◄ Przekaz 33
  Część 2 ▲
Przekaz 35 ►
Przekaz 34

Matka Duch wszechświata lokalnego

Uosobienie Stwórczego Ducha  •  Natura Boskiej Opiekunki  •  Syn i Duch w czasie i przestrzeni  •  Obwody wszechświata lokalnego  •  Służba Ducha  •  Duch w człowieku  •  Duch a ciało

KIEDY Syn Stwórcy zostaje uosobiony przez Ojca Uniwersalnego i Wiecznego Syna, wtedy Nieskończony Duch indywidualizuje swą nową i unikalną reprezentantkę, aby szła z tym Synem Stwórcy do domen przestrzeni i aby tam była jego towarzyszką, najpierw podczas organizacji materialnej a potem podczas stwarzania istot oraz służenia istotom tego, świeżo zaplanowanego wszechświata.

34:0.2

Stwórczy Duch reaguje zarówno na rzeczywistości duchowe jak i materialne, podobnie jak Syn Stwórcy; i w ten sposób są partnerami i współpracownikami w administracji lokalnego wszechświata czasu i przestrzeni.

34:0.3

Córki Duchy stanowią esencję Nieskończonego Ducha, ale nie mogą one działać równocześnie w procesie stwarzania materialnego oraz w służbie duchowej. W stwarzaniu materialnym Syn Wszechświata dostarcza wzoru, podczas gdy Duch Wszechświata inicjuje materializację rzeczywistości fizycznych. Syn działa w zakresie projektów mocy, ale to Duch przekształca takie kreacje energii w substancję materialną. Choć raczej trudno jest zobrazować obecność Nieskończonego Ducha jako osobę we wszechświecie w jego wczesnym stadium, tym niemniej dla Syna Stwórcy jego towarzyszka Duch jest osobowa i zawsze działa jako odrębna jednostka.


 
 
34:1 ►
Księga Urantii