◄ 50:5
Luku 50
50:7 ►

Planeettaprinssit

6. Planetaarinen kulttuuri

50:6.1

Se, että Urantia on eristetty, tekee mahdottomaksi ryhtyä esittelemään moniakaan Sataniaan kuuluvien naapurienne elämän ja olosuhteiden yksityiskohtia. Näitä esityksiä laatiessamme meitä rajoittaa se, että planeetta on karanteenissa ja että järjestelmä on eristetty. Näiden rajoitusten on oltava ohjenuoranamme kaikissa ponnistuksissamme Urantian kuolevaisten valistamiseksi, mutta siinä määrin kuin on luvallista, teille on annettu tietoa keskitasoisen evolutionaarisen maailman edistymisestä, ja voitte vertailla sellaisen maailman elämänkulkua Urantian nykytilaan.

50:6.2

Urantian sivilisaation kehitys ei ole kovin suuresti eronnut niiden muiden maailmojen kehityksestä, joita on kohdannut hengellisen eristämisen epäonni. Mutta universumin lojaaleihin maailmoihin verrattuna planeettanne näyttää perin sekasortoiselta ja varsin takapajuiselta kaikilla älyllisen edistymisen ja hengellisen tuloksiinpääsyn osa-alueilla.

50:6.3

Planeettaanne kohdanneiden onnettomuuksien takia urantialaiset eivät voi ymmärtää kovinkaan paljon normaalien maailmojen sivistyksestä. Mutta teidän ei tulisi mielessänne hahmottaa evolutionaarisia maailmoja, ei edes kaikkein ihanteellisimpia niistä, sfääreiksi, joilla elämä on ruusuilla tanssimista. Kuolevaissukukuntien alkuvaiheen elämään liittyy aina kamppailua. Ponnisteleminen ja päätösten tekeminen ovat olennainen osa eloonjäämisarvojen hankkimisesta.

50:6.4

Kulttuuri edellyttää mielen laadukkuutta; kulttuuria ei voi kohottaa, ellei mieltä nosteta korkeammalle. Korkeampi älyllisyys etsii ylevää kulttuuria ja löytää jonkin tien tällaisen päämäärän saavuttaakseen. Kelvottomat mielet hyljeksivät korkeintakin kulttuuria, jopa silloin kun se tarjotaan niille valmiina. Paljon riippuu myös jumalallisten Poikien toinen toistaan seuraavista tehtäväkäynneistä ja siitä, missä määrin kunkin tuomiokauden aikalaiset ottavat valistuksen vastaan.

50:6.5

Teidän ei tulisi unohtaa, että kaikki Satanian maailmat ovat kahdensadantuhannen vuoden ajan olleet Luciferin kapinasta seuranneessa Norlatiadekin julistamassa hengellisessä pannassa. Ja kapinan seurauksena olevien synnin ja luopuruuden aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen tarvitaan aikakausi aikakauden perään. Maailmanne noudattaa yhä epäsäännöllistä ja sekavaa kulkuaan kapinallisen Planeettaprinssin ja sitoumuksensa rikkoneen Aineellisen Pojan aiheuttaman kaksinkertaisen murhenäytelmän seurauksena. Edes se, että Kristus Mikael lahjoittautui Urantialla, ei välittömästi raivannut pois näiden maailman aiemmassa hallinnossa esiintyneiden vakavien virheiden ajallisia seuraamuksia.


◄ 50:5
 
50:7 ►