◄ Część I   
Główna
Część III ►  
Część II

Wszechświat lokalny

{ Przekaz  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Przekaz 32 - Ewolucja wszechświatów lokalnych

1. Materialne wyłanianie się wszechświatów

2. Organizowanie wszechświata

3. Idea ewolucji

4. Stosunek Boga do wszechświata lokalnego

5. Wieczny i Boski cel

Przekaz 33 - Administracja wszechświata lokalnego

1. Michał z Nebadonu

2. Władca Nebadonu

3. Syn i Duch wszechświata

4. Gabriel—główny administrator

5. Ambasadorzy Trójcy

6. Administracja ogólna

7. Sądy Nebadonu

8. Funkcje prawodawcze i wykonawcze

Przekaz 34 - Matka Duch wszechświata lokalnego

1. Uosobienie Stwórczego Ducha

2. Natura Boskiej Opiekunki

3. Syn i Duch w czasie i przestrzeni

4. Obwody wszechświata lokalnego

5. Służba Ducha

6. Duch w człowieku

7. Duch a ciało

Przekaz 35 - Synowie Boży wszechświata lokalnego

1. Ojciec Melchizedek

2. Synowie Melchizedecy

3. Światy Melchizedeków

4. Działalność specjalna Melchizedeków

5. Synowie Vorondadecy

6. Ojcowie Konstelacji

7. Światy Vorondadeków

8. Synowie Lanonandecy

9. Władcy Lanonandecy

10. Światy Lanonandeków

Przekaz 36 - Nosiciele Życia

1. Pochodzenie i natura Nosicieli Życia

2. Światy Nosicieli Życia

3. Transplantacja życia

4. Melchizedecy-Nosiciele Życia

5. Siedem przybocznych umysłów-duchów

6. Siły żywe

Przekaz 37 - Osobowości wszechświata lokalnego

1. Wszechświatowi Pomocnicy

2. Gwiazdy Błyszczące Wieczorne

3. Archaniołowie

4. Asystenci Najwyższych Ojców

5. Wysocy Komisarze

6. Niebiańscy Nadzorcy

7. Nauczyciele Światów-Mieszkań

8. Przydziały wyższych klas duchowych

9. Stali obywatele wszechświata lokalnego

10. Inne grupy istot wszechświata lokalnego

Przekaz 38 - Duchy usługujące wszechświata lokalnego

1. Pochodzenie serafinów

2. Natura aniołów

3. Aniołowie nie objawieni

4. Światy seraficzne

5. Szkolenie serafinów

6. Organizacja seraficzna

7. Cherubini i sanobini

8. Rozwój cherubinów i sanobinów

9. Istoty pośrednie

Przekaz 39 - Zastępy seraficzne

1. Najwyżsi serafini

2. Zwierzchni serafini

3. Serafini nadzorcy

4. Serafini administratorzy

5. Pomocnicy planetarni

6. Opiekunowie przejścia

7. Serafini przyszłości

8. Przeznaczenie serafinów

9. Korpus Seraficznej Kompletności

góra

Przekaz 40 - Wznoszący się Synowie Boga

1. Serafini ewolucyjni

2. Wznoszący się Synowie Materialni

3. Transponowani pośredni

4. Uosobieni Dostrajacze

5. Śmiertelnicy czasu i przestrzeni

6. Wierni Synowie Boga

7. Zespoleni z Ojcem śmiertelnicy

8. Zespoleni z Synem śmiertelnicy

9. Zespoleni z Duchem śmiertelnicy

10. Przeznaczenia istot wznoszących się

Przekaz 41 - Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego

1. Centra mocy Nebadonu

2. Kontrolerzy fizyczni Satanii

3. Nasi gwiezdni towarzysze

4. Gęstość Słońca

5. Promieniowanie słoneczne

6. Wapń—kosmiczny wędrowiec

7. Źródła energii słonecznej

8. Reakcje energii słonecznej

9. Stabilność Słońca

10. Pochodzenie światów zamieszkałych

Przekaz 42 - Energia—umysł i materia

1. Rajskie siły i energie

2. Wszechświatowe systemy energii nieduchowej (energie fizyczne)

3. Klasyfikacja materii

4. Przeobrażenia energii i materii

5. Przejawy energii falowej

6. Ultimatony, elektrony i atomy

7. Materia atomowa

8. Kohezja atomowa

9. Filozofia przyrody

10. Wszechświatowe systemy energii nieduchowej (systemy umysłu materialnego)

11. Mechanizmy wszechświatowe

12. Forma i kształt—dominacja umysłu

Przekaz 43 - Konstelacje

1. Zarząd konstelacji

2. Rządy konstelacji

3. Najwyżsi Ojcowie z Norlatiadeku

4. Góra obrad—Wierny Czasu

5. Ojcowie z Edentii po buncie Lucyfera

6. Boże ogrody

7. Univitaci

8. Światy szkoleniowe Edentii

9. Obywatelstwo Edentii

Przekaz 44 - Niebiańscy twórcy

1. Niebiańscy muzycy

2. Niebiańscy odtwórcy

3. Niebiańscy budowniczowie

4. Rejestratorzy myśli

5. Operatorzy energii

6. Projektanci i dekoratorzy

7. Harmonizatorzy

8. Dążenia śmiertelników i sukcesy morontialne

Przekaz 45 - Administracja systemu lokalnego

1. Światy kultury przejściowej

2. Władca systemu

3. Rząd systemu

4. Dwudziestu czterech radców

5. Synowie Materialni

6. Adamiczne szkolenie wznoszących się istot

7. Szkoły Melchizedeków

Przekaz 46 - Zarząd systemu lokalnego

1. Fizyczne aspekty Jerusem

2. Cechy fizyczne Jerusem

3. Transmisje Jerusem

4. Obszary mieszkalne i administracyjne

5. Okręgi Jerusem

6. Kwadraty wykonawczo-administracyjne

7. Prostokąty—spornagie

8. Trójkąty Jerusem

Przekaz 47 - Siedem światów-mieszkań

1. Świat finalistów

2. Ochronka próbna

3. Pierwszy świat-mieszkanie

4. Drugi świat-mieszkanie

5. Trzeci świat-mieszkanie

6. Czwarty świat-mieszkanie

7. Piąty świat-mieszkanie

8. Szósty świat-mieszkanie

9. Siódmy świat-mieszkanie

10. Obywatelstwo Jerusem

Przekaz 48 - Życie morontialne

1. Materiały morontialne

2. Nadzorcy Mocy Morontialnej

3. Morontiańscy Towarzysze

4. Organizatorzy Powrotu

5. Nauczyciele Światów-Mieszkań

6. Serafini świata morontialnego—opiekunowie przejścia

7. Mota morontialna

8. Zaawansowani w morontii

Przekaz 49 - Światy zamieszkałe

1. Życie planetarne

2. Planetarne typy fizyczne

3. Światy zamieszkałe przez istoty nie oddychające

4. Ewolucyjne istoty obdarzone wolą

5. Planetarne grupy śmiertelników

6. Opuszczanie Ziemi

góra

Przekaz 50 - Książęta Planetarni

1. Misja Książąt

2. Administracja planetarna

3. Cielesny personel Księcia

4. Zarząd planetarny i szkoły

5. Rozwijająca się cywilizacja

6. Kultura planetarna

7. Zalety odosobnienia

Przekaz 51 - Adamowie Planetarni

1. Pochodzenie i natura Materialnych Synów Boga

2. Przemieszczanie się Planetarnych Adamów

3. Misje adamiczne

4. Sześć ras ewolucyjnych

5. Mieszanie ras—obdarzenie krwią adamiczną

6. Rządy edeniczne

7. Zjednoczona administracja

Przekaz 52 - Planetarne epoki śmiertelników

1. Człowiek prymitywny.

2. Człowiek po Księciu Planetarnym

3. Człowiek poadamiczny

4. Człowiek po Synu-Arbitrze

5. Człowiek po Synu obdarzającym

6. Epoka po obdarzeniu na Urantii

7. Człowiek po Nauczycielu-Synu

Przekaz 53 - Bunt Lucyfera

1. Przywódcy buntu

2. Przyczyny buntu

3. Manifest Lucyfera

4. Wybuch buntu

5. Natura konfliktu

6. Lojalny przywódca seraficzny

7. Historia buntu

8. Syn Człowieczy na Urantii

9. Obecny status buntu

Przekaz 54 - Problemy wynikające z buntu Lucyfera

1. Prawdziwa i fałszywa wolność

2. Kradzież wolności

3. Opóźnienie sprawiedliwości

4. Miłosierne opóźnienie

5. Mądrość opóźnienia

6. Tryumf miłości

Przekaz 55 - Sfery światłości i życia

1. Świątynia morontialna

2. Śmierć a transponowanie

3. Złoty wiek

4. Przemiany administracyjne

5. Punkt kulminacyjny rozwoju materialnego

6. Indywidualny śmiertelnik

7. Stadium pierwsze albo planetarne

8. Stadium drugie albo systemu

9. Stadium trzecie albo konstelacji

10. Stadium czwarte albo wszechświata lokalnego

11. Stadium mniejszego i większego sektora

12. Stadium siódme albo superwszechświata

Przekaz 56 - Jedność wszechświatowa

1. Koordynacja fizyczna

2. Jedność intelektualna

3. Zjednoczenie duchowe

4. Zjednoczenie osobowości

5. Jedność Bóstwa

6. Zjednoczenie Bóstwa ewolucyjnego

7. Wszechświatowe następstwa ewolucji

8. Najwyższy unifikator

9. Wszechświatowa jedność absolutna

10. Prawda, piękno i dobroć

  ◄ Część I   
Góra
Część III ►  
{ Przekaz  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }