◄ 33:2
Luku 33
33:4 ►

Paikallisuniversumin hallinto

3. Universumin Poika ja Henki

33:3.1

Vaikka Ääretön Henki läpäisee kaikki ajalliset avaruuden universumit, hän toimii kunkin paikallisuniversumin päämajasta käsin erityisenä kohdistumana, joka saa täydet persoonallisuuden ominaisuudet toimimalla yhteistyössä Luoja-Pojan kanssa. Paikallisuniversumin kohdalla korkein hallinnollinen valta on Luoja-Pojalla; Ääretön Henki—Jumalallisen Hoivaajan hahmossa—on hänen suhteensa kaikin puolin yhteistyöhaluinen, mutta täydellisen rinnasteinen.

33:3.2

Salvingtonin Universumin Äiti-Henki, Mikaelin työtoveri Nebadonin valvonnan ja hallinnon alalla, kuuluu Korkeimpien Henkien kuudenteen ryhmään, ja on tämän yhteisön 611.121:s. Hän tarjoutui seuraamaan Mikaelia tilanteessa, jossa tämä vapautui velvollisuuksistaan Paratiisissa, ja hän on aina siitä lähtien toiminut yhdessä Mikaelin kanssa Mikaelin universumin luomis- ja hallintotehtävissä.

33:3.3

Mestari-Luojapoika on universuminsa henkilökohtainen hallitsija, mutta kaikissa sen johtamiseen liittyvissä yksityiskohdissa Universumin Henki on oheisjohtaja Pojan rinnalla. Samalla kun Henki iäti tunnustaa Pojan hallitsijaksi ja valtiaaksi, Poika myöntää puolestaan aina Hengelle tasavertaisen aseman ja samanlaisen määräysvallan kaikissa tuon toimipiirin asioissa. Kaikessa rakkaudentyössään ja elämän lahjoittamisessa Luoja-Poika saa aina ja ikuisesti täydellistä tukea ja taitavaa apua joka suhteessa viisaalta ja iäti uskolliselta Universumin Hengeltä ja koko tämän enkelipersoonallisuuksista koostuvalta moninaiselta seurueelta. Tämä Jumalallinen Hoivaaja on todellisuudessa henkien ja henkipersoonallisuuksien äiti, Luoja-Pojan aina läsnä oleva ja kaikkiviisas neuvonantaja, Paratiisin Äärettömän Hengen uskollinen ja aito ilmentymä.

33:3.4

Poika toimii omassa paikallisuniversumissaan isän ominaisuudessa. Henki—niin kuin kuolevaiset luodut asian käsittäisivät—näyttelee äidin osaa toimien aina Pojan apuna ja ollen ajasta aikaan universumin hallinnon kannalta korvaamaton. Kun joudutaan kasvokkain kapinan kanssa, vain Poika ja hänen työtovereinaan toimivat Pojat voivat toimia tilanteen pelastajina. Henki ei milloinkaan voi ryhtyä taisteluun kapinaa vastaan tai puolustaa laillista valtaa, mutta Henki antaa aina tukensa Pojalle kaikessa, mitä Poika saattaa joutua kokemaan ponnistellessaan hallinnon vakiinnuttamiseksi ja arvovallan ylläpitämiseksi maailmoissa, jotka ovat pahuuden tahraamia ja synnin vallassa. Vain Poika voi voittaa takaisin heidän yhteisen luomistyönsä tuloksen, muttei yksikään Poika voisi edes toivoa saavuttavansa lopullista menestystä ilman katkeamatonta yhteistyötä Jumalallisen Hoivaajan ja hänen henkiauttajiensa valtavan armeijan kanssa, ilman yhteistyötä niiden Jumalan tyttärien kanssa, jotka niin uskollisesti ja urheasti ponnistelevat kuolevaisten ihmisten parhaaksi ja jumalallisten vanhempiensa kunniaksi.

33:3.5

Luoja-Pojan päätettyä seitsemännen ja viimeisen, luodun olennon hahmossa tapahtuneen lahjoittautumisensa Jumalalliselta Hoivaajalta loppuvat ajoittaisen eristyneisyyden aiheuttamat epävarmuudet, ja Pojan universumiauttaja pääsee iäiseen varmuuteen ja vastuuseen. Nimenomaan siinä tilaisuudessa, jossa Luoja-Poika asetetaan Mestari-Pojan valtaistuimelle, Universumin Henki julistaa tähän juhlien juhlaan saapuneiden taivaallisten joukkojen edessä ensimmäistä kertaa julkisesti ja universaalisesti, että hän on Pojan alamainen, ja vakuuttaa, että hän on Pojalle uskollinen ja kuuliainen. Tämä merkkitapaus sattui Nebadonissa, silloin kun Mikael Urantialla tapahtuneen lahjoittautumisensa jälkeen palasi Salvingtoniin. Ennen tätä suurimerkityksistä tapahtumaa Universumin Henki ei milloinkaan tunnustanut alamaisuutta Universumin Pojalle, ja vasta kun Henki näin luopui vapaaehtoisesti vallasta ja valtuuksista, Pojasta voitiin totuudenmukaisesti julistaa, että ”kaikki valta taivaassa ja maan päällä on annettu hänen käsiinsä”.

33:3.6

Kun Luova Äiti-Henki oli antanut tämän alamaisuuden vakuutuksen, Nebadonin Mikael tunnusti ylevästi ikuisen riippuvuutensa Henki-kumppanistaan, asetti Hengen omien universaalisten toimipiiriensä kanssahallitsijaksi ja edellytti kaikkien heidän luotujensa antavan lojaalisuuden vakuutuksen Hengelle niin kuin he olivat antaneet Pojalle; ja sen jälkeen julkaistiin ja lähetettiin eteenpäin lopullinen ”Tasa-arvoisuuden julistus”. Vaikka Poika oli tämän paikallisuniversumin täysivaltainen hallitsija, hän julisti maailmoille sen totuuden, että Henki on hänen vertaisensa kaikilta persoonallisuuden kyvyiltään ja jumalallisen luonteen ominaisuuksiltaan. Ja tästä tulee ylimaallinen esikuva jopa avaruuden maailmojen vähäisten luotujen perheorganisaatiolle ja -hallinnolle. Se on toden totta perheen ja ihmisten vapaaehtoisuuteen perustuvan avioliittoinstituution korkea ihanne.

33:3.7

Poika ja Henki johtavat universumia nyt paljolti niin kuin isä ja äiti valvovat pojistaan ja tyttäristään koostuvaa perhettä ja hoivaavat sitä. Ei ole mitenkään mahdotonta puhua Universumin Hengestä Luoja-Pojan luovana elämäntoverina ja pitää maailmojen luotuja olentoja heidän poikinaan ja tyttärinään—suurenmoisena ja kunniakkaana perheenä, mutta perheenä, josta heillä on suunnaton vastuu ja loputon huoli.

33:3.8

Poika panee vireille tiettyjen universumilasten luomisen, kun taas Henki yksin vastaa niiden lukuisten henkipersoonallisuusyhteisöjen saattamisesta olevaisiksi, jotka hoivaavat ja palvelevat tämän Äiti-Hengen johdolla ja opastuksella. Muuntyyppisten universumipersoonallisuuksien luomisessa sekä Poika että Henki toimivat yhdessä, eikä yhdessäkään luomisteossa toinen heistä tee mitään neuvottelematta siitä toisen kanssa ja saamatta siihen toisen hyväksymistä.


◄ 33:2
 
33:4 ►