◄ 56:7
Przekaz 56
56:9 ►

Jedność wszechświatowa

8. Najwyższy unifikator

56:8.1

W doświadczeniu człowieka śmiertelnego Istota Najwyższa sprawuje trojaką funkcję: po pierwsze, jest unifikatorem czasowo-przestrzennej boskości Boga Siedmiorakiego; po drugie, jest tym maksimum Bóstwa, jakie skończone istoty faktycznie mogą zrozumieć; po trzecie, jest jedyną drogą dochodzenia śmiertelnego człowieka do transcendentalnego doświadczenia, polegającego na połączeniu się z absonicznym umysłem, wiecznym duchem i rajską osobowością.

56:8.2

Wzniośli finaliści, zrodzeni we wszechświatach lokalnych, wychowani w superwszechświatach i nauczani we wszechświecie centralnym, obejmują swym osobistym doświadczeniem pełen potencjał zrozumienia czasowo-przestrzennej boskości Boga Siedmiorakiego, zjednoczonego w Najwyższym. Finaliści kolejno służą we wszechświatach innych niż te, z których pochodzą, tym samym nakładają doświadczenie na doświadczenie, aż zostanie opanowana pełnia siedmiorakiej różnorodności tego doświadczenia istoty stworzonej, które jest możliwe do przyswojenia. Finaliści, dzięki służbie zamieszkujących ich Dostrajaczy, mogą znaleźć Ojca Uniwersalnego, ale dzięki metodom doświadczalnym tacy finaliści dochodzą do prawdziwego poznania Istoty Najwyższej, a jest ich przeznaczeniem służyć temu Bóstwu Najwyższemu i objawiać je w przyszłych wszechświatach przestrzeni zewnętrznej i dla tych wszechświatów.

56:8.3

Rozważcie, że wszystko to, co Bóg Ojciec i jego Rajscy Synowie dla nas robią, my z kolei mamy możność robić w duchu dla wyłaniającej się Istoty Najwyższej i w tej Istocie. Doświadczanie miłości, radości i służby we wszechświecie jest wzajemne. Bóg Ojciec nie chce, aby jego synowie oddawali mu wszystko to, czym on ich obdarza, ale oni z kolei obdarzają (lub mogą obdarzać) wszystkim tym swoich braci i ewoluującą Istotę Najwyższą.

56:8.4

Wszystkie zjawiska stwórcze są odbiciem poprzedzających je działań stwórcyducha. Jezus powiedział i jest to literalną prawdą: „nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni”. Z czasem wy, śmiertelnicy, być może zaczniecie objawiać Najwyższego waszym braciom i coraz bardziej wzbogacać to objawienie, w miarę wznoszenia się do Raju. W wieczności, być może będziecie mogli coraz szerzej objawiać tego Boga istotom ewolucyjnym, na poziomach najwyższości—nawet ostateczności—jako finaliści siódmego stadium.


◄ 56:7
 
56:9 ►