◄ Przekaz 45
  Część 2 ▲
Przekaz 47 ►
Przekaz 46

Zarząd systemu lokalnego

Fizyczne aspekty Jerusem  •  Cechy fizyczne Jerusem  •  Transmisje Jerusem  •  Obszary mieszkalne i administracyjne  •  Okręgi Jerusem  •  Kwadraty wykonawczo-administracyjne  •  Prostokąty—spornagie  •  Trójkąty Jerusem

JERUSEM, zarząd Satanii, jest przeciętną stolicą systemu lokalnego i niezależnie od licznych aberracji, spowodowanych buntem Lucyfera i obdarzeniem Urantii przez Michała, jest to sfera typowa wśród podobnych jej sfer. Wasz system lokalny przeżywał pewne burzliwe wypadki, ale teraz jest zarządzany bardzo sprawnie, a w miarę upływu epok rezultaty dysonansu będą powoli, ale pewnie likwidowane. Wraca porządek i dobra wola a warunki na Jerusem coraz bardziej zbliżają się do stanu niebiańskiego według waszych tradycji, jako że zarząd systemu naprawdę jest niebem, takim, jakie sobie wyobraża większość ludzi religijnych wieku dwudziestego.


 
 
46:1 ►
Księga Urantii