◄ 50:6
Luku 50
51:0 ►

Planeettaprinssit

7. Eristämisen ansiot

50:7.1

Ensi ajattelemalta saattaisi vaikuttaa siltä, että Urantia ja muut samanlaiset eristetyt maailmat ovat mitä epäonnisimpia, koskeivät ne pääse osallisiksi sellaisten ihmisen yläpuolella olevien persoonallisuuksien kuin Planeettaprinssin ja Aineellisen Pojan ja Tyttären siunauksellisesta läsnäolosta ja vaikutuksesta. Mutta näiden sfäärien eristetty asema tarjoaa niiden roduille oivallisen tilaisuuden uskon harjoittamiseen ja sellaisen, täysin omaa laatuaan olevan vakuuttuneisuuden kehittämiseen kosmoksen luotettavuutta kohtaan, joka ei ole näkemisestä eikä mistään muustakaan aineellisesta seikasta riippuvaista. Saattaakin loppujen lopuksi osoittautua, että kuolevaisluodut, jotka ovat peräisin kapinan vuoksi karanteeniin asetetuista maailmoista, ovat äärimmäisen onnekkaita. Olemme havainneet, että tällaisille ylösnousemuksellisille uskotaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa lukuisia erikoistehtäviä sellaisten kosmisten hankkeiden piirissä, joiden suorittamiselle epäilyksetön usko ja verraton luottavaisuus ovat välttämättömiä.

50:7.2

Eristetyistä maailmoista tuleville ylösnousemuksellisille annetaan Jerusemissa vain heille tarkoitettu asuinsektori, ja heidät tunnetaan agondontereina. Se tarkoittaa evolutionaarisia tahdollisia luotuja, jotka kykenevät uskomaan, vaikkeivät näe; pysymään lujina, kun joutuvat eristyksiin, ja voittamaan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia jopa joutuessaan toimimaan yksin. Tämä agondonterien toiminnallinen ryhmittely on voimassa koko paikallisuniversumissa tapahtuvan ylösnousun ja koko superuniversumin läpikäymisen ajan. Se häviää Havonassa-oleskelun aikana, mutta ilmaantuu uudelleen heti Paratiisiin-pääsyn jälkeen ja pysyy peruuttamattomasti voimassa Kuolevaisfinaliittien Yhteisössä. Tabamantia on finaliitin aseman omaava agondonteri. Hän jäi eloon eräältä karanteeniin julistetulta sfääriltä, joka oli mukana ensimmäisessä ajallisuuden ja avaruuden universumissa koskaan sattuneessa kapinassa.

50:7.3

Koko Paratiisin-elämänuran ajan ponnistelusta seuraa palkkio, aivan kuten syillä on seurauksensa. Tällaisten palkkioiden kautta yksilö erottuu keskinkertaisista, ne ovat merkkinä siitä, mitä luotu on kokenut, ja ne osoittavat omalta osaltaan, miten monipuolisiin suorituksiin finaliittien kollektiivinen yhteisö viime kädessä kykenee.

50:7.4

[Esittänyt Varajoukkoihin kuuluva Toisasteinen Lanonandek-Poika.]


◄ 50:6
 
Luku 51 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.