◄ 44:5
Przekaz 44
44:7 ►

Niebiańscy twórcy

6. Projektanci i dekoratorzy

44:6.1

Jak bardzo chciałbym umieć przedstawić znakomite dzieło tych unikalnych twórców! Każda podjęta z mojej strony próba wytłumaczenia pracy dekoratorów duchowych, może odwoływać się w materialnych umysłach tylko do waszych własnych, skromnych, choć zasługujących na szacunek, prób robienia tych rzeczy na waszym świecie umysłu i materii.

44:6.2

Korpus ten, chociaż obejmuje ponad tysiąc podsekcji zajęciowych, zgrupowany jest w następujących siedmiu głównych działach:

44:6.3

1. Mistrzowie koloru. Są to ci, którzy robią dziesięć tysięcy odcieni koloru, odzwierciedlających ducha, rozbrzmiewających swym wybornym orędziem harmonicznego piękna. W ludzkim doświadczeniu nie istnieje nic, oprócz spostrzegania koloru, do czego można by porównać tę działalność.

44:6.4

2. Projektanci dźwięku. Fale duchowe, o zróżnicowanej tożsamości i morontialnej wartości, przedstawiane są przez tych projektantów w tym, co wy nazwalibyście dźwiękiem. Impulsy te są w rzeczywistości wspaniałymi odzwierciedleniami nagich i wzniosłych, duchowych dusz niebiańskich zastępów.

44:6.5

3. Projektanci uczuć. Wzmacniacze i konserwatorzy uczuć są tymi istotami, które przechowują morontialne sentymenty i uczucia boskości, dla badań i dla podbudowania dzieci czasu, jak również dla inspiracji i uświetnienia zaawansowanych w morontii oraz posuwających się naprzód duchów.

44:6.6

4. Artyści aromatu. To porównanie funkcjonowania niebiańskich duchów do materialnego rozpoznawania zapachów chemicznych jest doprawdy niefortunne, ale śmiertelnikom z Urantii trudno byłoby zrozumieć ich służbę, gdyby użyło się innej nazwy. Twórcy ci tworzą swe różnorodne symfonie dla podbudowania i dla przyjemności postępujących naprzód dzieci światłości. Nie macie na Ziemi niczego, do czego można by nawet częściowo przyrównać ten rodzaj duchowej wspaniałości.

44:6.7

5. Dekoratorzy aparycji. Twórcy ci nie zajmują się sztuką samozdobienia czy techniką upiększania innych istot. Zajmują się wywoływaniem niezliczonych, radosnych reakcji u poszczególnych istot morontialnych i duchowych, dzięki dramatyzacji znaczenia wzajemnych zależności, określonych wartościami pozycyjnymi przynależnymi różnym klasom morontialnym i duchowym, w złożonych zespołach tych różnorodnych istot. Artyści ci organizują istoty nadmaterialne tak, jak wy byście układali żywe nuty muzyczne, aromaty i wizje, a potem zestawiali je razem w hymny chwały.

44:6.8

6. Projektanci smaku. Jak opowiedzieć wam o tych artystach!? Mogę wam nieśmiało zasugerować, że udoskonalają oni poczucie morontialnego gustu i usiłują także poszerzyć docenianie piękna, przez zaostrzenie zmysłów rozwijających się duchów.

44:6.9

7. Syntetycy morontialni. Są mistrzami w swej sztuce i kiedy wszyscy inni dają swój indywidualny wkład, oni dodają do tej morontialnej całości rysów kulminacyjnych i wykończeniowych, osiągając tym samym inspirujące odtworzenie boskiego piękna, niosąc trwałą inspirację dla istot duchowych i ich morontialnych towarzyszy. Zanim jednak zaczniecie pojmować artystyczne wspaniałości i estetyczne piękno świata morontialnego i duchowego, musicie poczekać na wasze wyzwolenie ze zwierzęcego ciała.


◄ 44:5
 
44:7 ►