◄ 33:3
Luku 33
33:5 ►

Paikallisuniversumin hallinto

4. Gabriel—toimeenpanopäällikkö

33:4.1

Kirkas Aamutähti on personoituma Luoja-Pojan ja Äärettömän Hengen paikallisuniversumi-ilmentymän yhdessä muodostamasta ensimmäisestä persoonallisuuden identiteetin ja ihanteen ajatuksesta. Jos palataan paikallisuniversumin olemassaolon alkuaikoihin, aikaan ennen Luoja-Pojan ja Äiti-Hengen liittymistä luovan yhteistoiminnan sitein toisiinsa, takaisin heidän pojistaan ja tyttäristään koostuvan monitaitoisen perheen luomista edeltävän ajan alkuun, nähdään, että näiden kahden jumalallisen persoonan ensimmäisen yhteisen teon tuloksena tästä varhaisesta ja esteettömästä liitosta on Pojan ja Hengen korkeimman henkipersoonallisuuden, Kirkkaan Aamutähden, luominen.

33:4.2

Kussakin paikallisuniversumissa luodaan vain yksi tällainen viisas ja majesteettinen olento. Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika voivat luoda—ja itse asiassa he myös luovat—rajattoman määrän Poikia, jotka ovat jumalallisuudessa heidän vertaisiaan; mutta nämä Pojat voivat liitossa Äärettömän Hengen tyttärien kanssa luoda kussakin universumissa vain yhden Kirkkaan Aamutähden, kaltaisensa olennon, joka saa runsain määrin kaikkea, mikä sisältyy heistä kummankin olemukseen, mutta jolle ei kuitenkaan anneta heidän luomisoikeuksiaan. Salvingtonin Gabriel on Universumin Pojan kaltainen olemuksensa jumalallisuuden osalta, vaikka hän Jumaluutta edustavien ominaisuuksien osalta onkin selvästi rajoittunut.

33:4.3

Tämä uuden universumin vanhempien esikoinen on ainutkertainen persoonallisuus monine sellaisine ihailtavine ominaisuuksineen, joita ei kummassakaan hänen vanhemmassaan näkyvästi esiinny, olento, joka on ennennäkemättömän monipuolinen ja jonka lahjakkuus on suurempi kuin, minkä pystyy kuvittelemaan. Tässä verrattomassa persoonallisuudessa ilmenee Pojan jumalallinen tahto yhdistyneenä Hengen luovaan mielikuvitukseen. Kirkkaan Aamutähden ajatukset ja teot edustavat loppuun asti ja täydellisesti sekä Luoja-Poikaa että Luovaa Henkeä. Sellainen olento pystyy myös laajassa määrin ymmärtämään sekä hengellisiä serafijoukkoja että aineellisia, evolutionaarisia ja tahdollisia luotuja ja olemaan näihin myötätuntoisessa yhteydessä.

33:4.4

Kirkas Aamutähti ei ole luoja, mutta hän on loistava hallintopersoonallisuus, joka on Luoja-Pojan henkilökohtainen edustaja hallinnon alalla. Luomistyötä ja elämän antamista lukuun ottamatta Poika ja Henki eivät koskaan neuvottele tärkeistä universumia koskevista menettelytavoista muutoin kuin Gabrielin läsnä ollessa.

33:4.5

Salvingtonin Gabriel on Nebadonin universumin ylin toimeenpanija ja kaikkien sen hallintoa koskevien toimeenpanopyyntöjen ratkaisija. Tämä universumin toimeenpanija luotiin sellaiseksi, että hänellä on kaikki työnsä edellyttämät valmiudet, mutta kokemustaan hän on kartuttanut paikallisluomuksemme kasvun ja kehittymisen myötä.

33:4.6

Gabriel on se päällikkö, joka paikallisuniversumissa toteuttaa ei-persoonallisia asioita koskevat superuniversumin määräykset. Myös useimmat Päivien Muinaisten langettamia joukkotuomioita ja tuomiokautisia kuolleistaherättämisiä koskevat asiat siirretään Gabrielin ja hänen esikuntansa toimeenpantaviksi. Näin ollen Gabriel on sekä super- että paikallisuniversumin hallitsijoiden yhteinen toimeenpanopäällikkö. Hänellä on komennossaan taitava joukkokunta erityistyöhönsä luotuja hallinnollisia avustajia, joita ei paljasteta evolutionaarisille kuolevaisille. Gabriel voi näiden avustajien lisäksi käyttää kaikkia tai mitä tahansa Nebadonissa toimivista taivaallisten olentojen yhteisöistä, ja hän on myös ”taivaan armeijoiden”, taivaallisten varusjoukkojen, ylipäällikkö.

33:4.7

Gabriel ja hänen esikuntansa eivät ole opettajia; he ovat hallintopersoonallisuuksia. Heidän ei tiedetä milloinkaan jättäneen säännönmukaista työtään jonkin muun tehtävän vuoksi, paitsi silloin kun Mikael oli inkarnoituneena suorittamassa luodun hahmossa tapahtunutta lahjoittautumistaan. Tällaisten lahjoittautumisten aikana Gabriel aina tarkasti noudatti inkarnoituneen Pojan tahtoa, ja Päivien Yhdistyneen antaman tuen turvin hänestä tuli myöhempien lahjoittautumisten ajaksi universumin asioiden tosiasiallinen ohjaaja. Mikaelin kuolevaisen hahmossa tapahtuneesta lahjoittautumisesta lähtien Gabriel on liittynyt läheisesti Urantian historiaan ja kehitykseen.

33:4.8

Lahjoittautumisen kohteena olevissa maailmoissa tapahtuvia kohtaamisia sekä yleisten ja erityisten kuolleistaherätysnimenhuutojen yhteydessä sattuvia tapaamisia lukuun ottamatta kuolevaiset, ennen kuin heidät otetaan mukaan paikallisluomuksen hallintotyöhön, tulevat harvoin Gabrielin kanssa kohdakkain paikallisuniversumin kautta ylöspäin noustessaan. Hallintopersoonallisuuksina te—luokasta ja asemasta riippumatta—tulette kuulumaan Gabrielin alaisuuteen.


◄ 33:3
 
33:5 ►