◄ 48:0
Luku 48
48:2 ►

Morontiaelämä

1. Morontiamateriaalit

48:1.1

Morontiamaailmat ovat paikallisuniversumin yhteyssfäärejä luotuina olentoina ilmenevän olomuodon aineellisten ja hengellisten tasojen välissä. Urantialla tästä morontiaelämästä on tiedetty jo varhaisista Planeettaprinssin päivistä saakka. Tästä siirtymätilasta on annettu kuolevaisille aika ajoin opetusta, ja mainittu käsite on—vääristyneessä muodossa tosin—löytänyt tiensä nykyajan uskontoihin.

48:1.2

Morontiasfäärit ovat paikallisuniversumin etenemismaailmojen kautta tapahtuvan kuolevaisen olennon ylösnousemuksen siirtymävaiheita. Paikallisjärjestelmien finaliittisfääriä ympäröiviä seitsemää maailmaa vain kutsutaan mansiomaailmoiksi, mutta järjestelmän kaikkia viittäkymmentäkuutta siirtymäasuinsijaa samoin kuin konstellaatioita ja universumipäämajaa ympäröiviä korkeamman asteen sfäärejä nimitetään morontiamaailmoiksi. Näissä luomistuloksissa on samaa fyysistä kauneutta ja morontiaalista suurenmoisuutta, jota on paikallisuniversumin päämajasfääreillä.

48:1.3

Kaikki nämä maailmat ovat arkkitehtonisia sfäärejä, ja niillä on kehityksen kautta muodostuneisiin planeettoihin verrattuna tasan kaksinkertainen lukumäärä alkuaineita. Tällaisissa toimeksiannon mukaan valmistetuissa maailmoissa esiintyy runsaasti paitsi raskasmetalleja ja sadan fyysisen alkuaineen muodostamia kiteitä myös täsmälleen sata ainutlaatuisen energiaorganisaation muotoa, joita kutsutaan morontiamateriaaliksi. Fyysiset Päävalvojat ja Morontiavoiman Valvojat kykenevät sillä tavoin modifioimaan aineen perusyksiköiden kiertoliikkeitä ja samalla niin muuntamaan näitä energiayhdistymiä, että he luovat tämän uuden substanssin.

48:1.4

Alkuaikojen morontiaelämä paikallisjärjestelmissä on hyvin paljolti nykyisen aineellisen maailmanne elämän kaltaista, mutta se käy konstellaation opiskelumaailmoihin tultaessa yhä vähemmän fyysiseksi ja yhä aidommin morontiaaliseksi. Ja edetessänne Salvingtonin sfääreille saavutatte hengellisiä tasoja yhä enemmän.

48:1.5

Morontiavoiman Valvojat kykenevät saamaan aikaan aineellisten ja hengellisten energioiden yhteenliittymisen. Näin he organisoivat aineellistumisen morontiaalisen muodon, joka ei torju sitä, että sen päälle lisätään vielä valvova henki. Nebadonin morontiaelämän läpi edetessäsi nämä samat kärsivälliset ja taitavat Morontiavoiman Valvojat antavat käyttöösi peräjälkeen 570 morontiaruumista, joista jokainen on asteittain etenevän muodonmuutoksesi yksi vaihe. Aineellisista maailmoista lähtösi jälkeen käyt läpi täsmälleen 570 erillistä ja astetta edellistä korkeammalla olevaa morontiamuutosta, ennen kuin sinut asetetaan Salvingtonissa ensimmäisen asteen hengeksi. Kahdeksan näistä muodonmuutoksista tapahtuu järjestelmässä, seitsemänkymmentäyksi konstellaatiossa ja 491 Salvingtonin sfääreillä oleskelun aikana.

48:1.6

Sinä aikana, jolloin elät kuolevaisen lihallisessa hahmossa, jumalallinen henki on sinussa miltei kuin jonakin erillisenä—todellisuudessa ihmisen on vallannut Universaalisen Isän lahjoittama henki—mutta morontiaelämässä hengestä tulee todellinen osa persoonallisuuttasi, ja kokiessasi mainitut 570 asteittain etenevää muodonmuutosta yhden toisensa jälkeen nouset luotujen olentojen elämän aineellisesta olotilasta hengelliseen tilaan.

48:1.7

Paavali sai tietää morontiamaailmojen olemassaolosta ja morontiamateriaalien reaalisuudesta, sillä hän kirjoitti: ”Taivaassa heillä on parempaa ja kestävämpää ainetta.” Ja nämä morontiamateriaalit ovat todellisia, konkreettisia, aivan kuin ”kaupungissa, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.” Ja jokainen näistä ihmeellisistä sfääreistä on ”parempi, toisin sanoen taivaallinen, maa.”


◄ 48:0
 
48:2 ►