◄ 44:4
Przekaz 44
44:6 ►

Niebiańscy twórcy

5. Operatorzy energii

44:5.1

Ci ciekawi i wydajni twórcy zajmują się każdym rodzajem energii: energią fizyczną, umysłową i duchową.

44:5.2

1. Operatorzy energii fizycznej. Operatorzy energii fizycznej służą przez długi czas z dyspozytorami mocy i są ekspertami od ukierunkowania i kontroli wielu stadiów energii fizycznej. Zaznajomieni są z trzema podstawowymi nurtami i trzydziestoma dodatkowymi podziałami energii superwszechświatów. Istoty te niosą nieocenioną pomoc Nadzorcom Mocy Morontialnej ze światów przejściowych. Są wytrwałymi badaczami kosmicznych odwzorowań Raju.

44:5.3

2. Operatorzy energii umysłowej. Są oni ekspertami od komunikacji wzajemnej pomiędzy istotami morontialnymi a innymi rodzajami istot inteligentnych. Taka forma porozumiewania się pomiędzy śmiertelnikami praktycznie nie istnieje na Urantii. Są to ci specjaliści, którzy rozbudzają zdolności porozumiewania się między sobą u wznoszących się istot morontialnych, a ich praca obejmuje liczne unikalne przedsięwzięcia w łączności intelektu, które dalece przekraczają moje możliwości ich zobrazowania materialnemu umysłowi. Twórcy ci pilnie badają obwody umysłu Nieskończonego Ducha.

44:5.4

3. Operatorzy energii duchowej. Operatorzy energii duchowej stanowią ciekawą grupę istot. Energia duchowa funkcjonuje zgodnie z ustalonymi prawami, tak jak i energia fizyczna. Oznacza to, że siła duchowa, gdy się ją bada, podlega pewnym zależnościom i można ją zgodnie z nimi precyzyjnie traktować, nawet tak jak energie fizyczne. W świecie duchowym istnieją tak dobrze ustalone i niezawodne prawa, jakie obowiązują w domenach materialnych. W ciągu ostatnich kilku milionów lat ci badacze fundamentalnych praw Wiecznego Syna, rządzących energią duchową, wprowadzili w życie wiele udoskonalonych metod pobierania energii duchowej, jak stosują się one do morontialnych i innych klas istot niebiańskich we wszechświatach.

44:5.5

4. Kompleksowi operatorzy. Jest to grupa śmiałych, dobrze przeszkolonych istot, zajmujących się czynnościowymi związkami trzech pierwotnych stadiów boskiej energii, objawiającej się we wszechświatach jako energie fizyczne, umysłowe i duchowe. Są to wnikliwe osobowości, które w rzeczywistości próbują wykryć obecność Boga Najwyższego we wszechświecie, ponieważ w tym uosobieniu Bóstwa musi nastąpić empiryczne zjednoczenie całej boskości wielkiego wszechświata. W ostatnich czasach twórcy ci osiągnęli w pewnym stopniu sukces.

44:5.6

5. Doradcy transportujących. Ten korpus technicznych doradców serafinów transportujących bardzo efektywnie współpracuje z obserwatorami gwiazd, przy wypracowywaniu tras przelotu, a oprócz tego pracują oni jako asystenci naczelników transportu na światach w przestrzeni. Nadzorują ruch między sferami i przebywają na wszystkich zamieszkałych planetach. Urantia jest obsługiwana przez korpus siedemdziesięciu doradców transportujących.

44:5.7

6. Eksperci łączności. Urantia jest także obsługiwana przez dwunastu techników łączności międzyplanetarnej i międzywszechświatowej. Są to bardzo doświadczone istoty, eksperci od praw transmisji i interferencji, jak odnoszą się one do łączności danych domen. Korpus ten zajmuje się wszystkimi formami wiadomości kosmicznych, za wyjątkiem tych, które dotyczą Posłańców—Samotnych i Grawitacji. Na Urantii większość ich działalności musi być prowadzana obwodami archanielskimi.

44:5.8

7. Nauczyciele odpoczynku. Boski odpoczynek związany jest z procedurą pobierania energii duchowej. Energia morontialna i duchowa musi być uzupełniana, tak samo jak energia fizyczna, ale nie z tych samych przyczyn. Aby wam to wyjaśnić, muszę z konieczności użyć przybliżonej ilustracji; tym niemniej my, ze świata duchowego, musimy okresowo przerywać nasze stałe czynności i iść do odpowiednich miejsc spotkań, gdzie udajemy się na boski odpoczynek, tym samym odzyskujemy nasze wyczerpujące się energie.

44:5.9

Pierwsze wasze informacje o tych sprawach dostaniecie wtedy, kiedy dotrzecie do światów-mieszkań, kiedy staniecie się istotami morontialnymi i zaczniecie zapoznawać się z procedurami spraw duchowych. Wiecie o najbardziej wewnętrznej orbicie Havony i o tym, że pielgrzymi z przestrzeni, po przemierzeniu poprzednich orbit, muszą być wprowadzeni w długi i regenerujący, rajski odpoczynek. To nie jest tylko techniczny wymóg, przy przemieszczaniu się od misji czasu do służby wieczności, ale jest to także konieczność, forma odpoczynku konieczna dla uzupełnienia strat energii, związanych z końcowymi etapami doświadczenia istoty wznoszącej się i dla zgromadzenia rezerw mocy duchowej do następnego stadium egzystencji bez końca.

44:5.10

Operatorzy energii działają także na setki innych sposobów, zbyt licznych do skatalogowania, takich, jak na przykład narady z serafinami, cherubinami i sanobinami, odnośnie najwłaściwszych sposobów pobierania energii i utrzymania najbardziej użytecznej równowagi rozbieżnych sił pomiędzy aktywnymi cherubinami a biernymi sanobinami. Ci eksperci, na wiele innych jeszcze sposobów, pomagają istotom morontialnym i duchowym zrozumieć boski odpoczynek, tak ważny dla właściwego spożytkowania podstawowych energii kosmicznych.


◄ 44:4
 
44:6 ►