◄ 47:7
Luku 47
47:9 ►

Seitsemän mansiomaailmaa

8. Kuudes mansiomaailma

47:8.1

Tällä sfäärillä oleskelevien sallitaan vierailla siirtymämaailmassa numero kuusi, jossa he saavat tietää yhä enemmän superuniversumin korkeista hengistä, vaikkeivät he moniakaan näistä taivaallisista olennoista kykenekään näkemään. Täällä he myös saavat ensimmäiset oppituntinsa näköpiirissä olevasta henkenä elettävästä elämänvaiheesta, joka seuraa varsin pian paikallisuniversumin morontiakoulutuksesta valmistumisen jälkeen.

47:8.2

Järjestelmän Apulaishallitsija vierailee tässä maailmassa vähän väliä, ja täällä aloitetaan universumin hallintomenetelmän alkuopetus. Täällä annetaan ensimmäiset oppitunnit yhden kokonaisen universumin asioista.

47:8.3

Tämä on ylösnousemuskuolevaisten kannalta loistava kausi, jonka kuluessa tavallisesti tapahtuu ihmismielen ja jumalallisen Suuntaajan täydellinen fuusioituminen. Potentiaalisesti tämä fuusio on saattanut tapahtua ennemminkin, mutta aktuaalinen toimiva samuus saavutetaan useinkin vasta viidennessä tai jopa vasta kuudennessa mansiomaailmassa tapahtuvan oleskelun aikana.

47:8.4

Merkkinä kehittyvän kuolemattoman sielun yhdistymisestä ikuiseen ja jumalalliseen Suuntaajaan on se, että serafi lähettää kutsun kuolleista herätettyjä eloonjääneitä valvovalle ylienkelille ja kolmantena päivänä tuomiolle menevistä vastaavalle arkkienkelille, ja sitten—tämän eloonjääneen morontiakumppaneiden läsnä ollessa—nämä konfirmaation sanansaattajat puhuvat: ”Tämä on rakastettu poika, johon olen suuresti mielistynyt.” Tämä yksinkertainen juhlameno on merkki siitä, että ylösnousemuskuolevainen on astunut paratiisipalvelun iäiselle elämänuralle.

47:8.5

Heti suuntaajaanfuusioitumisen vahvistamisen jälkeen uusi morontiaolento esitellään tovereilleen ensimmäistä kertaa uudella nimellään ja hänelle myönnetään neljänkymmenen päivän hengellinen vapautus kaikista rutiinitoiminnoista, jotta hän tänä aikana harjoittaisi itsetutkiskelua ja jotta hänellä olisi tilaisuus valita jokin tarjolla olevista Havonaan johtavista vaihtoehtoisista teistä ja jokin niistä eri menetelmistä, joilla Paratiisi saavutetaan.

47:8.6

Mutta nämä loistavat olennot ovat yhä edelleen enemmän tai vähemmän aineellisia; he ovat vielä kaukana sellaisesta, että he olisivat todellisia henkiä. He ovat enemmänkin ikään kuin superkuolevaisia, hengellisyyden termein sanottuna yhä hieman enkeleitä alempana. Mutta heistä on toden totta tulossa suurenmoisia luotuja olentoja.

47:8.7

Sinä aikana, jonka mansiomaailman opiskelijat oleskelevat maailmassa numero kuusi, he saavuttavat statuksen, joka on verrattavissa valon ja elämän alkuvaiheen tuolle puolelle normaalisti edenneille evolutionaarisille maailmoille ominaiseen korkeaan kehitykseen. Tämän mansonian yhteiskuntaorganisaatio on korkeatasoinen. Kuolevaisen olemuksen varjo pienenee pienenemistään, sitä mukaa kun noustaan näitä maailmoja yksi toisensa jälkeen ylöspäin. Teistä tulee aina vain ihailtavampia jättäessänne taaksenne planetaarisen eläinalkuperänne karkeat jäänteet. ”Tuleminen suuren ahdistuksen kautta” on omiaan tekemään kunnialla kruunatuista kuolevaisista hyvin ystävällisiä ja ymmärtäväisiä, hyvin myötätuntoisia ja suvaitsevia.


◄ 47:7
 
47:9 ►