◄ 44:3
Przekaz 44
44:5 ►

Niebiańscy twórcy

4. Rejestratorzy myśli

44:4.1

Twórcy ci zajmują się przechowywaniem i odtwarzaniem wyższych myśli danych domen a funkcjonują w siedmiu grupach:

44:4.2

1. Przechowujący myśl. Twórcy ci zajmują się utrwalaniem wyższych myśli danych domen. Na światach morontialnych przechowują prawdziwie klejnoty myśli. Zanim po raz pierwszy przybyłem na Urantię, widziałem zapisy i słyszałem transmisję z wyboru myśli niektórych wielkich umysłów tej planety. Rejestratorzy myśli przechowują takie szlachetne idee w języku Uversy.

44:4.3

Każdy superwszechświat posiada swą własną mowę, język, którego używają jego osobowości i który obowiązuje w jego sektorach. W naszym superwszechświecie nazywany jest on językiem Uversy. Każdy wszechświat lokalny ma również swój własny język. Wszystkie wyższe klasy Nebadonu posługują się dwoma językami, zarówno językiem Nebadonu jak i mową Uversy. Kiedy się spotkają dwie osoby z różnych wszechświatów lokalnych, porozumiewają się mową Uversy; jednak, jeśli ktoś przybywa z innego superwszechświata, trzeba się uciekać do pomocy tłumacza. We wszechświecie centralnym język nie jest specjalnie potrzebny; istnieje tam doskonałe i prawie całkowite zrozumienie; tam tylko Bogowie nie są w pełni rozumiani. Zostaliśmy pouczeni, że okazjonalne spotkanie dwóch istot w Raju daje więcej wzajemnego zrozumienia, niż można by przekazać w języku śmiertelników przez tysiąc lat. Nawet na Salvingtonie „poznajemy tak, jak i zostaliśmy poznani”.

44:4.4

Na sferach morontialnych i duchowych możliwość przekładania myśli na język przekracza ludzkie pojmowanie. Nasze tempo redukcji myśli do formy stałego zapisu może zostać tak przyspieszone przez zdolnych rejestratorów, że ekwiwalent ponad pół miliona słów czy symboli myślowych można zarejestrować w minucie czasu Urantii. Języki wszechświata są znacznie doskonalsze niż mowa rozwijających się światów. Pojęciowe symbole Uversy zawierają ponad miliard znaków, chociaż zasadniczy alfabet posiada jedynie siedemdziesiąt symboli. Język Nebadonu nie jest aż tak skomplikowany, jest czterdzieści osiem podstawowych symboli, jednostek alfabetu.

44:4.5

2. Rejestratorzy idei. Druga grupa rejestratorów zajmuje się utrwalaniem obrazów pojęciowych, wzorów idei. Jest to forma trwałego zapisu, nieznana w domenach materialnych i dzięki tej metodzie mogę zdobyć więcej wiedzy w ciągu godziny waszego czasu, niż wy możecie nabyć zgłębiając zwykły język pisany przez sto lat.

44:4.6

3. Rejestratorzy ideograficzni. Posiadamy nasze odpowiedniki zarówno waszych słów pisanych jak i mówionych, jednak przy utrwalaniu myśli używamy zazwyczaj obrazowania pojęć oraz techniki ideograficznej. Ci, którzy utrwalają ideogramy, potrafią tysiąckrotnie usprawnić pracę rejestratorów idei.

44:4.7

4. Inicjatorzy oratorstwa. Ta grupa rejestratorów zajmuje się przechowywaniem myśli dla jej oratorskiego odtwarzania. W języku Nebadonu potrafimy, w półgodzinnym przemówieniu, zawrzeć treść całego życia śmiertelnika z Urantii. Jedyną waszą nadzieją zrozumienia tych spraw jest rozważanie waszych rozwianych i zniekształconych marzeń sennych, tego, jak w kilka sekund możecie przemierzyć lata doświadczeń w tych nocnych fantazjach.

44:4.8

Oratorstwo świata ducha jest jedną z bardziej wyszukanych przyjemności, jakie czekają na was, którzy słyszeliście tylko uproszczone i pełne potknięć oracje na Urantii. Istnieje muzyczna harmonia i eufonia ekspresji w oracjach Salvingtonu i Edentii, tak niesłychanie inspirujących. Owe płonące idee są jak klejnoty piękna w diademach chwały. Ale ja nie potrafię! Nie potrafię przekazać ludzkiemu umysłowi rozmiaru i głębi tych rzeczywistości z innego świata!

44:4.9

5. Kierownicy transmisji. Transmisja z Raju, z superwszechświatów i wszechświatów lokalnych, znajduje się pod generalnym nadzorem tej grupy istot utrwalających myśli. Służą oni jako cenzorzy i edytorzy, jak również koordynatorzy materiału do transmisji, adaptując do potrzeb superwszechświata wszystkie transmisje z Raju oraz adaptując i tłumacząc na poszczególne języki wszechświatów lokalnych transmisje Pradawnych Czasu.

44:4.10

Transmisje wszechświatów lokalnych także muszą być modyfikowane, dla ich odbioru przez systemy i poszczególne planety. Transmisja takich doniesień kosmicznych jest dokładnie nadzorowana, przy czym zawsze następuje potwierdzenie zwrotne, aby się upewnić, że każde doniesienie zostało prawidłowo odebrane na każdym świecie danego obwodu. Kierownicy transmisji są technicznymi ekspertami w wykorzystaniu prądów przestrzeni dla wszelkiego rodzaju łączności pomiędzy istotami inteligentnymi.

44:4.11

6. Rejestratorzy rytmu. Bez wątpienia Urantianie określiliby tych twórców poetami, choć ich działalność jest bardzo odmienna i prawie nieskończenie przewyższa waszą twórczość poetycką. Zarówno istoty morontialne jak i duchowe mniej się męczą, gdy uciekają się do rytmu, dlatego czyni się często próby zwiększenia ich wydajności jak i przydania im przyjemności przez wprowadzanie licznych funkcji w formach rytmicznych. Chciałbym, abyście mieli ten zaszczyt i mogli słyszeć niektóre poetyczne transmisje ze zgromadzeń Edentii, abyście mogli się cieszyć bogactwem koloru i dźwięku geniuszy konstelacji, którzy są mistrzami w takich znakomitych formach ekspresji i społecznego zestrojenia.

44:4.12

7. Rejestratorzy morontialni. Jestem w rozterce, ponieważ nie wiem, jak określić materialnemu umysłowi działalność tej ważnej grupy rejestratorów myśli, którym powierzono przechowywanie całokształtu obrazów z różnych zebrań, dotyczących spraw morontialnych i procesów duchowych; mogę zobrazować ich z grubsza jako grupowych fotografów światów przejściowych. Zachowują dla przyszłości ważniejsze sceny i zgromadzenia z kolejnych epok, przechowując je w archiwach hal zapisów morontialnych.


◄ 44:3
 
44:5 ►