◄ 46:6
Przekaz 46
46:8 ►

Zarząd systemu lokalnego

7. Prostokąty—spornagie

46:7.1

Tysiąc prostokątów zajmowanych jest na Jerusem przez niższe życie rodzime planety stołecznej a w ich centrum usytuowany jest rozległy, okrągły zarząd spornagii.

46:7.2

Na Jerusem będziecie zdumieni osiągnięciami rolniczymi cudownych spornagii. Ziemię uprawia się tutaj zasadniczo dla efektów estetycznych i dekoracyjnych. Spornagie są ogrodnikami powierzchni światów zarządu i są zarówno oryginalne jak i artystyczne w swym traktowaniu otwartych przestrzeni Jerusem. Do uprawy ziemi używają zarówno zwierząt jak i licznych wynalazków mechanicznych. Są inteligentnymi specjalistami w stosowaniu środków mocy tych domen, jak również w używaniu licznych klas swych pomniejszych braci, niższych stworzeń zwierzęcych, jakich wiele zostało im danych na tych specjalnych światach. Obecnie ta klasa życia zwierzęcego nadzorowana jest głównie przez wznoszące się istoty pośrednie ze światów ewolucyjnych.

46:7.3

Dostrajacze nie zamieszkują spornagii. Spornagie nie posiadają również trwałych dusz, mają jednak długie życie, czasami aż do czterdziestu czy pięćdziesięciu tysięcy standardowych lat. Jest ich bardzo dużo a służą fizycznie wszystkim tym klasom osobowości wszechświata, które potrzebują materialnej pomocy.

46:7.4

Chociaż spornagie nie mają ani nie kształtują przeżywających dusz, choć nie posiadają osobowości, tym niemniej rozwijają indywidualność, która może doznawać reinkarnacji. Kiedy z upływem czasu ciała fizyczne tych unikalnych stworzeń niszczeją, na skutek wieku i zużycia, ich stwórcy, z pomocą Nosicieli Życia, wytwarzają nowe ciała, w których stare spornagie kontynuują na nowo swój byt.

46:7.5

Spornagie są jedynymi istotami w całym wszechświecie Nebadon, które doznają pewnego rodzaju reinkarnacji. Reagują one tylko na pierwsze pięć przybocznych umysłów-duchów; nie reagują na duchy czci i mądrości. Jednak pięć przybocznych umysłów równa się pełni szóstego poziomu rzeczywistości i to jest ten czynnik, który trwa jako empiryczna tożsamość.

46:7.6

Gdy próbuję opisać te pożyteczne i niezwykłe istoty, brakuje mi środków porównawczych, gdyż nie ma na światach ewolucyjnych zwierząt mogących się z nimi równać. Zostały zaprojektowane przez Nosicieli Życia, w ich obecnej formie oraz statusie i nie są istotami ewolucyjnymi. Są dwupłciowe i się rozmnażają, gdy trzeba zwiększyć ich populację.

46:7.7

Może najlepiej będę mógł zasugerować cokolwiek umysłom Urantii, w sprawie natury tych pięknych i pożytecznych stworzeń, gdy powiem, że posiadają one cechy wiernego konia i przywiązanego psa oraz przejawiają inteligencję wyższą niż u najwyższych typów szympansów. Oceniając według materialnych standardów Urantii, są wyjątkowo piękne. Szczególnie sobie cenią uwagę, jako im okazują materialni i częściowo materialni goście, przebywających na tych zaprojektowanych światach. Posiadają wzrok, który w dodatku do istot materialnych pozwala im rozpoznawać istoty morontialne, niższe klasy anielskie, istoty pośrednie i niektóre z niższych klas osobowości duchowych. Nie rozumieją czczenia Nieskończonego ani nie pojmują doniosłości Wiecznego, jednak przez przywiązanie do swych zwierzchników przyłączają się do widzialnego, duchowego czczenia ich domen.

46:7.8

Są tacy, którzy wierzą, że w przyszłej epoce wszechświata wierne spornagie wyzwolą się ze swego zwierzęcego poziomu bytu i osiągną wartościowe, ewolucyjne przeznaczenie, polegające na stopniowym rozwoju intelektualnym a nawet na osiągnięciach duchowych.


◄ 46:6
 
46:8 ►