◄ Przekaz 32
  Część 2 ▲
Przekaz 34 ►
Przekaz 33

Administracja wszechświata lokalnego

Michał z Nebadonu  •  Władca Nebadonu  •  Syn i Duch wszechświata  •  Gabriel—główny administrator  •  Ambasadorzy Trójcy  •  Administracja ogólna  •  Sądy Nebadonu  •  Funkcje prawodawcze i wykonawcze

PODCZAS gdy nie mamy wątpliwości, że Ojciec Uniwersalny rządzi swym rozległym stworzeniem, w administracji wszechświata lokalnego działa on przez osobę Syna Stwórcy. Ojciec nie działa osobiście w administracji wszechświata lokalnego. Te sprawy zostały powierzone Synowi Stwórcy i Matce Duchowi wszechświata lokalnego, jak również licznym ich dzieciom. Plany, zasady postępowania oraz czynności administracyjne wszechświata lokalnego są formułowane i wprowadzane w życie przez tego Syna, który będąc związany ze współpracującym z nim Duchem, oddał moc wykonawczą Gabrielowi a prawo sądzenia Ojcom Konstelacji, Władcom Systemu i Książętom Planetarnym.


 
 
33:1 ►
Księga Urantii