◄ 47:5
Luku 47
47:7 ►

Seitsemän mansiomaailmaa

6. Neljäs mansiomaailma

47:6.1

Saapuessasi neljänteen mansiomaailmaan olet päässyt jo hyvään alkuun morontiaalisessa elämänvaiheessasi. Olet edennyt kauas ensivaiheen aineellisesta olomuodosta. Nyt sinulle annetaan lupa vierailla siirtymämaailmassa numero neljä, jotta tutustuisit siellä ylienkeleiden, muiden muassa Loistavien Iltatähtien, päämajaan ja kouluihin. Näiden neljännen siirtymämaailman ylienkelten suosiollisella myötävaikutuksella mahdollistetaan morontiavierailijoiden pääsy varsin lähelle Jumalan Poikien eri yhteisöjä heidän määräaikaisilla käynneillään Jerusemissa, sillä edistyville kuolevaisille avautuu asteittain yhä uusia järjestelmän pääkaupungin sektoreita, sitä mukaa kun he suorittavat näitä toistuvia vierailuja päämajamaailmaan. Näiden taivasmatkalaisten avartuvalle mielelle paljastuu jatkuvasti uusia suurenmoisuuksia.

47:6.2

Neljännessä mansoniassa yksittäinen taivasmatkalainen löytää yhä paremmin paikkansa morontiaelämän ryhmätyössä ja luokittain tapahtuvassa toiminnassa. Täällä taivasmatkalaiset oppivat arvostamaan yhä enemmän kaukoviestilähetyksiä samoin kuin paikallisuniversumin kulttuurin ja edistyksen muita osa-alueita.

47:6.3

Maailmassa numero neljä tapahtuvan koulutusjakson aikana ylösnousemuskuolevaiset tutustutetaan itse asiassa ensimmäistä kertaa morontialuotujen aidon sosiaalisen elämän vaatimuksiin ja iloihin. Ja evolutionaarisille luoduille on aivan uusi kokemus osallistua sellaisiin sosiaalisiin toimintoihin, jotka eivät perustu itsetehostukseen eivätkä itsekkääseen muiden voittamiseen. Vallitsevaksi on muodostumassa uusi sosiaalinen toimintatapa, joka pohjautuu keskinäisestä arvonannosta johtuvaan ymmärtäväiseen myötätuntoon, keskinäisenä palveluna ilmenevään epäitsekkääseen rakkauteen sekä siihen kaiken voittavaan motivaatioon, että korkeimmaksi ja yhteiseksi tavoitteeksi tiedostetaan pääsy palvonnantäyteiseen ja jumalallista täydellisyyttä edustavaan Paratiisin-päämäärään. Kaikki taivasmatkalaiset alkavat tiedostaa itsensä Jumalaa tunteviksi, Jumalaa ilmoittaviksi, Jumalaa etsiviksi ja Jumalan löytäviksi olennoiksi.

47:6.4

Tämän neljännen mansiomaailman älyllinen ja sosiaalinen kulttuuri on verrattavissa normaalisti kehittyneillä planeetoilla Opettaja-Pojan vierailun jälkeisenä aikana vallitsevaan mentaaliseen ja sosiaaliseen elämään. Sen hengellinen status on silti paljon tällaista kuolevaisten tuomiokautta pitemmällä.


◄ 47:5
 
47:7 ►