◄ 45:6
Luku 45
46:0 ►

Paikallisjärjestelmän hallinto

7. Melkisedekien koulut

45:7.1

Melkisedekit ovat sen osittain hengellistyneistä tahdollisista luoduista ja muista koostuvan suuren opettajakunnan johtajia, joka toimii perin oivallisesti Jerusemissa ja siihen liittyvissä maailmoissa mutta erityisesti seitsemässä mansiomaailmassa. Juuri näillä viivytysplaneetoilla sellaisille kuolevaisille, jotka eivät lihallisen elämän aikana onnistu saavuttamaan fuusioitumista sisäiseen Suuntaajaansa, palautetaan väliaikainen hahmo, jotta he saisivat entistä enemmän apua ja jotta heillä olisi laajempi mahdollisuus jatkaa ponnistuksiaan hengellisyyden saavuttamiseksi, jatkaa samoja ponnistuksia, jotka kuolema ennenaikaisesti katkaisi. Tai, jos tätä sielun tavoittamista ei saatu päätökseen siksi, että jotkin perintötekijät muodostuivat esteeksi, tai syynä olivat epäedullinen ympäristö tai muut olosuhteet, niin—olipa syy mikä hyvänsä—kaikki, jotka ovat tarkoitusperiltään vilpittömiä ja hengeltään sen arvoisia, löytävät itsensä—omana itsenään—jatkamisplaneetoilta, joilla heidän on opittava hallitsemaan ikuisen elämänuran oleellisimmat asiat ja hankittava ominaisuudet, joita he eivät lihallisen elämänvaiheensa kuluessa voineet hankkia tai jotka he jättivät silloin hankkimatta.

45:7.2

Loistavat Iltatähdet (ja heidän nimeämättömät vertaisensa) toimivat tavan takaa opettajina universumin erilaisissa opetushankkeissa sellaiset hankkeet mukaan luettuina, joista vastuu kuuluu Melkisedekeille. Myös Kolminaisuuden Opettaja-Pojat toimivat mukana näissä hankkeissa ja antavat näille asteittain etenevän opetuksen kouluille paratiisillisen täydellisyyden silauksen. Mutta kaikkia näitä toimintoja ei omisteta yksinomaan ylösnousemuskuolevaisten edistämiseen, sillä moni niistä antautuu yhtälailla Nebadonin syntyperäisten henkipersoonallisuuksien asteittain edistyvään kouluttamiseen.

45:7.3

Melkisedek-Pojat johtavat Jerusemissa hyvän matkaa neljättäkymmentä eri opetuskeskusta. Tämän koulutusjärjestelmän alussa on itsensäarvioimisen korkeakoulu, ja järjestelmä päättyy Jerusemin kansalaisuuden kouluihin, joissa Aineelliset Pojat ja Tyttäret liittyvät Melkisedekien ja muiden olentojen seuraan, silloin kun he suurenmoisella tavalla pyrkivät tekemään kuolevaiseloonjääneistä kelvollisia kantamaan edustukselliseen hallitustapaan sisältyvät suuret vastuut. Koko universumi on organisoitu ja sitä hallitaan edustuksellisuuteen perustuvan järjestelmän mukaisesti. Edustuksellinen hallitustapa on ei-täydellisten olentojen keskuudessa itsehallinnon jumalallinen ihanne.

45:7.4

Universumin ajanlaskutavan mukaan joka sadas vuosi kukin järjestelmä valikoi kymmenen edustajaansa istumaan konstellaation lakiasäätävässä elimessä. Heidät valitsee Jerusemin tuhannenneuvosto. Se on valinnainen elin, jonka tehtävänä on edustaa järjestelmän ryhmiä kaikissa tällaisissa valtuuttamis- tai nimitysasioissa. Tuhannen valitsijan neuvosto valitsee kaikki edustajat tai muut valtuutetut, joiden tulee olla Melkisedekien Hallintokorkeakoulun korkeimmassa asteessa loppututkinnon suorittaneita, kuten ovat myös kaikki ne, jotka muodostavat tämän tuhannen valitsijan ryhmän. Melkisedekit vaalivat tätä koulua—viime aikoina finaliittien avustamina.

45:7.5

Jerusemissa on useita valinnaisia elimiä, ja ne äänestetään määräajoin valtaan kolmen kansalaisryhmän toimesta: Aineellisten Poikien ja Tyttärien, serafien ja heidän kumppaniensa—keskiväliolennot mukaan luettuina—sekä ylösnousemuskuolevaisten toimesta. Saadakseen nimityksen edustukselliseen kunniatehtävään ehdokkaan on pitänyt saavuttaa tarvittava tunnustus Melkisedekien hallintokouluista.

45:7.6

Jerusemissa on yleinen äänioikeus näiden kolmen kansalaisryhmän kesken, mutta äänimäärä on erilainen siitä riippuen, mikä on itse kunkin henkilökohtaisesti omaaman motan—morontiaviisauden—tunnustettu ja asianmukaisesti rekisteröity määrä. Jokaisen yksittäisen persoonallisuuden Jerusemin vaaleissa antamalla äänellä on arvo, joka vaihtelee yhdestä tuhanteen ääneen. Jerusemin kansalaiset on siis luokiteltu heidän omaksumansa motan perusteella.

45:7.7

Jerusemin kansalaiset ilmoittautuvat aika ajoin Melkisedek-kuulustelijoille, jotka antavat todistuksen itse kunkin saavuttamasta morontiaviisaudesta. Sitten he menevät Loistavien Iltatähtien tai näiden nimittämien persoonallisuuksien muodostaman tutkijalautakunnan eteen. Se vahvistaa asianomaisen tutkittavan saavuttaman henkiymmärryksen asteen. Seuraavaksi he ilmestyvät neljänkolmatta neuvonantajan ja heidän kumppaniensa eteen, jotka antavat lausunnon tutkittavien kokemuksellisesti saavuttaman sosiaalistumisen asteesta. Nämä kolme lausuntoa viedään sitten edustuksellisen hallituksen kansalaisrekisterin pitäjille, jotka yhdessä hetkessä laskevat motastatuksen ja määräävät sen pohjalta äänioikeuden rajoitukset.

45:7.8

Melkisedekien valvonnassa Aineelliset Pojat ottavat hoiviinsa ylösnousemuskuolevaisia, erityisesti niitä, joiden persoonallisuuden yhdistyminen sujuu uusilla morontiatasoilla hitaasti, ja antavat heille voimaperäistä opetusta, jonka tarkoituksena on tällaisten puutteellisuuksien korjaaminen. Yksikään ylösnousemuskuolevainen ei lähde järjestelmän päämajasta konstellaation laajempaan ja monipuolisempaan, sosiaalistumista tavoittelevaan elämänvaiheeseen, ennen kuin edellä mainitut Aineelliset Pojat antavat todistuksen motapersoonallisuuden saavuttamisesta—sellaisen yksilöllisyyden saavuttamisesta, jossa päätökseen viety kuolevaisen olemassaolo ja nupullaan oleva morontiaelämänjakso yhdistyvät kokemuksellisena yhdistymänä, samalla kun molemmat sekoittuvat Ajatuksensuuntaajan hengellisen ylivalvonnan avulla asianmukaisesti yhdeksi kokonaisuudeksi.

45:7.9

[Esittänyt eräs Urantialle väliaikaisesti määrätty Melkisedek.]


◄ 45:6
 
Luku 46 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.