◄ 43:6
Przekaz 43
43:8 ►

Konstelacje

7. Univitaci

43:7.1

Univitaci są stałymi obywatelami Edentii i związanych z nią światów; pod ich nadzorem jest wszystkie siedemset siedemdziesiąt światów, otaczających zarząd konstelacji. Te dzieci Syna Stwórcy i Stwórczego Ducha rzutowane są na płaszczyznę bytu istniejącą między tym, co materialne a tym, co duchowe, ale nie są to istoty morontialne. Univitaci, rodzimi dla każdej z siedemdziesięciu głównych sfer Edentii, posiadają zróżnicowane formy widzialne, a śmiertelnicy morontialni mają swoje formy morontialne tak dopasowane, aby były zgrane ze skalą wznoszenia się univitatów, za każdym razem, gdy śmiertelnicy zmieniają miejsce zamieszkania, od jednej sfery Edentii do drugiej, kiedy przechodzą kolejno od świata pierwszego do siedemdziesiątego.

43:7.2

Univitaci duchowo są jednakowi; intelektualnie są tak zróżnicowani, jak śmiertelnicy; w swoich kształtach bardzo przypominają morontialne stadium bytu a stworzeni są tak, aby mogli działać w siedemdziesięciu różnych klasach osobowości. Każda klasa univitatów wykazuje dziesięć głównych form aktywności intelektualnej a każdy z tych, zróżnicowanych intelektualnie typów, przewodniczy specjalnym szkołom przygotowania i kultury, które zajmują się uspołecznianiem rozwojowym i praktycznym, związanym z zajęciami, odbywającymi się na jednym z dziesięciu satelitów krążących wokół każdego głównego świata Edentii.

43:7.3

Te siedemset mniejszych światów to sfery techniczne, prowadzące praktyczne nauczanie na temat funkcjonowania całego wszechświata lokalnego, a dostępne są one dla wszystkich klas istot inteligentnych. Szkoły te nauczają specjalnych kunsztów i wiedzy technicznej a są prowadzone nie tylko dla wznoszących się śmiertelników, chociaż studenci morontialni stanowią największą ze wszystkich grup, jaka uczęszcza na takie kursy instruktażowe. Kiedy zostaniecie przyjęci na którykolwiek z siedemdziesięciu głównych światów kultury społecznej, dostaniecie natychmiast prawo pobytu na każdym z dziesięciu otaczających go satelitów.

43:7.4

Większą cześć organizatorów powrotu, którzy przebywają w różnych koloniach kurtuazyjnych, stanowią wznoszący się śmiertelnicy, ale univitaci reprezentują największą grupę związaną z nebadońskim korpusem niebiańskich twórców. Żadne pozahavonalne istoty w całym Orvontonie, za wyjątkiem abandonterów z Uversy, nie mogą się równać z univitatami w ich kunszcie artystycznym, przystosowalności społecznej i zdolnościach koordynacyjnych.

43:7.5

Obywatele konstelacji praktycznie nie są członkami korpusu twórców, jednak współpracują bez ograniczeń ze wszystkimi grupami twórców i przyczyniają się w znacznej mierze do przetworzenia światów konstelacji w zasadnicze sfery realizacji wspaniałych możliwości artystycznych kultury przejściowej. Nie działają oni poza światami zarządu konstelacji.


◄ 43:6
 
43:8 ►