◄ 43:5
Przekaz 43
43:7 ►

Konstelacje

6. Boże ogrody

43:6.1

Stolice systemów są zazwyczaj zdobione konstrukcjami materialnymi i mineralnymi, podczas gdy zarząd wszechświata jest raczej odzwierciedleniem duchowej chwały; stolice konstelacji są jednak punktem kulminacyjnym działalności morontialnej i żywego zdobnictwa. Na światach zarządu konstelacji stosuje się najczęściej żywe upiększenia, stosuje się żywą sztukę botaniczną—co sprawia, że światy te zwane są „Bożymi ogrodami”.

43:6.2

Blisko połowę Edentii zajmują znakomite ogrody Najwyższych Ojców a ogrody te zaliczane są do najbardziej imponujących dzieł morontialnych we wszechświecie lokalnym. Dlatego właśnie nadzwyczaj piękne miejsca na światach zamieszkałych w Norlatiadeku nazywa się często „ogrodami Eden”.

43:6.3

Świątynia Najwyższych Ojców usytuowana jest w środku tego wspaniałego ogrodu. Psalmista musiał coś wiedzieć o tych rzeczach, kiedy pisał: „Kto wstąpi na górę Najwyższego? Kto stanie w tym świętym miejscu? Kto ma ręce nieskalane i czyste serce, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie”. I w tej właśnie świątyni Najwyższych Ojców cała Edentia czci w dogłębnej kontemplacji Boga Najwyższego, w każdym dziesiątym dniu odpoczynku.

43:6.4

Światy zaprojektowane mają dziesięć form życia klasy materialnej. Na Urantii jest życie roślinne i zwierzęce, ale na światach takich jak Edentia jest dziesięć kategorii materialnej klasy życia. Gdybyście zobaczyli te dziesięć kategorii życia Edentii, szybko zaklasyfikowalibyście trzy pierwsze do roślin a ostatnie trzy do zwierząt, ale zupełnie nie moglibyście zrozumieć natury czterech środkowych grup, płodnych i fascynujących form życia.

43:6.5

Nawet specyficznie życie zwierzęce Edentii różni się bardzo od tego ze światów ewolucyjnych, różnica jest tak wielka, że trudno jest zobrazować śmiertelnym umysłom unikalny charakter i uczuciową naturę tych, nie mówiących stworzeń. Istnieje wiele tysięcy żywych stworzeń, których prawdopodobnie nie potrafilibyście dostrzec oczyma wyobraźni. Cały świat zwierzęcy jest tam zupełnie odmiennej klasy niż ogół gatunków zwierzęcych z planet ewolucyjnych. Jednak całe to życie zwierzęce jest nadzwyczaj inteligentne i bardzo pożyteczne a wszystkie te różnorodne gatunki są zadziwiająco delikatne i wzruszająco towarzyskie. Na światach zaprojektowanych nie ma stworzeń mięsożernych; nie ma niczego na całej Edentii, co mogłoby przestraszyć jakąkolwiek żywą istotę.

43:6.6

Życie roślinne także bardzo się różni od tego, jakie jest na Urantii, a składa się ono z odmian zarówno materialnych jak i morontialnych. Rośliny materialne posiadają charakterystyczne, zielone zabarwienie, ale morontialne odpowiedniki życia roślinnego mają odcień fiołkowy albo storczykowy, o zróżnicowanych barwach i odcieniach. Taka roślinność rozwija się wyłącznie jako energia; po jej spożyciu nie ma pozostałości.

43:6.7

Zaprojektowane światy, wyposażone w dziesięć kategorii życia materialnego, nie wspominając już odmian morontialnych, mają ogromne możliwości biologicznego upiększania terenu oraz struktur materialnych i morontialnych. W czasie tych szeroko zakrojonych prac, polegających na dekoracji botanicznej i upiększaniu biologicznym, niebiańscy twórcy kierują rodzimymi spornagiami. Kiedy wasi artyści muszą się uciekać do bezdusznych farb i pozbawionych życia marmurów, dla zobrazowania swych koncepcji, niebiańscy twórcy oraz univitaci częściej używają żywych materiałów, dla wyrażenia swych idei oraz utrwalenia swych ideałów.

43:6.8

Jeśli lubicie kwiaty, krzaki i drzewa Urantii, to botaniczne piękno i okazałość kwiatów niebiańskich ogrodów Edentii będzie ucztą dla waszych oczu. Jednak przekazanie śmiertelnym umysłom odpowiednich pojęć, odzwierciedlających piękno niebiańskich światów, przekracza moje możliwości ich opisu. Zaprawdę oko nie widziało takich wspaniałości, jakie na was czekają, gdy przybędziecie do światów waszej przygody wznoszenia się.


◄ 43:5
 
43:7 ►