◄ Przekaz 54
  Część 2 ▲
Przekaz 56 ►
Przekaz 55

Sfery światłości i życia

Świątynia morontialna  •  Śmierć a transponowanie  •  Złoty wiek  •  Przemiany administracyjne  •  Punkt kulminacyjny rozwoju materialnego  •  Indywidualny śmiertelnik  •  Stadium pierwsze albo planetarne  •  Stadium drugie albo systemu  •  Stadium trzecie albo konstelacji  •  Stadium czwarte albo wszechświata lokalnego  •  Stadium mniejszego i większego sektora  •  Stadium siódme albo superwszechświata

EPOKA światłości i życia jest końcowym, ewolucyjnym osiągnięciem świata czasu i przestrzeni. Od wczesnych dni człowieka prymitywnego, zamieszkały świat przechodzi kolejne epoki planetarne—epoki przed i po Księciu Planetarnym, epokę poadamiczną, epokę po Synu-Arbitrze i epokę po Synu obdarzającym. I wtedy taki świat jest gotowy do szczytu sukcesów ewolucyjnych, do stabilnego stanu światłości i życia, osiągniętego dzięki kolejnym misjom planetarnych Nauczycieli-Synów Trójcy, razem z ich coraz bardziej zaawansowanymi objawieniami boskiej prawdy i kosmicznej mądrości. Kiedy Nauczyciele-Synowie próbują zapoczątkować końcową epokę planetarną, zawsze korzystają z pomocy Gwiazd Błyszczących Wieczornych a czasem Melchizedeków.

55:0.2

Epoka światłości i życia, zapoczątkowana przez Nauczycieli-Synów na koniec ich ostatniej misji planetarnej, trwa na światach zamieszkałych przez czas nieokreślony. Każde kolejne, zaawansowane stadium stabilnego statusu, może być podzielone przez czynności sędziowskie Synów-Arbitrów na kolejne systemy sprawiedliwości; jednak wszystkie takie czynności sędziowskie są czysto formalne; nie modyfikują one w żaden sposób biegu wydarzeń planetarnych.

55:0.3

Ciągły byt zapewniony mają tylko te planety, które istnieją w głównych obwodach superwszechświata, lecz tak dalece jak się orientujemy, przeznaczeniem światów ustanowionych w światłości i życiu jest posuwanie się naprzód przez wieczne epoki całego czasu przyszłego.

55:0.4

Epoka światłości i życia ma siedem stadiów rozwoju na świecie ewolucyjnym i w związku z tym należy odnotować, że światy śmiertelników zespalających się z Duchem rozwijają się po linii identycznej z tymi światami, na których się zespalają z Dostrajaczem. Siedem stadiów światłości i życia to:

55:0.5

1. Stadium pierwsze albo planetarne.

55:0.6

2. Stadium drugie albo systemu.

55:0.7

3. Stadium trzecie albo konstelacji.

55:0.8

4. Stadium czwarte albo wszechświata lokalnego.

55:0.9

5. Stadium piąte albo sektora mniejszego.

55:0.10

6. Stadium szóste albo sektora większego.

55:0.11

7. Stadium siódme albo superwszechświata.

55:0.12

Podsumowując tę charakterystykę, stadia zaawansowanego rozwoju określane są tak, jak odnoszą się one do organizacji wszechświata, ale planetarne wartości każdego stadium mogą być osiągnięte przez jakikolwiek świat zupełnie niezależnie od rozwoju innych światów, czy też nadplanetarnych poziomów administracji wszechświata.


 
 
55:1 ►
Księga Urantii