◄ 48:7
Luku 48
49:0 ►

Morontiaelämä

8. Morontiaetenijät

48:8.1

Siitä hetkestä kun ylösnousemuskuolevaiset valmistuvat mansiomaailmoista, siihen asti kunnes he superuniversumissa elettävän elämänvaiheen aikana saavuttavat hengen statuksen, heitä nimitetään morontiaetenijöiksi. Matkastanne tämän ihmeellisen rajamaan elämän läpi tulee unohtumaton kokemus, lumoava muisto. Se on se kehitykseen kuuluva portti henkenä vietettävään elämään ja lopulta tapahtuvaan luodun olennon täydellisyyden saavuttamiseen, jonka kautta taivasmatkalaiset pääsevät ajallisuuden päämäärään—löytävät Jumalan Paratiisista.

48:8.2

Koko tällä kuolevaisten edistämisen morontia- ja sen jälkeen tulevalla henkijärjestelmällä, tällä taivaaseen nousevien luotujen monivaiheisella universumikoululla, on tarkalleen määrätty ja jumalallinen tarkoituksensa. Luojien suunnitelmana on suoda ajallisuuden luoduille tilaisuus omaksua vähitellen suuruniversumin toiminnan ja hallinnon yksityiskohdat, ja tätä pitkää oppikurssia toteutetaan parhaiten sillä, että eloon jäävän kuolevaisen pitää kiivetä ylös asteittain ja aktuaalisesti osallistua nousun jokaiseen vaiheeseen.

48:8.3

Kuolevaisten eloojäämissuunnitelmalla on käytännöllinen ja hyödyllinen tavoite. Kaikki tämä jumalallinen uurastus ja huolellinen koulutus ei tule osaksenne pelkästään siksi, että saisitte jäädä eloon vain loputtomasta autuudesta ja ikuisesta vaivattomuudesta nauttiaksenne. Nykyisen universumiaikakauden horisontin takana on kätkössä transsendenttisen palvelun päämäärä. Jos Jumalten tarkoituksena olisi viedä teidät pelkästään pitkälle ja ikuiselle huviretkelle, he eivät varmaankaan näin laajalti muuttaisi koko maailmankaikkeutta yhdeksi valtavaksi ja monimutkaiseksi käytännöllisen harjoittelun kouluksi, määräisi huomattavaa osaa taivaallisista luoduista opettajiksi ja ohjaajiksi, eivätkä sitten käyttäisi aikakautta toisena jälkeen luotsatakseen teidät yksi kerrallaan tämän jättiläismäisen, kokemuksellisesti opettavan maailmankaikkeuden koulun läpi. Kuolevaisten etenemissuunnitelman eteenpäinvieminen näyttää olevan eräs nykyisen organisoidun maailmankaikkeuden päätehtävistä, ja valtaosa älyllisten luotujen lukemattomista luokista on joko suoraan tai epäsuorasti mukana edistämässä jotakin tämän vähitellen etenevän täydellistämissuunnitelman osa-aluetta.

48:8.4

Kulkiessasi elävän olemassaolon nousevaa asteikkoa kuolevaisesta ihmisestä Jumaluuden syleilyyn sinä itse asiassa elät täydellistyneen luodun olemassaolon jokaiselle mahdolliselle vaiheelle ja tasolle ominaisen elämän nykyisen universumiaikakauden puitteissa. Välimatkaan kuolevaisesta ihmisestä Paratiisin finaliitiksi sisältyy kaikki, mitä nyt voi olla—siihen kuuluu kaikki, mikä tällä hetkellä on älyllisten, täydellistyneiden, finiittisten luotujen eläville luokille mahdollista. Jos Paratiisin finaliittien tulevana määränpäänä on palvelu tällä hetkellä tekeillä olevissa uusissa universumeissa, on varmaa, ettei tässä uudessa ja tulevassa luomuksessa ole sellaisia kokemuksellisten olentojen luotuja luokkia, joiden elämänvaiheet poikkeaisivat täysin niistä, joita kuolevaisfinaliitit ovat eläneet jossakin maailmassa ylenevän koulutuksensa osana, yhtenä vaiheena aikakaudet jatkuvassa edistymisessä eläimestä enkeliksi, enkelistä hengeksi ja hengestä Jumalaksi.

48:8.5

[Esittänyt muuan Nebadonin Arkkienkeli.]


◄ 48:7
 
Luku 49 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.