◄ 144:4
Luku 144
144:6 ►

Gilboalla ja Dekapoliissa

5. Muita rukouskaavoja

144:5.1

Aikana, joka vielä oli jäljellä hänen maan päällä viettämästään ajasta, Jeesus toi silloin tällöin apostolien tietoon useita muitakin rukouskaavoja, mutta hän teki niin vain valaistakseen sillä keinoin joitakin muita asioita, ja hän korosti sitä, ettei näitä ”vertauskuvarukouksia” tulisi opettaa kansanjoukoille. Monet niistä olivat peräisin muilta asutuilta planeetoilta, mutta tätä tosiasiaa Jeesus ei kahdelletoista apostolille paljastanut. Näihin rukouksiin kuuluivat muiden muassa seuraavat:

144:5.2

Isä meidän, johon kaikki maailmankaikkeuden maailmat sisältyvät,

144:5.3

Olkoon sinun nimesi kaiken yläpuolella ja sinun luonteesi kunniakkain kaikista.

144:5.4

Sinun läsnäolosi sulkee meidät sisäänsä, ja sinun kunniasi tulee esille meissä

144:5.5

Yhtä epätäydellisesti kuin se tulee esille täydellisesti korkeuksissa.

144:5.6

Anna meille tänä päivänä valkeuden elävöittäviä voimia,

144:5.7

Äläkä anna meidän eksyä kuvittelumme pahoille syrjäpoluille,

144:5.8

Sillä sinun on sisimmässämme asuva kirkkaus, iankaikkinen voima,

144:5.9

Ja meille Poikasi osoittaman äärettömän rakkauden ikuinen lahja.

144:5.10

Näin on, ja se on iäisesti totta.

* * *

144:5.11

Luova Vanhempamme, joka olet maailmankaikkeuden keskuksessa,

144:5.12

Lahjoita meille olemuksesi ja anna meille luonteesi.

144:5.13

Armosi kautta tee meistä poikiasi ja tyttäriäsi.

144:5.14

Ja nosta nimesi kunniaan sillä, mitä me ikiajat saavutamme.

144:5.15

Anna suuntaava ja valvova henkesi elämään ja asumaan sisimmässämme,

144:5.16

Jotta osaamme täyttää tahtosi tällä sfäärillä, niin kuin enkelit täyttävät tahtosi valkeudessa

144:5.17

Tue meitä tänä päivänä edetessämme totuuden polkua.

144:5.18

Vapahda meidät vitkaisuudesta, pahasta ja kaikesta synnillisestä rikkomuksesta.

144:5.19

Ole meitä kohtaan kärsivällinen, kuten me osoitamme laupeutta kaltaisillemme.

144:5.20

Vuodata armeliaisuutesi henki meidän luodun sydämeemme.

144:5.21

Johdata meitä kädestä pitäen, askel askeleelta, elämän epävarman sokkelon läpi.

144:5.22

Ja sitten kun loppumme koittaa, ota omaan syliisi meidän uskollinen henkemme.

144:5.23

Toteutukoon sinun tahtosi, ei meidän mielihalumme.

* * *

144:5.24

Täydellinen ja vanhurskas taivaallinen Isämme,

144:5.25

Opasta ja ohjaa matkamme kulkua tänäkin päivänä.

144:5.26

Pyhitä askeleemme ja sovita yhteen ajatuksemme.

144:5.27

Johdata meitä aina iäisen edistymisen teillä.

144:5.28

Täytä meidät viisaudella voiman täyteyteen saakka

144:5.29

Ja elävöitä meidät loputtomalla energiallasi.

144:5.30

Innoita meitä jumalallisella tietoisuudella siitä, että

144:5.31

Serafiarmeijat ovat läsnä ja opastavat meitä.

144:5.32

Opasta meitä alati ylöspäin valkeuden tietä kulkiessamme;

144:5.33

Tee meille täyttä oikeutta suuren tuomion päivänä.

144:5.34

Tee meistä itsesi kaltaisia ikuisessa kunniassa

144:5.35

Ja ota meidät vastaan päättymättömään palvelukseesi korkeuksissa.

* * *

144:5.36

Isä meidän, jota mysteeri verhoaa,

144:5.37

Paljasta meille pyhä luonteesi.

144:5.38

Anna lastesi maan päällä tänä päivänä

144:5.39

Nähdä tie, valo ja totuus.

144:5.40

Osoita meille ikuisen edistymisen tie

144:5.41

Ja anna meille tahto sitä kulkeaksemme.

144:5.42

Pystytä sisimpäämme jumalallinen kuninkuuteesi

144:5.43

Ja niin tekemällä auta meitä pääsemään minuutemme herraksi.

144:5.44

Älä salli meidän eksyä pimeyden ja kuoleman poluille;

144:5.45

Johdata meidät iäksi elämän vetten äärelle.

144:5.46

Kuule nämä meidän rukouksemme itsesi tähden;

144:5.47

Ota ilosi siitä, että teet meistä yhä enemmän itsesi kaltaisia.

144:5.48

Lopuksi, jumalallisen Poikasi tähden,

144:5.49

Ota meidät iankaikkisille käsivarsille.

144:5.50

Totisesti, tapahtukoon ei meidän tahtomme, vaan sinun.

* * *

144:5.51

Kunnioitettu Isä ja Äiti, yhdeksi vanhemmaksi yhdistyneet,

144:5.52

Sinun jumalalliselle olemuksellesi tahtoisimme olla uskollisia.

144:5.53

Eläköön oma minuutesi jälleen meissä ja meidän kauttamme

144:5.54

Sillä, että olet lahjoittanut ja luovuttanut meille jumalallisen henkesi,

144:5.55

Jotta me sillä keinoin epätäydellisesti jäljentäisimme sinut tällä sfäärillä,

144:5.56

Niin kuin sinä tulet täydellisenä ja majesteettisena julki korkeuksissa.

144:5.57

Anna meille joka päivä veljellisyyden suloista hoivaasi

144:5.58

Ja johdata meitä joka hetki rakastavan palvelemisen polulla.

144:5.59

Ole aina ja uskollisesti kärsivällinen meitä kohtaan,

144:5.60

Niin kuin mekin osoitamme kärsivällisyyttäsi omille lapsillemme.

144:5.61

Anna meille se jumalallinen viisaus, joka tekee kaiken hyvin,

144:5.62

Ja se loputon rakkaus, joka on armelias jokaista luotua kohtaan.

144:5.63

Anna meille pitkämielisyytesi ja laupeutesi,

144:5.64

Niin että hyväsydämisyytemme sulkisi piiriinsä tämän maailman heikot.

144:5.65

Ja kun elämänkaaremme päättyy, tee siitä kunnianosoitus nimellesi,

144:5.66

Ilo hyvälle hengellesi ja tyydytys sielumme auttajille.

144:5.67

Ei niin kuin me toivoisimme, rakastava Isämme, vaan niin kuin sinä haluat kuolevaisten lastesi ikuiseksi parhaaksi,

144:5.68

Totisesti, niin tapahtukoon.

* * *

144:5.69

Aina uskollinen Lähteemme ja kaikkivoipa Keskuksemme,

144:5.70

Kunnioitettu ja pyhä olkoon aina armollisen Poikasi nimi.

144:5.71

Runsaat antimesi ja siunauksesi ovat tulleet osaksemme,

144:5.72

Ja niin ne ovat antaneet meille kyvyn toteuttaa tahtosi ja täyttää käskysi.

144:5.73

Anna meille joka hetki elämänpuun tarjoamaa ravintoa;

144:5.74

Virvoita meidät joka päivä elämänjoen elävällä vedellä.

144:5.75

Johdata meidät askel askeleelta pois pimeydestä jumalalliseen valkeuteen.

144:5.76

Uudista mielemme sisimmässämme asuvan hengen aikaansaamin muodonmuutoksin,

144:5.77

Ja sitten kun kuolevaisen kuolema meitä lopulta kohtaa,

144:5.78

Ota meidät luoksesi ja lähetä meidät eteenpäin ikuisuuteen.

144:5.79

Kruunaa meidät hedelmällisen palvelun otsakruunuin,

144:5.80

Ja me ylistämme Isää, Poikaa ja Pyhää Vaikutusta.

144:5.81

Totisesti, loputtoman maailmankaikkeuden kaikkiin ääriin.

* * *

144:5.82

Isämme, joka asut maailmankaikkeuden salaisissa paikoissa,

144:5.83

Kunnioitettu olkoon nimesi, kunnioitettu olkoon armosi ja kunnioitettu olkoon tuomiosi.

144:5.84

Suo vanhurskauden auringon loistaa päällemme keskipäivän aikaan,

144:5.85

Pyytäessämme sinua ohjaamaan harhailevia askeleitamme hämärissä.

144:5.86

Ohjaa meitä kädestä pitäen teille, jotka olet itse valinnut,

144:5.87

Äläkä hylkää meitä, kun kulkumme on vaikeaa ja kun käsillä ovat synkät hetket.

144:5.88

Älä unohda meitä, niin kuin me niin usein laiminlyömme ja unohdamme sinut.

144:5.89

Vaan ole armelias ja rakasta meitä, niin kuin me haluamme rakastaa sinua.

144:5.90

Katso puoleemme ystävyydessä ja anna meille anteeksi armossasi,

144:5.91

Niin kuin mekin oikeudenmukaisuutta osoittaen annamme anteeksi niille,

144:5.92

Jotka meitä kiusaavat ja meitä vastaan rikkovat.

144:5.93

Suokoot majesteettisen Pojan rakkaus, kiintymys ja lahjoittautuminen

144:5.94

Meille iankaikkisen elämän, josta armosi ja rakkautesi ei koskaan lopu.

144:5.95

Vuodattakoon universumien Jumala meille henkensä täysimääräisyyden;

144:5.96

Anna meille armo suostua tämän hengen johdatukseen.

144:5.97

Antaumuksellisten serafijoukkojen rakastavan hoivan avulla

144:5.98

Opastakoon ja johdattakoon Poika meidät tämän aikakauden loppuun.

144:5.99

Tee meistä iäti ja yhä enemmän itsesi kaltaisia Ja loppumme tullessa ota meidät ikuiseen Paratiisin syleilyyn.

144:5.100

Totisesti, lahjoittautuneen Pojan nimissä

144:5.101

Ja Korkeimman Isän kunniaksi ja ylistykseksi.

144:5.102

Vaikkei apostoleilla ollutkaan lupaa esittää näitä Jeesuksen opettamia rukouksia julkisissa opetuksissaan, he itse kuitenkin saivat omakohtaiseen uskonnolliseen kokemukseensa näistä paljastuksista paljon aineksia. Jeesus käytti näitä ja muita rukousmalleja havainnollistuksina vain kahdelletoista apostolille tarkoitetun opetuksen yhteydessä. Ja näiden seitsemän näyterukouksen jäljentämiseen käsillä olevaan esitykseen on saatu erityislupa.


◄ 144:4
 
144:6 ►