◄ Przekaz 46
  Część 2 ▲
Przekaz 48 ►
Przekaz 47

Siedem światów-mieszkań

Świat finalistów  •  Ochronka próbna  •  Pierwszy świat-mieszkanie  •  Drugi świat-mieszkanie  •  Trzeci świat-mieszkanie  •  Czwarty świat-mieszkanie  •  Piąty świat-mieszkanie  •  Szósty świat-mieszkanie  •  Siódmy świat-mieszkanie  •  Obywatelstwo Jerusem

KIEDY Syn Stwórcy przebywał na Urantii, mówił o „wielu mieszkaniach we wszechświecie Ojca”. W pewnym sensie wszystkie pięćdziesiąt sześć światów, okrążających Jerusem, poświęcone jest kulturze przejściowej wznoszących się śmiertelników, ale to siedem satelitów pierwszego świata specyficznie nazywane jest światami-mieszkaniami.

47:0.2

Pierwszy świat przejściowy zajmuje się raczej wyłącznie sprawami wznoszenia się istot, stanowiąc zarząd korpusu finalistów, przydzielonych do Satanii. Świat ten służy teraz za główną siedzibę ponad stu tysiącom kompanii finalistów, a w każdej takiej grupie jest tysiąc tych gloryfikowanych istot.

47:0.3

Kiedy system zostaje ustanowiony w światłości i życiu i kiedy światy-mieszkania, jeden po drugim, przestają służyć za miejsca nauczania śmiertelników, przejmowane są one przez zwiększającą się populację finalistów, gromadzącą się w starszych i bardziej zaawansowanych systemach.

47:0.4

Siedem światów-mieszkań funkcjonuje pod kierownictwem nadzorców morontialnych i Melchizedeków. Na każdym takim świecie znajduje się tymczasowy gubernator, bezpośrednio odpowiedzialny przed władcami Jerusem. Na każdym ze światów-mieszkań rozjemcy z Uversy mają swój zarząd, z którym sąsiaduje lokalne miejsce spotkań Doradców Proceduralnych. Organizatorzy powrotu i niebiańscy twórcy także mają na każdym z tych światów swój zarząd grupowy. Spirongi działają począwszy od pierwszego świata, podczas gdy wszystkie siedem światów, łącznie z innymi planetami kultury przejściowej i światem zarządu, jest dobrze zaopatrzone w standardowo stworzone spornagie.


 
 
47:1 ►
Księga Urantii