◄ Przekaz 34
  Część 2 ▲
Przekaz 36 ►
Przekaz 35

Synowie Boży wszechświata lokalnego

Ojciec Melchizedek  •  Synowie Melchizedecy  •  Światy Melchizedeków  •  Działalność specjalna Melchizedeków  •  Synowie Vorondadecy  •  Ojcowie Konstelacji  •  Światy Vorondadeków  •  Synowie Lanonandecy  •  Władcy Lanonandecy  •  Światy Lanonandeków

PRZEDSTAWIENI wam uprzednio Synowie Boży pochodzili z Raju. Byli potomstwem Boskich Władców domen wszechświatowych. W Nebadonie jest tylko jeden Syn Stwórcy z pierwszej, rajskiej klasy synostwa—Michał, ojciec wszechświata i jego władca. Z drugiej klasy rajskiego synostwa, Avonali lub Synów-Arbitrów, Nebadon posiada pełny ich kontyngent, 1.062 Synów. Ci „mniejsi Chrystusowie”, gdy obdarzają sobą planety, są tak samo efektywni i wszechmocni, jak był na Urantii Stwórca i Syn-Mistrz. Trzecia klasa pochodząca od Trójcy nie jest rejestrowana we wszechświecie lokalnym, szacuje się jednak, że w Nebadonie jest od piętnastu do dwudziestu tysięcy Nauczycieli-Synów Trójcy, oprócz 9.642 zarejestrowanych ich asystentów, istot utrójcowionych przez stworzonych. Ci Rajscy Daynale nie są ani sędziami ani administratorami; są to supernauczyciele.

35:0.2

Te klasy Synów, które teraz będą omawiane, pochodzą z wszechświata lokalnego; jest to potomstwo Rajskiego Syna Stwórcy, powstałe w różnorodnym związku z uzupełniającą go Matką Duchem Wszechświata. W tych narracjach omawiane będą następujące klasy synostwa wszechświata lokalnego:

35:0.3

1. Synowie Melchizedecy.

35:0.4

2. Synowie Vorondadecy.

35:0.5

3. Synowie Lanonandecy.

35:0.6

4. Synowie Nosiciele Życia.

35:0.7

Trzy klasy synostwa stwarzane są przez Trójjedne, Rajskie Bóstwo: Michałowie, Avonale i Daynale. We wszechświecie lokalnym, Podwójne Bóstwo, Syn i Duch, funkcjonuje przy stwarzaniu trzech wysokich klas Synów: Melchizedeków, Vorondadeków i Lanonandeków; a osiągnąwszy tę trojaką ekspresję, stwarza wszechstronną klasę Nosicieli Życia, przy współpracy następnego stopnia Boga Siedmiorakiego. Nosiciele Życia zaliczani są do zstępujących Synów Boga, ale są to unikalne i oryginalne formy życia wszechświatowego. Cały następny przekaz jest im poświęcony.


 
 
35:1 ►
Księga Urantii