◄ Luku 120
  Osa 4 ▲
Luku 122 ►
Luku 121

Mikaelin lahjoittautumisen aikaiset olot

Länsimaat ensimmäisellä vuosisadalla jKr  •  Juutalaiset  •  Tilanne ei-juutalaisten keskuudessa  •  Ei-juutalainen filosofia  •  Ei-juutalaiset uskonnot  •  Heprealainen uskonto  •  Juutalaiset ja ei-juutalaiset  •  Aikaisemmin laaditut kirjalliset esitykset

TOIMIN Urantian keskiväliolentojen yhdistyneen veljeskunnan sen kaksitoistajäsenisen komission valvonnassa, josta olentoluokkamme puheenjohtajana toimiva päällikkö ja edellä mainittu Melkisedek ovat yhdessä vastuussa, ja olen se toisasteinen keskiväliolento, joka aiemmin oli osoitettuna apostoli Andreaksen palvelukseen. Minut on valtuutettu merkitsemään muistiin kertomus Jeesus Nasaretilaisen elämän tapahtumista sellaisina kuin omaan luokkaani kuuluvat maan luodut ne näkivät ja siten kuin ne myöhemmin se ihmiskohde osittain kirjasi, joka oli ajallisessa varjeluksessani. Tietäessään, miten tunnontarkasti hänen Mestarinsa vältti jättämästä jälkeensä kirjallisia merkintöjä, Andreas järkähtämättömästi kieltäytyi valmistamasta kirjoittamistaan kertomuksista jäljennöksiä. Jeesuksen muidenkin apostolien samankaltainen suhtautuminen tähän asiaan johti evankeliumien kirjoittamisessa pitkään viivytykseen.


 
 
121:1 ►
Urantia-kirja