◄ 46:3
Przekaz 46
46:5 ►

Zarząd systemu lokalnego

4. Obszary mieszkalne i administracyjne

46:4.1

Znaczna część Jerusem przeznaczona jest na tereny mieszkalne, podczas gdy w innych rejonach stolicy systemu prowadzone są niezbędne funkcje administracyjne, razem z kierowaniem 619 zamieszkałymi sferami, 56 światami kultury przejściowej i samą stolicą systemu. Na Jerusem i w Nebadonie taką organizację klasyfikuje się następująco:

46:4.2

1. Okręgi—rejony mieszkalne dla istot nie rodzimych.

46:4.3

2. Kwadraty—wykonawczo-administracyjne obszary systemu.

46:4.4

3. Prostokąty—miejsca spotkań niższego życia rodzimego.

46:4.5

4. Trójkąty—lokalne albo jerusemskie obszary administracyjne.

46:4.6

Organizacja funkcjonowania systemu w okręgi, kwadraty, prostokąty i trójkąty jest wspólna dla wszystkich stolic systemu w Nebadonie. W innym wszechświecie może panować zupełnie inna organizacja. Sprawy te regulują zróżnicowane plany Synów Stwórcy.

46:4.7

Nasza opowieść o terenach mieszkalnych i administracyjnych nie uwzględnia rozległych i pięknych posiadłości Materialnych Synów Boga, stałych obywateli Jerusem, ani też nie wspominamy tutaj o licznych innych, fascynujących klasach istot duchowych i prawie duchowych. Na przykład: Jerusem korzysta z efektywnej służby spirongów, zaplanowanych do działania w systemie. Istoty te zajmują się służbą duchową dla nadmaterialnych mieszkańców i gości. Są wspaniałą grupą inteligentnych i pięknych istot, które okresowo pomagają wyższym istotom morontialnym i pomocnikom morontialnym, zajmującym się konserwacją i zdobnictwem wszystkich wytworów morontialnych. Są na Jerusem tym, czym są istoty pośrednie na Urantii—pośredni pomocnicy, działający pomiędzy tym, co materialne a tym, co duchowe.

46:4.8

Stolice systemów są unikalne pod tym względem, że są to jedyne światy, na których przejawiają się prawie doskonale wszystkie trzy stadia bytu wszechświata: materialne, morontialne i duchowe. Czy jesteście osobowościami materialnymi, morontialnymi czy duchowymi, będziecie się czuć na Jerusem tak jak w domu; dotyczy to także istot złożonych, takich jak pośredni i Synowie Materialni.

46:4.9

Jerusem ma wielkie budynki, zarówno typu materialnego jak i morontialnego, podczas gdy zdobnictwo stref czysto duchowych jest nie mniej znakomite i bogate. Gdybym tylko mógł znaleźć właściwe słowa, aby wam opowiedzieć o morontialnych odpowiednikach zdumiewającego, materialnego urządzenia Jerusem! Gdybym tylko mógł dalej prezentować podniosłą okazałość i wyrafinowaną doskonałość duchowych cech tego świata zarządu! Wasze, zrodzone z najlepszej wyobraźni koncepcje doskonałego piękna i pełni wyposażenia, mogłyby zaledwie się zbliżyć do tych wspaniałości. A Jerusem jest zaledwie pierwszym krokiem na drodze do niebiańskiej doskonałości, rajskiego piękna.


◄ 46:3
 
46:5 ►