◄ 46:1
Przekaz 46
46:3 ►

Zarząd systemu lokalnego

2. Cechy fizyczne Jerusem

46:2.1

Na Jerusem będzie wam brakować surowych szczytów górskich, takich, jakie istnieją na Urantii i na innych rozwijających się światach, jako że nie ma tam ani trzęsień ziemi ani deszczu, podziwiać jednak będziecie piękne wzgórza oraz inne unikalne cechy terenu i krajobrazu. Ogromne obszary Jerusem utrzymywane są w „stanie naturalnym” a piękno tych rejonów przekracza nieomal ludzką wyobraźnię.

46:2.2

Na Jerusem jest wiele tysięcy małych jezior, ale nie ma tam ani rwących rzek ani rozległych oceanów. Na żadnym świecie zaprojektowanym nie ma również deszczów ani burz czy zamieci, ale codziennie osadza się tam skroplona wilgoć w okresie najniższej temperatury, związanej z zanikiem światła. (Na światach o trzech gazach punkt rosy jest wyższy niż na planetach o dwu gazach, takich jak Urantia). Zarówno materialne życie roślinne jak i morontialny świat rzeczy żywych potrzebują wilgoci, która dostarczana jest w znacznej części przez podziemny system jej krążenia, rozciągający się na całą sferę, nawet na szczyty wzgórz. Ten system wodny jest nie tylko podziemny, ponieważ istnieje wiele kanałów łączących połyskujące jeziora Jerusem.

46:2.3

Atmosfera Jerusem jest mieszaniną trzech gazów. Powietrze to jest bardzo podobne do tego, jakie ma Urantia, ale zawiera też dodatkowy gaz, dostosowany do oddychania morontialnej klasy życia. Ten trzeci gaz w żadnym stopniu nie czyni powietrza niezdatnym do oddychania dla zwierząt i roślin klas materialnych.

46:2.4

System transportu związany jest z krążącymi strumieniami energii, te główne prądy energii układają się w odstępach co szesnaście kilometrów. Dzięki zastosowaniu mechanizmów fizycznych, materialne istoty planety mogą poruszać się z prędkością wahającą się od trzystu do ośmiuset kilometrów na godzinę. Ptaki transportowe lecą z prędkością około stu sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Aparaty powietrzne Synów Materialnych lecą z prędkością około ośmiuset kilometrów na godzinę. Istoty materialne i wczesne istoty morontialne muszą używać tych mechanicznych środków transportu, ale osobowości duchowe poruszają się dzięki łączności z wyższymi siłami i duchowymi źródłami energii.

46:2.5

Jerusem i związane z nim światy wyposażone są w dziesięć standardowych grup życia materialnego, charakterystycznych dla sfer zaprojektowanych Nebadonu. Skoro jednak na Jerusem nie ma ewolucji organicznej, nie ma tam również antagonistycznych form życia, nie istnieje walka o byt i nie ma przetrwania najlepiej dostosowanych. Istnieje tutaj raczej twórcze dostosowanie, będące przedsmakiem piękna, harmonii i doskonałości wiecznych światów centralnego i boskiego wszechświata. Całą tą twórczą doskonałość cechuje bardzo ciekawe połączenie życia materialnego i morontialnego, które artystycznie kontrastują ze sobą dzięki pracy niebiańskich twórców oraz ich kolegów.

46:2.6

Jerusem doprawdy jest przedsmakiem rajskiej chwały i wspaniałości. Jednak nie możecie się spodziewać, że zdobędziecie adekwatne pojęcie o tych, wspaniałych światach zaprojektowanych, dzięki jakiejkolwiek próbie ich opisania. Jest tu tak mało tego, co można porównać z czymkolwiek na waszym świecie a nawet te rzeczy na Jerusem tak dalece przewyższają rzeczy na Urantii, że porównywanie ich jest prawie groteskowe. Nie możecie raczej mieć niczego zbliżonego do prawdziwych idei niebiańskich światów, zanim naprawdę nie przybędziecie do Jerusem, ale w nie tak odległej przyszłości będziecie porównywać wasze doświadczenia w stolicy systemu, z waszym późniejszym przybyciem do bardziej odległych sfer szkoleniowych wszechświata, superwszechświata i Havony.

46:2.7

Sektor produkcyjny albo laboratoryjny Jerusem jest rozległą domeną, którą Urantianom trudno byłoby rozpoznać jako taką, ponieważ nie ma tam dymiących kominów; tym niemniej z tymi, specjalnymi światami związana jest skomplikowana organizacja materialna, doskonałość techniki mechanicznej i osiągnięć materialnych, które mogłyby zdziwić, nawet przerazić, waszych najbardziej doświadczonych chemików i wynalazców. Zastanówcie się nad tym, że pierwszy świat przetrzymania na waszej drodze do Raju jest znacznie bardziej materialny niż duchowy. W czasie waszego pobytu na Jerusem i na jego światach przejściowych, jesteście znacznie bliżej waszego ziemskiego życia, złożonego z rzeczy materialnych, niż późniejszego życia zaawansowanego bytu duchowego.

46:2.8

Góra Serafin, najwyższe wzniesienie na Jerusem, ma prawie cztery i pół tysiąca metrów wysokości i jest punktem odlotu wszystkich serafinów transportujących. Różne urządzenia mechaniczne stosowane są w tym celu, żeby dać energię wstępną, potrzebną do wyrwania się z objęć planetarnej grawitacji i do pokonania oporu powietrza. Transport seraficzny odlatuje co trzy sekundy czasu Urantii w okresie światła, a czasami późno w okres zmroku. Transportowcy startują z prędkością około czterdziestu kilometrów na sekundę czasu Urantii i nie osiągają standartowej prędkości, zanim nie znajdą się ponad trzy tysiące kilometrów od Jerusem.

46:2.9

Transporty lądują na kryształowym polu, na tak zwanym szklanym morzu. Obszar ten otaczają stacje przyjmujące dla różnych klas istot, lecących przez przestrzeń transportem seraficznym. W pobliżu stacji polarnego kryształu, przyjmującej odwiedzających badaczy, będziecie mogli wejść na perłowe obserwatorium i oglądać rozległą mapę plastyczną całej planety zarządu.


◄ 46:1
 
46:3 ►