◄ Luku 54
  Osa 2 ▲
Luku 56 ►
Luku 55

Valon ja elämän sfäärit

Morontiatemppeli  •  Kuolema ja taivaaseenotto  •  Kultaiset aikakaudet  •  Hallinnolliset uudelleenjärjestelyt  •  Aineellisen kehityksen lakikorkeus  •  Yksittäinen kuolevainen  •  Ensimmäinen eli planetaarinen vaihe  •  Toinen eli järjestelmävaihe  •  Kolmas eli konstellaatiovaihe  •  Neljäs eli paikallisuniversumivaihe  •  Pien- ja suursektorivaiheet  •  Seitsemäs eli superuniversumivaihe

VALON JA ELÄMÄN aikakausi on ajallis-avaruudellisen maailman viimeinen evoluutioon kuuluva kehitystaso. Tällainen asuttu maailma on päässyt kyseiseen vaiheeseen suoriutumalla aluksi ensimmäisistä alkukantaisen ihmisen ajoista ja käymällä sen jälkeen läpi toisiaan seuranneet planetaariset aikakaudet: Planeettaprinssiä edeltävän aikakauden, Planeettaprinssin jälkeisen aikakauden, Aatamin jälkeisen aikakauden, Hallinnollisen Pojan jälkeisen aikakauden ja lahjoittautuneen Pojan jälkeisen aikakauden. Ja sen jälkeen Kolminaisuuden Opettaja-Poikien toisiaan seuranneet planetaariset tehtäväkäynnit ovat aina vain pitemmälle menevine, jumalallista totuutta ja kosmista viisautta ilmentävine ilmoituksineen valmistaneet tällaisen maailman kaiken huipennuksena olevaa evolutionaarista saavutustasoa, vakiintunutta valon ja elämän statusta, varten. Näissä ponnistuksissa Opettaja-Pojat saavat aina nauttia Loistavien Iltatähtien ja toisinaan myös Melkisedekien antamaa apua lopullisen planetaarisen aikakauden vakiinnuttamiseksi.

55:0.2

Tämä Opettaja-Poikien viimeisen planetaarisen tehtäväkäyntinsä päätteeksi avaama valon ja elämän aikakausi jatkuu asutuissa maailmoissa ennalta määräämättömän ajan. Jokainen vakiintuneen statuksen edistyvä vaihe saatetaan Hallinnollisten Poikien oikeudellisin toimin erillistää peräkkäisiksi tuomiokausiksi, mutta kaikki tällaiset oikeudelliset toimet ovat puhtaasti teknisiä, eivätkä millään tavoin muuta planeetan tapahtumain kulkua.

55:0.3

Vain superuniversumin yhteyspiireihin asettuville planeetoille on turvattu jatkuva olemassaolo, mutta sikäli kuin tiedämme, tässä tarkasteltavien valoon ja elämään asettuneiden maailmojen on määrä jatkaa olemassaoloaan kaikki tulevaisuuden ikuiset aikakaudet.

55:0.4

Valon ja elämän aikakauden ilmaantuminen evolutionaarisessa maailmassa koostuu seitsemästä vaiheesta, ja tässä yhteydessä tulisi panna merkille, että Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten maailmat kehittyvät samoja suuntaviivoja noudatellen kuin suuntaajafuusiosarjoihin kuuluvat maailmat. Nämä valon ja elämän seitsemän vaihetta ovat:

55:0.5

1. Ensimmäinen eli planetaarinen vaihe.

55:0.6

2. Toinen eli järjestelmävaihe.

55:0.7

3. Kolmas eli konstellaatiovaihe.

55:0.8

4. Neljäs eli paikallisuniversumivaihe.

55:0.9

5. Viides eli piensektorivaihe.

55:0.10

6. Kuudes eli suursektorivaihe.

55:0.11

7. Seitsemäs eli superuniversumivaihe.

55:0.12

Tämän kertomuksen lopuksi kuvaillaan näitä edistyvän kehityksen vaiheita siinä mielessä, miten ne suhteutuvat universumin organisaatioon, mutta kukin maailma voi saavuttaa kunkin vaiheen planetaariset arvot muiden maailmojen kehityksestä tai planetaarisen tason yläpuolella olevista universumihallinnon tasoista täysin riippumatta.


 
 
55:1 ►
Urantia-kirja