◄ Przekaz 42
  Część 2 ▲
Przekaz 44 ►
Przekaz 43

Konstelacje

Zarząd konstelacji  •  Rządy konstelacji  •  Najwyżsi Ojcowie z Norlatiadeku  •  Góra obrad—Wierny Czasu  •  Ojcowie z Edentii po buncie Lucyfera  •  Boże ogrody  •  Univitaci  •  Światy szkoleniowe Edentii  •  Obywatelstwo Edentii

O URANTII mówi się często jako o 606 z Satanii, w Norlatiadeku z Nebadonu, co oznacza sześćset szósty zamieszkały świat w systemie lokalnym Satania, usytuowanym w konstelacji Norlatiadek, która jest jedną ze stu konstelacji wszechświata lokalnego Nebadonu. Konstelacje stanowią podstawowe sekcje wszechświata lokalnego, ich władcy są ogniwem łączącym lokalne systemy światów zamieszkałych z centralną administracją wszechświata lokalnego na Salvingtonie, a poprzez odzwierciedlanie, z superadministracją Pradawnych Czasu na Uversie.

43:0.2

Rząd waszej konstelacji usytuowany jest w grupie 771 zaprojektowanych sfer, z których najbardziej centralnie położoną i największą jest Edentia, siedziba administracji Ojców Konstelacji, Najwyższych Ojców z Norlatiadeku. Sama Edentia jest w przybliżeniu sto razy większa od waszego świata. Każda z siedemdziesięciu głównych sfer, otaczających Edentię, jest prawie dziesięć razy większa od Urantii, podczas gdy dziesięć satelitów, krążących wokół każdego z tych siedemdziesięciu światów, ma rozmiary zbliżone do Urantii. Pod względem wielkości, te 771 zaprojektowanych sfer zbliżone jest do takich samych sfer w innych konstelacjach.

43:0.3

Mierzenie czasu i obliczanie odległości jest na Edentii takie same jak na Salvingtonie a światy zarządu konstelacji, tak jak i sfery stolicy wszechświata, są w pełni wyposażone we wszystkie klasy niebiańskich istot inteligentnych. Generalnie, osobowości te nie różnią się zbytnio od tych, jakie były opisywane w związku z administracją wszechświata.

43:0.4

Do służby w konstelacjach przydzieleni są serafini nadzorcy, trzecia klasa aniołów wszechświata lokalnego. Zakładają oni swój zarząd na sferach stołecznych i służą szeroko dla okrążających te sfery morontialnych światów szkoleniowych. Siedemdziesiąt głównych sfer Norlatiadeku, wraz z siedmiuset pomniejszymi satelitami, zamieszkałe jest przez univitatów, stałych obywateli konstelacji. Wszystkie te, zaprojektowane światy, administrowane są przez różne grupy życia rodzimego, w większości nie objawione, razem z operatywnymi spirongami i pięknymi spornagiami. Życie morontialne w konstelacjach jest w środkowym punkcie porządku szkolenia morontialnego i jak możecie się spodziewać, jest zarówno typowe jak i idealne.


 
 
43:1 ►
Księga Urantii