◄ 51:1
Luku 51
51:3 ►

Planetaariset Aatamit

2. Planetaaristen Aatamien siirtäminen paikasta toiseen

51:2.1

Saatuaan tiedon siitä, että taas uusi asuttu maailma on saavuttanut fyysisen kehityksen lakikorkeuden, Järjestelmän Hallitsija kutsuu koolle järjestelmäpääkaupungissa olevan Aineellisten Poikien ja Tyttärien joukkokunnan. Ja kyseisen evolutionaarisen maailman tarpeista käydyn keskustelun jälkeen valitaan vapaaehtoisiksi tarjoutuvien ryhmästä kaksi—yksi Aatami ja yksi Eeva, jotka kuuluvat varttuneempiin Aineellisiin Poikiin—lähtemään arvaamattomaan yritykseen, antautumaan syvään uneen ennen serafointia ja kuljetusta kodistaan, jossa he ovat yhdessä palvelleet, kokonaan uuteen maailmaan, jossa odottavat uudet mahdollisuudet ja uudet vaarat.

51:2.2

Aatamit ja Eevat ovat puoliaineellisia luotuja, eivätkä he sellaisinaan ole serafien kuljetettavissa. Heidät on dematerialisoitava järjestelmän pääkaupungissa, ennen kuin he ovat serafoitavissa kohdemaailmaan tapahtuvaa kuljetusta varten. Kuljetusserafit kykenevät saamaan Aineellisissa Pojissa ja muissa puoliaineellisissa olennoissa aikaan sellaisia muutoksia, että nämä ovat serafoitavissa ja näin ollen kuljetettavissa avaruuden halki yhdestä maailmasta tai järjestelmästä toiseen. Tämän kuljetuksen valmisteluun kuluu osapuilleen kolme standardiajanlaskun mukaista päivää, ja tällaisen dematerialisoidun luodun palauttaminen normaalin olemassaolon piiriin serafikuljetuksessa taitetun matkan päätepisteessä edellyttää Elämänkantajien myötävaikutusta.

51:2.3

Vaikka on olemassa tämä dematerialisointimenetelmä Aatamien valmistamiseksi Jerusemista evolutionaarisiin maailmoihin tapahtuvaa siirtoa varten, mitään vastaavaa menetelmää ei kuitenkaan ole heidän viemisekseen pois tällaisista maailmoista, ellei tarkoituksena sitten ole koko planeetan tyhjentäminen. Viimeksi mainitussa tapauksessa dematerialisoimistekniikasta tehdään hätätilasovellus koko pelastettavaa väestöä varten. Mikäli jokin fyysinen katastrofi sattuisi tuomitsemaan kehittyvän ihmisrodun asuinplaneetan tuhoon, Melkisedekit ja Elämänkantajat laajentaisivat dematerialisoimismenetelmää niin, että sen piiriin tulisivat kaikki eloonjäävät, ja nämä olennot vietäisiin serafikuljetuksessa pois heidän olemassaolonsa jatkumista varten valmistettuun uuteen maailmaan. Sen jälkeen kun ihmisrodun evoluutio on kerran jossakin avaruuden maailmassa pantu alulle, sen on jatkuttava tuon planeetan fyysisestä säilymisestä kokonaan riippumatta, mutta tarkoitus ei ole, että Aatami ja Eeva evolutionaaristen aikakausien kuluessa muunlaisessa tapauksessa lähtisivät valitsemastaan maailmasta.

51:2.4

Määränpäänään olevalle planeetalle saapumisensa jälkeen Aineellinen Poika ja Tytär aineellistetaan Elämänkantajien johdolla entiselleen. Koko tämä prosessi kestää kymmenestä kahteenkymmeneenkahdeksaan Urantian ajanlaskun mukaista päivää. Serafisen unen tiedottomuus jatkuu koko tämän rekonstruointivaiheen ajan. Kun fyysisen elimistön uudelleenkokoaminen on saatu päätökseen, nämä Aineelliset Pojat ja Tyttäret seisovat uudessa kodissaan ja uudessa maailmassaan käytännöllisesti katsoen aivan samanlaisina kuin he olivat ennen antautumistaan Jerusemissa suoritettuun dematerialisointiprosessiin.


◄ 51:1
 
51:3 ►