◄ 46:2
Przekaz 46
46:4 ►

Zarząd systemu lokalnego

3. Transmisje Jerusem

46:3.1

Transmisje z superwszechświata i z Raju-Havony odbierane są na Jerusem, w łączności z Salvingtonem, przy zastosowaniu techniki polarnego kryształu, szklanego morza. W dodatku do urządzeń odbiorczych komunikacji pozanebadońskiej, są tam trzy niezależne grupy stacji odbiorczych. Te oddzielone od siebie, trójcyrkularne w swej formie grupy stacji, dostosowane są do odbioru transmisji ze światów lokalnych, z zarządu konstelacji i ze stolicy wszechświata lokalnego. Wszystkie te transmisje ukazują się automatycznie w taki sposób, aby były dostrzegalne dla wszelkich typów istot obecnych w centralnym amfiteatrze transmisyjnym; ze wszystkich zajęć wznoszącego się śmiertelnika, przebywającego na Jerusem, żadne nie jest bardziej zajmujące i absorbujące, niż wsłuchiwanie się w ten nigdy nie kończący się strumień kosmicznych informacji z wszechświata.

46:3.2

Stacja odbioru transmisji na Jerusem otoczona jest przez olbrzymi amfiteatr, zbudowany z iskrzących się materiałów, przeważnie nieznanych na Urantii, z miejscami dla ponad pięciu miliardów istot—materialnych i morontialnych—poza tym mieszczą się tam niezliczone osobowości duchowe. Ulubioną rozrywką wszystkich istot, przebywających na Jerusem, jest spędzanie wolnego czasu w stacji transmisyjnej, dowiadywanie się tutaj o stanie i sytuacji wszechświata. I jest to jedyna aktywność na planecie, która trwa ożywiona w okresie zaniku światła.

46:3.3

Wieści z Salvingtonu płyną nieustannie do tego amfiteatru odbioru transmisji. Z bliższej odległości, przynajmniej raz na dzień odbierane są słowa Najwyższych Ojców Konstelacji z Edentii. Okresowo, regularne i specjalne przekazy z Uversy retransmitowane są przez Salvington a kiedy odbierane są wiadomości z Raju, cała populacja zbiera się wokół szklanego morza a przyjaciele z Uversy dodają fenomenów odzwierciedlania do techniki transmisji rajskiej, tak, że wszystko, co jest słyszane staje się również dostrzegalne. I w ten sposób zaawansowani śmiertelnicy, kiedy podróżują do wewnątrz, ku wiecznej przygodzie, wciąż otrzymują przedsmak zaawansowanego piękna i świetności.

46:3.4

Stacja nadawcza na Jerusem znajduje się na przeciwległym biegunie sfery. Wszystkie transmisje są retransmitowane ze stolic systemów do poszczególnych światów, za wyjątkiem wiadomości od Michała, które czasem idą bezpośrednio obwodem archaniołów.


◄ 46:2
 
46:4 ►