◄ 46:4
Przekaz 46
46:6 ►

Zarząd systemu lokalnego

5. Okręgi Jerusem

46:5.1

Miejsca zamieszkania, przydzielone głównym grupom życia wszechświatowego, zwane są okręgami Jerusem. W tych narracjach nadmienia się o następujących zespołach okręgów:

46:5.2

1. Okręgi Synów Boga.

46:5.3

2. Okręgi aniołów i wyższych duchów.

46:5.4

3. Okręgi Wszechświatowych Pomocników, wraz z okręgami synów utrójcowionych przez stworzonych, tych, którzy nie są przydzieleni Nauczycielom-Synom Trójcy.

46:5.5

4. Okręgi Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych.

46:5.6

5. Okręgi posiadających przydział, wznoszących się śmiertelników, razem z istotami pośrednimi.

46:5.7

6. Okręgi kolonii kurtuazyjnych.

46:5.8

7. Okręgi Korpusu Finalizmu.

46:5.9

Każda z tych grup mieszkalnych składa się z siedmiu koncentrycznych i kolejno coraz bardziej wyniesionych okręgów. Wszystkie one są zbudowane według tych samych zasad, ale mają różne rozmiary i zrobione są z innych materiałów. Wszystkie otoczone są przez obszerne ogrodzenia, pnące się wzwyż i tworzące szerokie promenady, całkowicie otaczające każdą grupę siedmiu koncentrycznych okręgów.

46:5.10

1. Okręgi Synów Boga. Chociaż Synowie Boga mają planetę dla swej własnej społeczności—jeden ze światów kultury przejściowej—na Jerusem zajmują oni również obszerne domeny. Na świecie ich kultury przejściowej wznoszący się śmiertelnicy współpracują swobodnie z wszystkimi klasami Boskiego synostwa. Będziecie tam osobiście poznawać i kochać tych Synów, jednak ich życie społeczne ograniczone jest w znacznej mierze do tego świata specjalnego i jego satelitów. Z kolei w okręgach Jerusem można obserwować przy pracy różne grupy synostwa. A skoro wzrok morontialny ma bardzo szeroki zakres, możecie spacerować po promenadach Synów i przypatrywać się ciekawym zajęciom ich różnorodnych klas.

46:5.11

Siedem okręgów Synów to okręgi współśrodkowe i kolejno wypiętrzone, tak, że każdy z zewnętrznych, większych okręgów, góruje nad wewnętrznymi, mniejszymi, każdy otoczony jest przez ścianę—promenadę publiczną. Ściany te zbudowane są z kryształowych klejnotów, jaskrawo błyszczących i tak są wyniesione, aby górowały nad poszczególnymi okręgami mieszkalnymi. Jest wiele bram—od pięćdziesięciu do stu pięćdziesięciu tysięcy—przenikających każdą ze ścian, stanowią je pojedyncze, perłowe kryształy.

46:5.12

Pierwszy okrąg domeny Synów zajmowany jest przez Synów-Arbitrów oraz ich osobisty personel. Koncentrują się tutaj wszelkie plany i bezpośrednie poczynania, dotyczące obdarzeń i służb orzecznictwa tych Synów jurydycznych. Poprzez to właśnie centrum Avonale systemu utrzymują kontakt z wszechświatem.

46:5.13

Drugi okrąg jest zajmowany przez Nauczycieli-Synów Trójcy. W tej świętej domenie Daynale oraz ich pomocnicy prowadzą nauczanie nowoprzybyłych, Nauczycieli-Synów klasy pierwszej. W całej tej pracy efektywnie im pomaga grupa pewnych partnerów Gwiazd Błyszczących Wieczornych. Synowie utrójcowieni przez stworzonych zajmują sektor w okręgu Daynali. Nauczyciele-Synowie Trójcy są najbliżsi pozycji osobistych reprezentantów Ojca Uniwersalnego w systemie lokalnym; przynajmniej są istotami pochodzącymi od Trójcy. Ten drugi okrąg jest domeną niezwykle interesującą dla całej społeczności Jerusem.

46:5.14

Trzeci okrąg poświęcony jest Melchizedekom. Przebywają tutaj szefowie systemu i nadzorują prawie nieskończoną gamę prac tych wszechstronnych Synów. Od pierwszego świata-mieszkania, przez całą jerusemską drogę wznoszenia się, Melchizedecy są dla śmiertelników zastępczymi ojcami i doradcami, zawsze są pod ręką. Nie od rzeczy będzie stwierdzić, że ich wpływ jest dominujący w Jerusem, obok przebywających tam zawsze Materialnych Synów i Córek.

46:5.15

Czwarty okrąg jest tym miejscem, gdzie przebywają Vorondadecy oraz wszelkie inne klasy Synów odwiedzających i obserwatorów, którzy nie mają innego miejsca pobytu. W tym okręgu zamieszkują Najwyżsi Ojcowie Konstelacji, podczas wizyt inspekcyjnych systemu lokalnego. Perfektorzy Mądrości, Niebiańscy Radcy i Uniwersalni Cenzorzy, wszyscy przebywają w tym okręgu, kiedy pełnią swe obowiązki w systemie.

46:5.16

Piąty okrąg jest mieszkaniem Lanonandeków, tej klasy synostwa, do której należą Władcy Systemu i Książęta Planetarni. Trzy grupy Lanonandeków mieszają się ze sobą, kiedy są u siebie w domu, w tej domenie. W tym okręgu znajdują się ich rezerwy dla systemu, podczas gdy Władca Systemu posiada świątynię, usytuowaną w centrum grupy struktur zarządzania, na wzgórzu administracyjnym.

46:5.17

Szósty okrąg jest miejscem, gdzie oczekują Nosiciele Życia systemu. Są tutaj zgromadzone wszystkie klasy tych Synów i stąd wychodzą na swe światowe misje.

46:5.18

Siódmy okrąg jest miejscem spotkania wznoszących się synów, tych śmiertelników z wyznaczonymi funkcjami, którzy mogą tymczasowo działać w zarządzie systemu, wraz ze swymi seraficznymi partnerami. Wszyscy eks-śmiertelnicy, powyżej statusu obywateli Jerusem a poniżej finalistów, zaliczani są do tej grupy, która ma swą główną siedzibę w tym właśnie okręgu.

46:5.19

Cyrkularne w swym kształcie posiadłości Synów zajmują ogromny obszar i aż do tysiąca dziewięciuset lat temu w ich centrum była wielka pusta przestrzeń. Ten centralny rejon zajmowany jest teraz przez ogromy monument, poświęcony Michałowi, ukończony jakieś pięćset lat temu. Czterysta dziewięćdziesiąt pięć lat temu, kiedy ta świątynia była poświęcana, Michał przybył wtedy we własnej osobie i całe Jerusem słyszało wzruszającą historię o tym, jak Syna-Mistrz obdarzył Urantię, najskromniejszą w Satanii. Monument Michała jest teraz ośrodkiem wszelkiej działalności, związanej z zarządzaniem systemu, która została zmodyfikowana obdarzeniem dokonanym przez Michała, razem z większością funkcji przeniesionych zupełnie niedawno z Salvingtonu. Personel monumentu składa się z ponad miliona osobowości.

46:5.20

2. Okręgi aniołów. Okręgi aniołów, podobnie jak obszar mieszkalny Synów, składają się z siedmiu współśrodkowych, stopniowo wznoszących się okręgów, z których każdy kolejny góruje nad obszarami wewnętrznymi.

46:5.21

Pierwszy okrąg aniołów zajmowany jest przez Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha, które mogą przebywać na świecie zarządu—przez Samotnych Posłańców i ich towarzyszy. Drugi okrąg poświęcony jest zastępom posłańców, Doradcom Proceduralnym, ich towarzyszom, inspektorom i rejestratorom, kiedy pracują od czasu do czasu na Jerusem. Trzeci okrąg zajmują duchy usługujące, ich wyższe klasy i grupy.

46:5.22

Czwarty okrąg zajmują serafini administratorzy a serafini służący w systemie lokalnym, takim jak Satania, stanowią „niezliczone rzesze aniołów”. Okrąg piąty zajmowany jest przez serafinów planetarnych, podczas gdy szósty jest miejscem pobytu opiekunów przejścia. Okrąg siódmy jest miejscem pobytu pewnych, nie objawionych klas serafinów. Rejestratorzy wszystkich tych grup aniołów nie mieszkają ze swymi współbraćmi, zamieszkują oni w jerusemskiej świątyni rejestrów. Wszystkie rejestry prowadzone są w potrójnej formie, w trojakiej hali archiwów. W zarządzie systemu rejestry utrwalane są w formie materialnej, morontialnej i duchowej.

46:5.23

Siedem okręgów otoczone jest panoramiczną wystawą jerusemską, której obwód wynosi osiem tysięcy kilometrów, przedstawiającą zaawansowanie światów zaludnionych Satanii, a jest ona ciągle korygowana, tak, aby rzeczywiście obrazowała aktualne warunki poszczególnych planet. Nie mam wątpliwości, że ta rozległa promenada, górująca nad okręgami aniołów, pierwsza przykuje waszą uwagę na Jerusem, gdy w czasie waszych wcześniejszych odwiedzin dostaniecie pozwolenie na dłuższy wypoczynek.

46:5.24

Wystawa ta jest pod opieką istot rodzimych dla Jerusem, którym pomagają wznoszące się istoty z różnych światów Satanii, zatrzymujące się na Jerusem po drodze na Edentię. Dla przedstawienia warunków planetarnych i światowego postępu używa się wielu metod, niektóre są wam znane, ale w większości techniki te nie są znane na Urantii. Wystawa ta zajmuje wierzchnią krawędź rozległej ściany. Pozostała część promenady jest prawie zupełnie odkryta i wyjątkowo i pięknie zdobiona.

46:5.25

3. Okręgi Wszechświatowych Pomocników posiadają na ogromnej, centralnej przestrzeni, zarząd Gwiazd Wieczornych. Mieści się tutaj systemowy zarząd Galantii, zastępcy szefa tej potężnej grupy superaniołów, który pierwszy ze wszystkich wzniosłych Gwiazd Wieczornych otrzymał przydział. Jest to jeden z okazalszych sektorów administracyjnych Jerusem, choć zalicza się on raczej do nowszych konstrukcji. Centrum to ma osiemdziesiąt kilometrów średnicy. Główną siedzibą Galantii jest monolityczny, lany kryształ, zupełnie przezroczysty. Takie materialno-morontialne kryształy są bardzo cenione, zarówno przez istoty morontialne jak i materialne. Stworzone Gwiazdy Wieczorne wywierają wpływ na całe Jerusem, dzięki posiadaniu cech nadosobowych. Cały ten świat nabrał posmaku duchowego, od kiedy tak wiele różnych funkcji przeniesiono tutaj z Salvingtonu.

46:5.26

4. Okręgi Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych. Różne klasy Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych rozmieszczone są współśrodkowo, wokół ogromnej świątyni mocy, w której przewodniczy im szef mocy systemu, w powiązaniu z szefem Nadzorców Mocy Morontialnej. Świątynia mocy jest jednym z dwu sektorów na Jerusem, gdzie nie są wpuszczani wznoszący się śmiertelnicy oraz istoty pośrednie. Drugi to sektor dematerializacji w strefie Synów Materialnych, grupa laboratoriów, w których serafini transportujący przekształcają istoty materialne w stan bardzo podobny do klasy bytu morontialnego.

46:5.27

5. Okręgi wznoszących się śmiertelników. Centralny obszar okręgów wznoszących się śmiertelników zajmowany jest przez grupę 619 planetarnych monumentów, reprezentujących światy zamieszkałe systemu, przez te struktury, które okresowo poddawane są znacznym zmianom. Do przywilejów śmiertelników z każdego świata należy aprobowanie, od czasu do czasu, pewnych przekształceń czy uzupełnień w ich planetarnych monumentach. Wielu zmian dokonuje się nawet teraz w strukturach Urantii. Centrum tych 619 świątyń zajmowane jest przez funkcjonujący model Edentii i wielu jej światów kultury wznoszenia się. Model ten ma sześćdziesiąt kilometrów średnicy i jest w istocie kopią układu Edentii, wierną w każdym szczególe.

46:5.28

Wznoszące się istoty lubią swe jerusemskie służby i z przyjemnością obserwują metody działania innych grup. Wszystko, co się robi w różnych okręgach, mogą obserwować bez żadnych przeszkód wszystkie istoty z całego Jerusem.

46:5.29

Wszelka działalność na takim świecie podzielona jest na trzy różne grupy: praca, rozwój i zabawa. Inaczej mówiąc jest to: służba, nauka i relaks. Te kompleksowe działania polegają na utrzymywaniu stosunków społecznych, grupowej rozrywce i czczeniu Boga. Współdzialanie z różnorodnymi grupami osobowości, z ich klasami bardzo odległymi od własnych współbraci, ma wielkie wartości edukacyjne.

46:5.30

6. Okręgi kolonii kurtuazyjnych. Siedem okręgów kolonii kurtuazyjnych uświetniają trzy ogromne struktury: olbrzymie obserwatorium astronomiczne Jerusem, gigantyczna galeria sztuki Satanii i rozległa hala zgromadzeń, prowadzonych przez organizatorów powrotu—teatr przedstawień morontialnych, poświęconych odpoczynkowi i rozrywce.

46:5.31

Niebiańscy twórcy, kierując spornagiami, tworzą mnóstwo kreatywnych dekoracji oraz monumentalnych pomników, których pełno jest na każdym placu zgromadzeń publicznych. Pracownie tych twórców zaliczają się do największych i najpiękniejszych ze wszystkich, niezrównanych budowli tego wspaniałego świata. Inne kolonie kurtuazyjne mają również swe obszerne i piękne centrale. Wiele tych budynków skonstruowanych jest wyłącznie z krystalicznych klejnotów. Wszystkie światy zaprojektowane są bogate w kryształy i tak zwane metale szlachetne.

46:5.32

7. Okręgi finalistów mają unikalną strukturę w swym centrum. I taka sama, pusta świątynia, znajduje się w zarządzie każdego systemu na obszarze całego Nebadonu. Na Jerusem budowla ta opieczętowana jest insygniami Michała i nosi napis: „Nie poświęcona siódmemu stadium ducha—wiecznemu przeznaczeniu”. Gabriel umieścił tę pieczęć w świątyni tajemnicy i nikt prócz Michała nie potrafialbo nie może złamać pieczęci władzy, nałożonej przez Gwiazdę Jasną i Poranną. Kiedyś powinniście zobaczyć tą cichą świątynię, nawet, jeśli nie uda się wam zgłębić jej tajemnicy.

46:5.33

Inne okręgi Jerusem. W dodatku do okręgów mieszkalnych, są na Jerusem liczne inne miejsca, przeznaczone do zamieszkania.


◄ 46:4
 
46:6 ►