◄ Przekaz 36
  Część 2 ▲
Przekaz 38 ►
Przekaz 37

Osobowości wszechświata lokalnego

Wszechświatowi Pomocnicy  •  Gwiazdy Błyszczące Wieczorne  •  Archaniołowie  •  Asystenci Najwyższych Ojców  •  Wysocy Komisarze  •  Niebiańscy Nadzorcy  •  Nauczyciele Światów-Mieszkań  •  Przydziały wyższych klas duchowych  •  Stali obywatele wszechświata lokalnego  •  Inne grupy istot wszechświata lokalnego

NA CZELE wszystkich osobowości w Nebadonie stoi ich Stwórca, Syn-Mistrz, Michał, ojciec i władca wszechświata. Matka Duch, Boska Opiekunka wszechświata lokalnego, jest partnerką Michała w boskości i dopełnia Syna w atrybutach stwórczych. W dosłownym znaczeniu, stwórcy ci są Ojcem-Synem i Matką-Duchem wszystkich istot rodzimych dla Nebadonu.

37:0.2

Poprzednie przekazy miały do czynienia ze stworzonymi klasami synostwa; kolejne narracje opisywać będą duchy posługujące i wznoszące się klasy synostwa. Ten przekaz zajmuje się głównie grupą pośrednią, Wszechświatowymi Pomocnikami, ale przynosi także skrócony przegląd niektórych innych, wyższych duchów przebywających w Nebadonie i pewnych klas stałego obywatelstwa wszechświata lokalnego.


 
 
37:1 ►
Księga Urantii