◄ Przekaz 37
  Część 2 ▲
Przekaz 39 ►
Przekaz 38

Duchy usługujące wszechświata lokalnego

Pochodzenie serafinów  •  Natura aniołów  •  Aniołowie nie objawieni  •  Światy seraficzne  •  Szkolenie serafinów  •  Organizacja seraficzna  •  Cherubini i sanobini  •  Rozwój cherubinów i sanobinów  •  Istoty pośrednie

ISTNIEJĄ trzy odmienne klasy osobowości Nieskończonego Ducha. Impulsywny apostoł to rozumiał, gdy pisał, nawiązując do Jezusa: „On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce”. Aniołowie są posługującymi duchami czasu; władze—zastępy posłańców przestrzeni; moce—wyższe osobowości Nieskończonego Ducha.

38:0.2

Tak jak supernafini we wszechświecie centralnym i sekonafini w superwszechświecie, tak serafini wraz z towarzyszącymi im cherubinami i sanobinami, tworzą anielski korpus wszechświata lokalnego.

38:0.3

Serafini jako tacy są zaplanowani dość jednolicie. Od wszechświata do wszechświata, przez wszystkie siedem superwszechświatów, wykazują oni minimalne zróżnicowanie; ze wszystkich duchowych typów istot osobowych są najbardziej ujednoliceni. Ich różnorodne klasy tworzą korpus sprawnych, pospolitych opiekunów kreacji lokalnych.


 
 
38:1 ►
Księga Urantii