◄ Przekaz 55
  Część 2 ▲
Przekaz 57 ►
Przekaz 56

Jedność wszechświatowa

Koordynacja fizyczna  •  Jedność intelektualna  •  Zjednoczenie duchowe  •  Zjednoczenie osobowości  •  Jedność Bóstwa  •  Zjednoczenie Bóstwa ewolucyjnego  •  Wszechświatowe następstwa ewolucji  •  Najwyższy unifikator  •  Wszechświatowa jedność absolutna  •  Prawda, piękno i dobroć

BÓG jest jednością. Bóstwo jest wszechstronnie skoordynowane. Wszechświat wszechświatów jest jednym, wielkim, scalonym mechanizmem, który kontrolowany jest absolutnie przez jeden nieskończony umysł. Domeny fizyczne, intelektualne i duchowe wszechświatowego stworzenia są ze sobą bosko związane. To, co doskonałe i to, co niedoskonałe jest ściśle związane ze sobą i dlatego też może skończona, ewolucyjna istota, wznieść się do Raju, posłuszna poleceniu Ojca Uniwersalnego: „Bądźcie więc doskonali, nawet tak, jak ja doskonały jestem”.

56:0.2

Wszystkie zróżnicowane poziomy stworzenia są zjednoczone w planach i administracji Architektów Wszechświata Nadrzędnego. Dla ograniczonych umysłów czasowo-przestrzennych śmiertelników wszechświat może przedstawiać wiele problemów i sytuacji, które pozornie są wyrazem dysharmonii i ukazują brak efektywnej koordynacji; jednak ci z nas, którzy potrafią dostrzec rozległe obszary fenomenu wszechświata i którzy są bardziej doświadczeni w sztuce znajdowania podstawowej jedności, stanowiącej fundament twórczej różnorodności, oraz w odkrywaniu boskiej jednolitości, rozciągającej się na całe to funkcjonowanie wielorakości, lepiej dostrzegają jeden Boski cel, jak uwidacznia się on we wszystkich, różnorodnych przejawach wszechświatowej energii stwórczej.


 
 
56:1 ►
Księga Urantii