisäksi on olemassa Paratiisi-Havonan standardipäivä ja muita ajan määritteitä, joista päätetään ja jotka lähetetään Äärettömän Hengen seitsemältä paratiisisatelliitilta. Paratiisi-Havonan standardipäivän pituus perustuu aikaan, jonka ensimmäisen eli sisimmän havonakehän planetaariset asuinsijat tarvitsevat tehdäkseen yhden kierroksen Paratiisin Saaren ympäri; ja vaikka näiden sfäärien nopeus on suunnaton siksi, että ne sijaitsevat pimeiden gravitaatiokappaleiden ja jättiläismäisen Paratiisin välissä, niiltä kuluu kierroksensa tekemiseen silti lähes tuhat vuotta. Olette tietämättänne lukeneet totuuden, aina milloin katseenne on viivähtänyt toteamuksessa: ”Jumalan silmissä yksi päivä on kuin tuhat vuotta, kuin öinen vartiohetki.” Yksi Paratiisi-Havonan päivä on tarkalleen seitsemän minuuttia, kolme ja yksi kahdeksasosa sekuntia lyhyempi kuin Urantian nykyisen karkausvuosikalenterin mukainen tuhat vuotta.

14:1.13

Tämä Paratiisi-Havonan päivä toimii standardiaikamittana seitsemälle superuniversumille, vaikka niistä jokainen noudattaakin myös omia sisäisiä aikastandardejaan.

14:1.14

Tämän suunnattoman suuren keskusuniversumin laitamilla, kaukana havonamaailmojen seitsemännen vyön ulkopuolella, kiertää uskomaton määrä valtavia pimeitä vetovoimakappaleita. Nämä suurilukuiset pimeät massat ovat monilta yksityiskohdiltaan aivan erilaisia kuin muut avaruuden kappaleet; ne ovat jopa muodoltaan varsin erilaisia. Nämä pimeät gravitaatiokappaleet eivät heijasta eivätkä ime valoa; ne eivät reagoi fyysis-energiaaliseen valoon, ja ne ympäröivät ja verhoavat Havonan niin täydellisesti, että ne kätkevät sen jopa aivan lähistöllä sijaitsevien ajallisuuden ja avaruuden asutettujen universumien näkyviltä.

14:1.15

Pimeiden gravitaatiokappaleiden suuren vyön jakaa kahteen yhtäläiseen elliptiseen kehään ainutlaatuinen avaruustunkeuma. Sisävyöhyke pyörii vastapäivään, ulompi pyörii myötäpäivään. Nämä vuoroittaiset pyörimissuunnat yhdessä pimeiden kappaleiden poikkeuksellisen suuren massan kanssa yhtenäistävät niin tehokkaasti Havonan gravitaatiolinjat, että ne tekevät keskusuniversumista fyysisesti tasapainossa olevan ja täydellisesti vakaan luomuksen.

14:1.16

Pimeiden gravitaatiokappaleiden sisempi vyöhyke on järjestetty putkimaiseksi rakenteeksi, joka koostuu kolmesta sisäkkäisestä, pyöreästä putkesta. Tämän kehän poikkileikkaus toisi näkyville kolme samankeskistä, suunnilleen yhtä tiheää ympyrän kehää. Pimeiden gravitaatiokappaleiden ulompi kehä on rakentunut pystysuorasti, ja se on sisempää kehää kymmenentuhatta kertaa korkeampi. Ulomman kehän ylhäältä alas mitattu läpimitta on viisikymmentuhatkertainen poikittaiseen läpimittaan verrattuna.

14:1.17

Näiden gravitaatiokappaleista muodostuvien kahden kehän väliin jäävä avaruus on ainutlaatuista sikäli, ettei koko laajassa maailmankaikkeudessa missään muualla esiinny mitään samankaltaista. Tälle vyöhykkeelle ovat tunnusomaisia valtavat ylös–alas suuntautuvat aaltoliikkeet, ja sen kyllästävät tuntemattomaan luokkaan kuuluvat suunnattomat energiatoiminnot.

14:1.18

Olemme sitä mieltä, ettei ulkoavaruuden tasojen tulevaisuudessa tapahtuvaa kehittymistä luonnehdi mikään senkaltainen ilmiö kuin keskusuniversumin pimeät gravitaatiokappaleet. Pidämme näitä gravitaatiota tasapainottavia, suunnattoman suurten kappaleiden muodostamia ja vastakkaisiin suuntiin kiertäviä järjestelmiä kokonaisuniversumissa ainutlaatuisina.


◄ 14:0
 
14:2 ►