◄ 32:1
Luku 32
32:3 ►

Paikallisuniversumien kehitys

2. Universumin organisointi

32:2.1

Ennen Luoja-Poikia universumin organisoinnista ovat vastuussa voimanohjaajat ja muut Kolmannesta Lähteestä ja Keskuksesta polveutuvat olennot. Edeltäkäsin tällä tavoin organisoiduista avaruuden energioista Luoja-Poikanne Mikael loi Nebadonin universumin asutetut maailmat, ja siitä alkaen hän on itseään säästämättä omistautunut niiden hallinnon hoitamiseen. Ennalta olemassa olevasta energiasta nämä jumalalliset Pojat aineellistavat näkyvää materiaa, projisoivat elollisia olentoja ja luovat yhteistyössä Äärettö­män Hengen universumiläsnäolon kanssa henkipersoonallisuuksista koostuvan monijäsenisen hallitsijan seurueen.

32:2.2

Nämä voimanohjaajat ja energianvalvojat, jotka jo kauan ennen Luoja-Poikaa suorittivat universumin organisoinnin edellyttämän fyysisen valmistelutyön, toimivat myöhemmin suurenmoisessa yhteistyösuhteessa tähän Universumin Poikaan ja jäävät iäksi valvomaan yhdessä hänen kanssaan niitä energioita, jotka he alkujaan organisoivat ja johtivat virtapiireihinsä. Salvingtonissa toimivat nykyäänkin samat sata voimakeskus­ta, jotka työskentelivät tämän paikallisuniversumin muovaamisen alkuvaiheessa yhdessä Luoja-Poikanne kanssa.

32:2.3

Nebadonin fyysisen luomistyön ensimmäinen päätökseen saatettu toimi oli päämajasfäärin, Salvingtonin arkkitehtonisen sfäärin, ja sen satelliittien organisointi. Planeettanne nykyisen ajanlaskun mukaan kului vähän yli miljardi vuotta siitä, kun voimakeskukset ja fyysiset valvojat suorittivat ensimmäiset toimenpiteen­sä, siihen kun elollinen henkilöstö saapui Salvingtonin vasta valmistuneille sfääreille. Välittömästi Salvingto­nin rakentamisen jälkeen seurasi suunniteltujen konstellaatioiden sadan päämajamaailman sekä planeettojen valvontaa ja niiden hallintoa varten suunniteltujen paikallisjärjestelmien kymmenentuhannen päämajasfäärin ja näiden arkkitehtonisten satelliittien luominen. Tällaiset arkkitehtoniset maailmat on tarkoitettu asuinsi­joiksi sekä fyysisille että hengellisille persoonallisuuksille samoin kuin niiden väliin sijoittuville morontia- eli siirtymävaiheen olennoille.

32:2.4

Salvington, Nebadonin päämaja, sijaitsee tarkalleen paikallisuniversumin energiamassan keskuksessa. Mutta paikallisuniversuminne ei ole erillinen astronominen systeemi, vaikka sen fyysisessä keskuksessa onkin muuan laaja järjestelmä.

32:2.5

Salvington on Nebadonin Mikaelin henkilökohtainen päämaja, mutta häntä ei aina tavoita sieltä. Vaikka niin onkin, ettei paikallisuniversuminne kitkaton toiminta enää vaadi Luoja-Pojan pysyvää läsnäoloa pääkaupunkisfäärillä, asia ei kuitenkaan ollut näin organisoimisen varhaisemmissa vaiheissa. Luoja-Poika voi lähteä päämajamaailmastaan, vasta kun toimipiirin gravitaatio on riittävän suuren energiamäärän aineellistu­misen myötä vakautunut niin, että keskinäisen aineellisen vetovoiman kautta mahdollistuu virtapiirien ja järjestelmien tasapainottuminen toisiaan vastaan.

32:2.6

Ennen pitkää universumin fyysinen suunnitelma on toteutunut, ja Luoja-Poika laatii yhdessä Luovan Hengen kanssa suunnitelmansa elollisuuden luomiseksi. Sen jälkeen tämä Äärettömän Hengen edustuma aloittaa universumitoimintansa erillisenä luovana persoonallisuutena. Kun tämä ensimmäinen luomisteko on hahmotettu ja toteutettu, olevaisuuden piiriin ilmaantuu Kirkas Aamutähti, edellä mainitun ensimmäisen luomisteon sisältämän identiteettikäsityksen ja jumalallisuuden ihanteen personoituma. Kysymyksessä on universumin toimeenpanopäällikkö, Luoja-Pojan henkilökohtainen työtoveri, joka on hänen kaltaisensa kaikkien luonteenpiirteidensä puolesta, vaikka hän jumalallisuutta edustavien ominaisuuksien osalta onkin merkittävässä määrin rajoittunut.

32:2.7

Nyt kun Luoja-Pojan oikeana kätenä toimiva avustaja ja ensimmäinen toimeenpanija on ilmaantunut, vuorossa on erilaisten olentojen monilukuisen ja ihmeellisen joukkokunnan olevaiseksi saattaminen. Paikallisuniversumin pojat ja tyttäret ilmaantuvat, ja pian sen jälkeen järjestetään tämän luomakunnan hallinto. Se ulottuu universumin korkeimmista neuvostoista konstellaatioiden isiin ja paikallisjärjestelmien hallitsijoihin—sellaisista maailmoista koostuvien ryhmittymien hallitsijoihin, joista on myöhemmin määrä tulla tahdollisia luotuja edustavien erilaisten kuolevaisrotujen kotipaikkoja, ja Planeettaprinssi tulee johtamaan jokaista tällaista maailmaa.

32:2.8

Ja sitten kun tällainen universumi näin on täysin organisoitu ja kokonaan miehitetty, Luoja-Poika ryhtyy toteuttamaan Isän ehdotusta luoda kuolevainen ihminen heidän jumalalliseksi kuvakseen.

32:2.9

Nebadonissa asuinplaneettojen organisointi jatkuu edelleen, sillä tämä universumi on Orvontonin tähti- ja planeettatarhoissa tosiaan nuori taivaankappalerykelmä. Viimeisen rekisteritiedon mukaan Nebadonissa oli 3.840.101 asuttua planeettaa, ja teidän maailmanne paikallisjärjestelmä, Satania, on muihin järjestelmiin verrattuna varsin tyypillinen.

32:2.10

Satania ei ole yhtenäinen fyysinen järjestelmä, erillinen astronominen yksikkö tai organisaatio. Sen 619 asuttua maailmaa sijaitsevat yli viidessäsadassa erillisessä fyysisessä järjestelmässä. Vain viidessä on enemmän kuin kaksi asuttua maailmaa, ja näistä vain yhdellä on neljä kansoitettua planeettaa, kun taas neljässäkymme­nessäkuudessa on kaksi asuttua maailmaa.

32:2.11

Satanian asuttujen maailmojen järjestelmä on varsin etäällä Uversasta sekä siitä suuresta aurinkojen parvesta, joka toimii seitsemännen superuniversumin fyysisenä eli astronomisena keskuksena. Jerusemista, Satanian päämajasta, on yli kahdensadantuhannen valovuoden matka Orvontonin superuniversumin fyysiseen keskukseen, joka on hyvin, hyvin kaukana, Linnunradan tiheällä halkaisijalla. Satania on paikal­lisuniversumin äärialueella, ja Nebadon on nyt hyvin lähellä Orvontonin reunaa. Asuttujen maailmojen uloimmasta järjestelmästä superuniversumin keskukseen on hiukan alle kaksisataaviisikymmentätuhatta valovuotta.

32:2.12

Nebadonin universumi kiertää nyt kaukana etelässä ja idässä Orvontonin superuniversumin kehällä. Lähimmät naapuriuniversumit ovat Avalon, Henselon, Sanselon, Portalon, Wolvering, Fanoving ja Alvoring.

32:2.13

Mutta paikallisuniversumin kehitys on pitkä tarina. Superuniversumia käsittelevät luvut esittelevät tuota aihepiiriä. Tämän nyt esillä olevan jakson paikallisuniversumia käsittelevät luvut jatkavat siitä, kun taas tämän jälkeen seuraavat Urantian historiaa ja kohtaloa käsittelevät luvut vievät tämän tarinan päätökseen. Mutta tällaisen paikallisluomuksen kuolevaisten kohtalosta voitte saada riittävän käsityksen vain tutkiessanne kertomuksia Luoja-Poikanne elämästä ja opetuksista siinä mielessä, että hän eli kerran ihmisen elämän kuolevaisen lihallisessa hahmossa omassa evolutionaarisessa maailmassanne.


◄ 32:1
 
32:3 ►